työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

Mielipide: Pel­ko­sen­nie­mi ei ole krii­si­kun­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Sprink­le­ri­jär­jes­tel­mäs­tä on hyötyä eri­tyi­ses­ti koh­teis­sa, joissa on hi­taas­ti liik­ku­via ihmisiä – asian­tun­ti­ja toivoo Jy­väs­ky­län tu­li­pa­los­ta tut­kin­taa

Automaattinen sammutuslaitteisto voi sammuttaa tulipalon ja vähentää savun määrää. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtaja Mika Gröndahl uskoo, että suurimmassa osassa Suomen seniori- ja palvelutaloissa paloturvallisuusasiat ovat kunnossa.


Sprinklerijärjestelmästä alkaa tulla automaattisesti vettä, kun se havaitsee savua tai lämpötila kohoaa riittävästi.
Sprinklerijärjestelmästä alkaa tulla automaattisesti vettä, kun se havaitsee savua tai lämpötila kohoaa riittävästi.
Kuva: Mika Peltotalo

Automaattinen sammutuslaitteisto on yksi tärkeimmistä asioista, joiden avulla voidaan välttää ihmisvahingot rakennuksissa, joissa on autettavia ihmisiä, arvioi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johtaja Mika Gröndahl.

– Se voi sammuttaa tulipalon, hidastaa sen etenemistä, pitää kuumuutta alempana ja vähentää savun määrää, Gröndahl sanoo.

Senioritalossa Jyväskylän Palokassa syttyi perjantai-iltana tulipalo, joka levisi toiseen rakennukseen. Tulipalon takia kohteesta evakuoitiin yli 160 asukasta.

Gröndahl ei osaa sanoa, oliko Jyväskylän Palokan senioritalossa sprinkleri- eli automaattinen sammutuslaitteisto ja olisiko siitä ollut hyötyä, koska tulipalo levisi alustavien tietojen mukaan talon kattorakenteissa. Senioritalojen lisäksi sprinklerijärjestelmästä on hyötyä muissa kohteissa, joissa on esimerkiksi hitaasti liikkuvia ihmisiä, vammaisia, lapsia tai muistisairaita.

Sprinklerilaitteisto on rakennuksen sisätilojen kattoon asennettu järjestelmä, josta rupeaa tulemaan automaattisesti vettä, kun se havaitsee savua tai lämpötila kohoaa riittävästi.

– Vesisammutusputkiston rakentaminen uusiin kohteisiin on hyvin kustannustehokasta, mutta vanhoihin rakennuksiin sen asentaminen voi olla kallista.

Gröndahl: tulipalo syytä tutkia

Gröndahl pitää Palokan senioritalon tulipaloa erittäin vakavana tapauksena, jossa olisi voinut tulla henkilövahinkoja.

– Jos pelastajat keskittyivät alussa ihmishenkien pelastamiseen, niin aivan varmasti henkilövahinkoja olisi voinut tulla. Muussa tapauksessa he olisivat keskittyneet enemmän rakennuksen sammuttamiseen.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) päättää maanantaina, alkaako se tutkia Jyväskylän tulipaloa. Gröndahl toivoo, että tutkinta aloitetaan.

– Vaikuttaa, että siellä on ollut mielenkiintoisia rakenneratkaisuja ja ne kannattaa tutkia hyvin.

Tutkimus on Gröndahlin mielestä tarpeellinen varsinkin, kun kyseessä on hyvin uusi rakennus. Sen avulla voidaan myös estää, ettei vastaavaa tapahdu muualla.

Pelastautumisreittejä pitäisi olla useampi kuin yksi

Senioritalojen asukkaiden pelastaminen on Gröndahlin mukaan vaativa tehtävä, koska asukkaiden liikkuminen voi olla vaikeaa ja kohteessa voi olla myös vuodepotilaita.

Gröndahl pitää erittäin tärkeänä, että henkilökunnalle ja talon asukkaille on kerrottu, kuinka tulipalossa tulee toimia.

– Rakennuksessa pitää olla myös automaattinen hälytyslaitteisto, jotta tulipalo havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kohteet, joissa on heikosti liikkuvia ihmisiä, pitäisi sijoittaa Gröndahlin mukaan kohtuullisen matkan päähän pelastusasemasta ja rakennuksen poistumisteiden tulisi olla lyhyitä sekä helppoja. Pelastautumisreittejä pitäisi olla useampi kuin yksi.

Gröndahl uskoo, että suurimmassa osassa Suomen seniori- ja palvelutaloissa paloturvallisuusasiat ovat kunnossa.

– On myös ehkä niitä, joissa asiat eivät ole niin hyvin.

Paloturvallisuuteen voidaan vaikuttaa muun muassa pelastustoimen tekemillä palotarkastuksilla. Gröndahlin mukaan myös ihmisten asenteilla ja ennakoinnilla voidaan parantaa turvallisuutta merkittävästi.

Tausta

Tulipalo senioritalossa

Kuusikerroksisessa senioritalossa Jyväskylän Palokassa syttyi perjantai-iltana laaja tulipalo.

Palokunta sai tulipalon kertaalleen hallintaan, mutta se levisi myöhemmin yhdyskäytävää pitkin toiseen rakennukseen. Tulipaloa oli sammuttamassa noin 25 yksikköä ja 40 henkilöä.

Kolmesta rakennuksesta evakuoitiin 168 ihmistä, joista osa oli vuodepotilaita.

Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta ensihoitajat tarkastivat neljä henkilö. He eivät tarvinneet jatkohoitoa.

Palon syttymissyy ei ollut lauantaina illalla selvillä.

Seniorikohteessa asuu noin 200 henkilöä, joista vanhimmat ovat yli 90-vuotiaita.

Palokunnan apuna pelastustöissä oli poliiseja, vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan henkilöstöä ja varusmiehiä.

Palosta annettiin vaaratiedote, koska siitä levisi paljon savua.