Pelastustoiminta
Viimeisin tunti
Lääkärikopteriyhtiön tilanteesta kaksi kirjallista kysymystä eduskunnassa: "Rahankäytön ja päätöksenteon pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää"

Lää­kä­ri­kop­te­ri­yh­tiön ti­lan­tees­ta kaksi kir­jal­lis­ta ky­sy­mys­tä edus­kun­nas­sa: "Ra­han­käy­tön ja pää­tök­sen­teon pitää olla mah­dol­li­sim­man lä­pi­nä­ky­vää"

13:15 0
Vanhemmat
Sprinklerijärjestelmästä on hyötyä erityisesti kohteissa, joissa on hitaasti liikkuvia ihmisiä – asiantuntija toivoo Jyväskylän tulipalosta tutkintaa

Sprink­le­ri­jär­jes­tel­mäs­tä on hyötyä eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, joissa on hi­taas­ti liik­ku­via ihmisiä – asian­tun­ti­ja toivoo Jy­väs­ky­län tu­li­pa­los­ta tut­kin­taa

11.07.2020 21:14 0
Kiista palokuntien päivystyskorvauksista voi myllätä uusiksi myös Lapin varallaolokäytännöt – Kotipäivystyksestä maksettava 30-prosenttinen palkka ei riitä kaikille päivystäjille muualla Suomessa

Kiista pa­lo­kun­tien päi­vys­tys­kor­vauk­sis­ta voi myllätä uusiksi myös Lapin va­ral­la­olo­käy­tän­nöt – Ko­ti­päi­vys­tyk­ses­tä mak­set­ta­va 30-pro­sent­ti­nen palkka ei riitä kai­kil­le päi­vys­tä­jil­le muualla Suo­mes­sa

20.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Kittilän kultakaivoksella kuorma-auto valutti nesteet ulos, jota luultiin savuksi – Pelastuslaitoksella ei tehtävää kaivoksella

Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­sel­la kuor­ma-au­to valutti nesteet ulos, jota luul­tiin savuksi – Pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei teh­tä­vää kai­vok­sel­la

04.03.2020 10:22 0
Tilaajille
Uusia yleisen vaaranmerkin antavia väestöhälyttimiä asennettiin Kemiin ja Tornioon – tarvetta uusimiselle olisi muuallakin Lapissa

Uusia yleisen vaa­ran­mer­kin antavia väes­tö­hä­lyt­ti­miä asen­net­tiin Kemiin ja Tor­nioon – tar­vet­ta uu­si­mi­sel­le olisi muual­la­kin Lapissa

08.01.2020 10:12 0
Tilaajille