Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Tuttu päi­vä­ko­ti Saa­ren­ky­läs­sä muuttui yri­tys­kau­pan myötä – Jat­ku­vas­ti vaih­tu­va hen­ki­lö­kun­ta he­rät­tää van­hem­mis­sa jo huolta lasten hy­vin­voin­nis­ta

Päiväkodista on lähtenyt viisi tuttua työntekijää.

Krista Heikkisellä (oik.) on Pilke Saarenkylässä kolme lasta, Jenni Pehkosella yksi. ”Päiväkodin vaihtokin on käynyt mielessä, mutta toki se on viimeinen keino, kun täällä ovat tutut kaverit ja ympäristö”, äidit pohtivat.
Krista Heikkisellä (oik.) on Pilke Saarenkylässä kolme lasta, Jenni Pehkosella yksi. ”Päiväkodin vaihtokin on käynyt mielessä, mutta toki se on viimeinen keino, kun täällä ovat tutut kaverit ja ympäristö”, äidit pohtivat.
Kuva: Jussi Pohjavirta

– Mitta alkaa olla täysi, Krista Heikkinen ja Jenni Pehkonen sanovat.

Molempien lapset ovat päivähoidossa Saarenkylän Pilke-päiväkodissa.

Syksyn aikana henkilökunta on vaihtunut tiuhaan. Päiväkodinjohtajan toimea on hoidettu väliaikaisesti Kempeleestä käsin.

– Esimerkiksi tällä viikolla emme tienneet, onko päiväkodissa yhtään tuttua aikuista, Pehkonen kuvaa.

– Ei ole nimettyä työntekijää tiedossa, kuka lapsiamme hoitaa.

"Ei ole nimettyä työntekijää tiedossa, kuka lapsiamme hoitaa."
Jenni Pehkonen

Vaihtuvuuden lisäksi vanhempia mietityttää henkilökunnan pätevyys.

– Yhtenä aamuna lapsia oli vastaanottamassa uusi sijainen joka sanoi suoraan, ettei hän oikein tiedä mitä hänen pitäisi tehdä, Heikkinen kertoo kokemuksestaan.

Äitien mukaan kerran on käynyt niinkin, ettei lasten ryhmässä ollut aamulla paikalla ketään.

– On myös epäselvää, kehen voimme olla yhteydessä lasta tai päiväkodin toimintaa koskevissa huolissamme, Heikkinen sanoo.

Äidit kuitenkin painottavat, etteivät halua syyllistää henkilökuntaa tilanteesta, vaan ennemminkin olla heidän tukenaan.

– Työssä jaksaminen sekavassa tilanteessa on varmasti koetuksella.

Kotolasta Pilkkeeksi

Kun Heikkisen ja Pehkosen lapset aloittivat päiväkodissa, se kuului paikalliseen Kotola-ketjuun. Kaksi vuotta sitten Pilke-päiväkodit kuitenkin osti Kotolan. Aluksi päiväkodin toiminta jatkui tutun henkilökunnan voimin.

Viime keväänä päiväkodin johtaja kuitenkin jätti työnsä. Tämän jälkeen talosta on lähtenyt yhteensä neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, joista yksi perusti Rovaniemelle uuden päiväkodin.

Elokuussa Pilke Saarenkylässä aloitti uusi johtaja, joka kuitenkin irtisanoutui pian.

Äitien kokemus on, että muutokset hämmentävät lapsia.

– Omaakin lastani on surettanut tuttujen aikuisten lähtö. Varsinkin herkemmät lapset voivat kärsiä siitä, ettemme tiedä, kuka päiväkodissa on heitä vastassa, Jenni Pehkonen sanoo.

Krista Heikkinen pitää tärkeänä, että varhaiskasvatustyötä tekisivät osaavat ja motivoituneet ihmiset.

– Käsipareja tarvitaan, mutta ei se yksin riitä. Lasta tulisi olla vastassa aikuinen, jolla on ammattitaitoa kohdata lapsi tunteineen ja tarpeineen, hän sanoo.

" Käsipareja tarvitaan, mutta ei se yksin riitä. Lasta tulisi olla vastassa aikuinen, jolla on ammattitaitoa kohdata lapsi tunteineen ja tarpeineen."
Krista Heikkinen

Päiväkodin vanhempien kesken aihetta on käsitelty päiväkodin Whatsapp-ryhmässä. Äidit ovat olleet päiväkodin tilanteesta yhteydessä myös Rovaniemen kaupunkiin sekä Pilkkeen johtoon.

– Hyvässä hengessä olemme keskustelleet. Marraskuussa tulossa on huoli-ilta, jossa mukana on myös kaupungin varhaiskasvatuksen edustaja.

Johtajan lähdöstä "lumipalloefekti"

Pilke-päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo, että Saarenkylään on valittu nyt uusi päiväkodinjohtaja.

– Hän aloittaa työnsä marraskuussa.

Martikainen uskoo tämän rauhoittavan tilannetta. Myös muut avautuneet työpaikat on täytetty, joskaan ei opettajan pätevyyksin.

– Valitettavasti kelpoisia hakijoita emme saaneet. Tältä osin Rovaniemen tilanne ei ole sen parempi kuin muuallakaan maassa, Martikainen toteaa.

Suuren valtakunnallisen päiväkotiketjun johtaja on saanut todistaa aiemminkin ”lumipalloefektiä”, joka seuraa päiväkodin johtajan irtisanoutumista.

– Tästä voi seurata Saarenkylässäkin koettu käymistila ennen kuin päiväkodin arki asettuu taas uomiinsa uusien työntekijöiden kanssa.

– Lapsien kannalta tämä on toki todella harmillista, eikä tällaista pitäisi tapahtua, Martikainen pahoittelee.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa tuntee Pilke Saarenkylän tapauksen.

– Näin voi käydä, sillä alalla on nyt työntekijän markkinat. Kun uusia yksiköitä avataan, henkilökunta voi vaihtaa työpaikka, Kuoksa toteaa.

"Näin voi käydä, sillä alalla on nyt työntekijän markkinat. Kun uusia yksiköitä avataan, henkilökunta voi vaihtaa työpaikka."
Tarja Kuoksa
Varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikkö, Rovaniemen kaupunki

Tällä hetkellä reilu kolmannes Rovaniemen päiväkodeista on yksityisiä. Kaupunki valvoo niiden toimintaa muun muassa tarkastuskäynnein. Henkilökunnan ja lasten suhdeluvun lisäksi tarkastellaan muitakin asioita.

– Keskustelemme silloin myös henkilökunnan kanssa, ei ainoastaan johdon, Kuoksa kuvaa.

– Esimerkiksi Saarenkylän Pilkkeessä on ollut käynnillämme riittävästi henkilökuntaa, rauhallinen tunnelma ja lapset tyytyväisen oloisia.

Tausta

Kotolasta Pilkkeeksi

Pilke-päiväkodit osti rovaniemeläisen Kotola-yrityksen marraskuussa 2019.

Kotola-ketjuun kuului yhteensä neljä päiväkotia Rovaniemellä ja yksi Oulussa.

Rovaniemellä toimii nykyään viisi Pilke-päiväkotia: Saarenkylä, Mäkiranta, Taikametsä, Kuukkeli sekä Englantilainen leikkikoulu.

Kasvava ketju

Koko maassa toimii yli 180 Pilke-päiväkotia ja esikoulua.

Kesällä 2020 Pilkkeen pääomistajaksi tuli norjalainen Läringsverkstedet-yritys.

Pilke päiväkotien liikevaihto vuonna 2020 oli noin 87 miljoonaa euroa, ja se työllistää Suomessa yli 2 500 ihmistä.

Alan työvoimapula vain kasvaa
Veera Vasara

Viime perjantaina Helsingin Sanomat uutisoi pääkaupunkiseudulla syvenevästä varhaiskasvatuksen työvoimapulasta. Oulussa kaupunki on joutunut tänä syksynä sijaispulan vuoksi pyytämään vanhempia hakemaan lapsensa aikaisemmin kotiin, tai jopa hoitamaan heitä mahdollisuuksien mukaan kotona.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön Tarja Kuoksan mukaan työvoimapula on todellinen myös Rovaniemellä.

– Toistaiseksi työntekijöitä on löytynyt vielä kaupungin vakituisiin työpaikkoihin, mutta äkillisiin ja määräaikaisiin välttämättä ei. Näköpiirissä on myös tilanne, että lastenhoitajiakin on yhä vaikeampi löytää.

Kuoksa arvioi, että tilannetta voisi parantaa alan koulutuspaikkojen lisääminen ja varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen käynnistäminen Lapin yliopistossa.

Tänä syksynä Oulun yliopisto käynnisti valtakunnallisen koulutuksen varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville. Kolmivuotisesta, osin etäopintoina tehtävästä koulutusohjelmasta valmistuu kasvatustieteen kandidaatiksi, jolla on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys.

Pilke-päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo, että Pilke on kannustanut henkilökuntaansa jatko-opintoihin.

– Into sitoutua työn ohessa kolmivuotiseen koulutukseen ei kuitenkaan ole ollut suurta. En tiedä, aloittiko opintoja lopulta kukaan.

Martikainen uskoo, että työvoimapula tulee pahenemaan entisestään, kun alalla yhä työskentelevät suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle.

– Tiedossa on myös ilmiö, että alalle valmistuneet vaihtavat toisiin tehtäviin tai jatkavat opiskelua esimerkiksi luokanopettajaksi.

Varhaiskasvatuslain uudistus syksyllä 2018 muutti alan sosionomien tilannetta siten, ettei koulutus enää riitä opettajan pätevyyteen.

Martikainen toivookin, että sosionomien asema selkiytettäisiin, ja alan koulutusten sisältöjä sovitettaisiin nykyistä enemmän työelämän tarpeisiin.

– Näkisin myös, että työpaikoilla voi olla puute hyvästä johtamisesta ja toiminnan rakentumisesta.

– Kun rakenteet toimivat, on päiväkoti kuitenkin paras paikka tehdä työtä, sillä kohtaamiset lasten kanssa ovat välittömiä ja aitoja. Myös tämä tulisi saada nuorten tietoisuuteen, pelkkä puhe epäkohdista ei ratkaise tilannetta.