Tulipalo: Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

päivähoito
Toimittajalta: Ennakointia, kiitos – Rovaniemen syntyvyys on nousussa, mutta päivähoito takkuaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: En­na­koin­tia, kiitos – Ro­va­nie­men syn­ty­vyys on nou­sus­sa, mutta päi­vä­hoi­to takkuaa

01.12.2021 13:43
Tilaajille
Lapinrinteen yksityistetty päiväkoti ajautui heti ongelmiin – yrittäjä on hakenut kevennystä kaupungin perimään vuokraan

La­pin­rin­teen yk­si­tyis­tet­ty päi­vä­ko­ti ajautui heti on­gel­miin – yrit­tä­jä on hakenut ke­ven­nys­tä kau­pun­gin pe­ri­mään vuok­raan

24.11.2021 19:28 32
Tilaajille
Osaavatko vain korkeakoulutetut kasvattaa lapsiamme?
Kolumni

Osaa­vat­ko vain kor­kea­kou­lu­te­tut kas­vat­taa lap­siam­me?

01.11.2021 11:03 19
Tilaajille
Tuttu päiväkoti Saarenkylässä muuttui yrityskaupan myötä – Jatkuvasti vaihtuva henkilökunta herättää vanhemmissa jo huolta lasten hyvinvoinnista

Tuttu päi­vä­ko­ti Saa­ren­ky­läs­sä muuttui yri­tys­kau­pan myötä – Jat­ku­vas­ti vaih­tu­va hen­ki­lö­kun­ta he­rät­tää van­hem­mis­sa jo huolta lasten hy­vin­voin­nis­ta

27.10.2021 10:14 3
Pelkosenniemi selvittää perusteellisesti Pyhän päivähoidon tilanteen

Pel­ko­sen­nie­mi sel­vit­tää pe­rus­teel­li­ses­ti Pyhän päi­vä­hoi­don ti­lan­teen

01.10.2021 12:36
Tilaajille
Pienten päiväkotiryhmiin on tunkua, vuoden ikäisistä pikkurovaniemeläisistä lähes puolet jo päivähoidossa

Pienten päi­vä­ko­ti­ryh­miin on tunkua, vuoden ikäi­sis­tä pik­ku­ro­va­nie­me­läi­sis­tä lähes puolet jo päi­vä­hoi­dos­sa

16.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Päivähoitoon negatiivisen tuloksen jälkeen – Lasten infektiolääkäreiden ehdotus sallia lieväoireisten lasten päivähoito ilman testiä yllätti Lapin tartuntatautilääkärit

Päi­vä­hoi­toon ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen jälkeen – Lasten in­fek­tio­lää­kä­rei­den ehdotus sallia lie­vä­oi­reis­ten lasten päi­vä­hoi­to ilman testiä yllätti Lapin tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rit

17.08.2020 19:30 2
Tilaajille
Muskarit tulevat päiväkoteihin – Pellossa ja Rovaniemellä alkaa kokeilu musiikkileikkikouluista osana päivähoitopäivää

Mus­ka­rit tulevat päi­vä­ko­tei­hin – Pel­los­sa ja Ro­va­nie­mel­lä alkaa kokeilu mu­siik­ki­leik­ki­kou­luis­ta osana päi­vä­hoi­to­päi­vää

05.08.2020 17:03 1
Tilaajille
Lapissa yli kymmenen kuntaa on rajoittanut lasten päivähoito-oikeutta – elokuussa palataan vanhaan varhaiskasvatuslakiin: "Voimme joutua miettimään lisätilojen hankkimista"

Lapissa yli kym­me­nen kuntaa on ra­joit­ta­nut lasten päi­vä­hoi­to-oi­keut­ta – elo­kuus­sa pa­la­taan vanhaan var­hais­kas­va­tus­la­kiin: "Voimme joutua miet­ti­mään li­sä­ti­lo­jen hank­ki­mis­ta"

24.07.2020 19:30
Tilaajille
Kemi käynnistää Pajarinrannan päiväkodin tekemisen markkinaoikeuteen tehdystä valituksesta huolimatta – kaupunki haluaa saaada vihdon uutta päivähoitotilaa lapsille

Kemi käyn­nis­tää Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din te­ke­mi­sen mark­ki­na­oi­keu­teen teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – kau­pun­ki haluaa saaada vihdon uutta päi­vä­hoi­to­ti­laa lap­sil­le

29.05.2020 11:42
Tilaajille
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12
Touhulan tulevaisuus huolettaa Rovaniemellä, Torniossa ja Sodankylässä – kunnat laativat suunnitelmia sen varalle, jos yksityinen päivähoito loppuu äkillisesti

Tou­hu­lan tu­le­vai­suus huo­let­taa Ro­va­nie­mel­lä, Tor­nios­sa ja So­dan­ky­läs­sä – kunnat laa­ti­vat suun­ni­tel­mia sen va­ral­le, jos yk­si­tyi­nen päi­vä­hoi­to loppuu äkil­li­ses­ti

20.05.2020 07:00
Tilaajille
Päätös Pyhän päivähoidosta siirtyy syksyyn

Päätös Pyhän päi­vä­hoi­dos­ta siirtyy syksyyn

08.05.2020 19:05
Tilaajille
Halvin tarjous ei voittanut Kemissä– Pajarinrannan päiväkodin rakentajan valintaan vaikuttivat monet muut asiat hinnan lisäksi

Halvin tarjous ei voit­ta­nut Ke­mis­sä– Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din ra­ken­ta­jan va­lin­taan vai­kut­ti­vat monet muut asiat hinnan lisäksi

28.04.2020 21:53
Tilaajille
Kunnat kuuntelivat hallitusta: päiväkotimaksuja jätetään perimättä lähes kaikkialla

Kunnat kuun­te­li­vat hal­li­tus­ta: päi­vä­ko­ti­mak­su­ja jä­te­tään pe­ri­mät­tä lähes kaik­kial­la

05.04.2020 07:37
Virus antoi meille jotain arvokasta

Virus antoi meille jotain ar­vo­kas­ta

21.03.2020 05:00
Tilaajille
Myös Kemi jättää päivähoitomaksut perimättä poikkeusolojen ajalta – vanhempien tulee toimia näin

Myös Kemi jättää päi­vä­hoi­to­mak­sut pe­ri­mät­tä poik­keus­olo­jen ajalta – van­hem­pien tulee toimia näin

19.03.2020 16:12
Tilaajille
Tornio päätti, että lapset eivät enää käy Haaparannalla kielikoulussa – myös päivähoitomaksuista päätös

Tornio päätti, että lapset eivät enää käy Haa­pa­ran­nal­la kie­li­kou­lus­sa – myös päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta päätös

17.03.2020 17:38
Tilaajille
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26
Tilaajille
Sodankylässä moni oppilas jäi kotiin jo maanantaina – Mitä isompi koululainen, sitä varmemmin hän jäi kotiin

So­dan­ky­läs­sä moni oppilas jäi kotiin jo maa­nan­tai­na – Mitä isompi kou­lu­lai­nen, sitä var­mem­min hän jäi kotiin

16.03.2020 17:00
Tilaajille