Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kriisinhallinta
Kun maailmalla rysähtää, saattaa Vesa Karjalaisen puhelin soida – rovaniemeläinen on kiertänyt maailman katastrofialueita koko aikuisikänsä

Kun maail­mal­la ry­säh­tää, saattaa Vesa Kar­ja­lai­sen puhelin soida – ro­va­nie­me­läi­nen on kier­tä­nyt maail­man ka­tast­ro­fi­aluei­ta koko ai­kuis­ikän­sä

14.10.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­nit huo­mioi­ta­va myös kun­nis­sa

08.08.2023 05:00
Upseerit peräävät lisätoimia kriisinhallinnan vetovoiman parantamiseksi – "Palkkaohjelma on päivitettävä erityisesti ylemmissä tehtävissä"

Up­see­rit pe­rää­vät li­sä­toi­mia krii­sin­hal­lin­nan ve­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – "Palk­kaoh­jel­ma on päi­vi­tet­tä­vä eri­tyi­ses­ti ylem­mis­sä teh­tä­vis­sä"

29.08.2021 21:41
Tilaajille
Rovaniemeläislähtöinen Jussa Huttunen kiinnostui rauhanturvaamisesta inttiaikana ja sai kriisinhallintaoperaatiolla nähdä maailmaa sellaisena kuin se on

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Jussa Hut­tu­nen kiin­nos­tui rau­han­tur­vaa­mi­ses­ta int­ti­ai­ka­na ja sai krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tiol­la nähdä maail­maa sel­lai­se­na kuin se on

02.04.2021 07:00
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Kaukana kotoa rauhaa turvaamassa – Mitä kaikkea rauhanturvaajana oleminen on?

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Kaukana kotoa rauhaa tur­vaa­mas­sa – Mitä kaikkea rau­han­tur­vaa­ja­na ole­mi­nen on?

01.04.2021 15:44
Suomi ja Ruotsi käynnistävät siviilikriisinhallinnan "maanpuolustuskurssit" – Koulutukseen sisältyy harjoitus, jossa on päällä useampi häiriötilanne

Suomi ja Ruotsi käyn­nis­tä­vät si­vii­li­krii­sin­hal­lin­nan "maan­puo­lus­tus­kurs­sit" – Kou­lu­tuk­seen si­säl­tyy har­joi­tus, jossa on päällä useampi häi­riö­ti­lan­ne

12.01.2021 06:00