Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Jussa Hut­tu­nen kiin­nos­tui rau­han­tur­vaa­mi­ses­ta int­ti­ai­ka­na ja sai krii­sin­hal­lin­ta­ope­raa­tiol­la nähdä maail­maa sel­lai­se­na kuin se on

Jussa Huttusen päiväohjelma rauhanturvaajana oli vaihteleva, eikä aamulla herätessään voinut tarkkaan tietää, mitä päivä toi tullessaan.

-
Kuva: Erica Niemelä

Rovaniemeläislähtöinen Jussa Huttunen, 23, osallistui kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon Libanonissa, vuonna 2019. Rauhanturvatehtävissä Huttusta kiinnostivat kokemukset ja irtautuminen arjesta jo pitkään ennen varusmiespalveluksen suorittamista, ja intin aikana varmuus lähdöstä vahvistui.

Huttunen vietti Libanonissa kaiken kaikkiaan neljä ja puoli kuukautta sen aikaisen rotaation, eli aktiivisen palvelusajan mukaisesti. Ennen toimialueelle lähtöä Huttunen osallistui rotaatiokoulutukseen, jossa rauhanturvaajat kertaavat sotilaan perustaidot.