Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kysely: Kerro miten työ­voi­ma­pu­la näkyy Lapissa – vastaa ky­se­lyyn rek­ry­toin­ti­vai­keuk­sis­ta

Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­port­ti: Il­mas­ton­muu­tos lisää met­sä­pa­lo­ja Suo­mes­sa

Ilmastonmuutoksen myötä metsäpaloriskin on ennustettu kasvavan Suomessa lähivuosikymmeninä. Arkistokuva.
Ilmastonmuutoksen myötä metsäpaloriskin on ennustettu kasvavan Suomessa lähivuosikymmeninä. Arkistokuva.
Kuva: Anna Muotka

Lapin ammattikorkeakoulun tuoreessa kyselytutkimuksessa selvitettiin metsäsektorin ja pelastusalan käsityksiä metsäpaloista nyt ja tulevaisuudessa. Alojen ammattilaiset ovat siinä käsityksessä, että ilmastonmuutos kasvattaa metsäpaloriskiä kotimaassa lähivuosikymmeninä.

Ilmastonmuutoksen lisäksi metsätalous elää jatkuvassa muutoksessa niin metsien käytön kuin omistusrakenteenkin osalta. Myös kaupungistuminen tuo omat haasteensa harva-alueiden pelastuspalveluiden turvaamiselle.