Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lää­kä­ri­kop­te­ri­yh­tiön ti­lan­tees­ta kaksi kir­jal­lis­ta ky­sy­mys­tä edus­kun­nas­sa: "Ra­han­käy­tön ja pää­tök­sen­teon pitää olla mah­dol­li­sim­man lä­pi­nä­ky­vää"

Kansanedustajien kysymysten taustalla on valtionyhtiö Finnhemsin yrityskauppa. Yhtiö tiedotti viime viikolla ostavansa Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT:n).

Kansanedustajat kysyvät myös, ovatko kopterit toimintavalmiina henkilöstöineen ilman viivästymisiä nykyisen sopimuskauden loppuessa. Arkistokuva lääkärikopterista.
Kansanedustajat kysyvät myös, ovatko kopterit toimintavalmiina henkilöstöineen ilman viivästymisiä nykyisen sopimuskauden loppuessa. Arkistokuva lääkärikopterista.
Kuva: Enna Rautiainen

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho, Pauli Kiuru ja Paula Risikko ovat jättäneet eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä lääkärihelikoptereista. Ensimmäinen kirjallinen kysymys koskee hankinnan tilannetta ja suljetussa piirissä tehtyä valmistelua. Toinen kirjallinen kysymys koskee helikoptereiden lääkintähenkilökunnan osaamisen ja saatavuuden turvaamista.

"Miten eduskunta voi seurata ja valvoa kustannuskehitystä, jos valtion omistuksessa olevan yhtiön toimintaan liittyviä tietoja käsitellään salaisina ja riittäviä tietoja ei ole käytössä?"; kansanedustajat kysyvät.

Valtionyhtiö Finnhems tiedotti viime viikolla ostavansa Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT:n). SHT on tuottanut Finnhemsille lentopalvelua vuodesta 2012.

Yrityskauppa rahoitetaan Finnhemsille luovutettavalla valtion osakevarallisuudella eduskunnan päätösten mukaisesti. Kauppasummaa ei ole kerrottu. Tähän saakka Finnhems on käyttänyt lääkärikoptereissa alihankkijoina SHT:n lisäksi myös Babcock Scandinavian Air Ambulancea. Palvelusopimukset ovat päättymässä vuoden 2021-2022 taitteessa.

"Tällaisen kalliin ja mittavan hankinnan ollessa kyseessä, on tärkeää, että päätökset perustuvat riittäviin ja perusteellisiin riskiarvioihin ja kustannusanalyyseihin. Kun on kyse valtionyhtiöistä ja rahoituksesta, niin rahankäytön ja päätöksenteon pitää olla mahdollisimman läpinäkyvää.", kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

Kansanedustajat kysyvät myös, ovatko kopterit toimintavalmiina henkilöstöineen ilman viivästymisiä nykyisen sopimuskauden loppuessa.

Finnhemsin mukaan kauppa on ensiaskel Finnhemsin omaan lentotoimintaan, jonka valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on aiemmin linjannut tavoitteeksi.

Kauppaa valmisteltiin tiukan salassapidon alla. Talouspoliittinen ministerivaliokunta (talpo) linjasi valtion lääkärikopteriyhtiön Finnhemsin tulevaisuutta aiemmin kokouksessaan, mutta päätöksistä ei tuolloin kerrottu julkisuuteen mitään salassapitoon vedoten.