Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Organisaatiouudistus
Rovaniemelle perustetaan uusi teknisten palvelujen toimialajohtajan virka

Ro­va­nie­mel­le pe­rus­te­taan uusi tek­nis­ten pal­ve­lu­jen toi­mi­ala­joh­ta­jan virka

28.08.2023 20:13 4
Tilaajille
Rovaniemelle esitetään uutta johtajavirkaa – kaupunginjohtaja haluaa nykyisten kahden toimialajohtajan rinnalle uuden teknisen johtajan

Ro­va­nie­mel­le esi­te­tään uutta joh­ta­ja­vir­kaa – kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa ny­kyis­ten kahden toi­mi­ala­joh­ta­jan rin­nal­le uuden tek­ni­sen joh­ta­jan

23.08.2023 16:15 8
Tilaajille
Elinvoimajohtaja Jaakko Rantsin lähtö tuli Rovaniemen kaupungin johdolle yllätyksenä – koko toimiala aiotaan pilkkoa kahtia

Elin­voi­ma­joh­ta­ja Jaakko Rantsin lähtö tuli Ro­va­nie­men kau­pun­gin joh­dol­le yl­lä­tyk­se­nä – koko toi­mi­ala aiotaan pilkkoa kahtia

19.05.2023 19:35 10
Tilaajille
Selvitys: Poliisin peruspalveluissa on isojakin alueellisia eroja, hälytystehtäviä hoidetaan enemmän puhelimella – Miten käy Oulun ja Lapin poliisilaitosten?

Sel­vi­tys: Po­lii­sin pe­rus­pal­ve­luis­sa on iso­ja­kin alueel­li­sia eroja, hä­ly­tys­teh­tä­viä hoi­de­taan enemmän pu­he­li­mel­la – Miten käy Oulun ja Lapin po­lii­si­lai­tos­ten?

13.04.2023 18:30 2
Tilaajille
Hoitajia kuunneltava uudistuksissa, joilla hoitajapulaa yritetään ratkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jia kuun­nel­ta­va uu­dis­tuk­sis­sa, joilla hoi­ta­ja­pu­laa yri­te­tään ratkoa

10.02.2023 07:00 4
Tilaajille
Rovaniemi perustaa uuden lautakunnan – elinvoimalautakunnan jättimäisestä työmäärästä lohkaistaan sittenkin osa pois

Ro­va­nie­mi pe­rus­taa uuden lau­ta­kun­nan – elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan jät­ti­mäi­ses­tä työ­mää­räs­tä loh­kais­taan sit­ten­kin osa pois

17.01.2022 19:52 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki perustaa uuden päällikköviran – Elinvoimajohtajaksi hakeneista kaksi perui hakemuksensa, tehtävä pistetään uudestaan auki

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­rus­taa uuden pääl­lik­kö­vi­ran – Elin­voi­ma­joh­ta­jak­si ha­ke­neis­ta kaksi perui ha­ke­muk­sen­sa, tehtävä pis­te­tään uu­des­taan auki

26.05.2021 13:40 7
Tilaajille
Kemin kaupunki valitsi uuden organisaation neljä toimialajohtajaa

Kemin kau­pun­ki valitsi uuden or­ga­ni­saa­tion neljä toi­mi­ala­joh­ta­jaa

03.05.2021 19:54
Tilaajille
Tällainen on Kemin uusi "sujuvan arjen organisaatio" – Jäljelle jää neljä lautakuntaa, ja niiden toimialat ovat elinvoima, hyvinvointi, perusturva ja ympäristö

Täl­lai­nen on Kemin uusi "su­ju­van arjen or­ga­ni­saa­tio" – Jäl­jel­le jää neljä lau­ta­kun­taa, ja niiden toi­mi­alat ovat elin­voi­ma, hy­vin­voin­ti, pe­rus­tur­va ja ym­pä­ris­tö

09.02.2021 17:32 1
Tilaajille
Kemi valitsi loputkin muutosjohtajistaan valmistelemaan sujuvan arjen organisaatiotaan – kaupungin organisaatiouudistus astuu suunnitelmien mukaan voimaan ensi vuoden kesäkuun alussa

Kemi valitsi lo­put­kin muu­tos­joh­ta­jis­taan val­mis­te­le­maan sujuvan arjen or­ga­ni­saa­tio­taan – kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus astuu suun­ni­tel­mien mukaan voimaan ensi vuoden ke­sä­kuun alussa

27.10.2020 18:35
Tilaajille
Rovaniemi tiivisti hallintoaan – Kaupunginjohtaja: "Johtamiseen jää nyt enemmän aikaa"

Ro­va­nie­mi tii­vis­ti hal­lin­toaan – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Joh­ta­mi­seen jää nyt enemmän aikaa"

25.08.2020 19:35 9
Tilaajille
Lukijalta: Satasella talous tasapainoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sa­ta­sel­la talous ta­sa­pai­noon

27.07.2020 05:10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki perustaa uuden päällikköviran – johtajapaikkoja karsittiin vain puoli vuotta sitten

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­rus­taa uuden pääl­lik­kö­vi­ran – joh­ta­ja­paik­ko­ja kar­sit­tiin vain puoli vuotta sitten

29.04.2020 16:05
Tilaajille
Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Ilmarisen ja SEB:n omistukseen – taustalla yrityksen huono taloustilanne

Esperi Care siirtyy Danske Bankin, Il­ma­ri­sen ja SEB:n omis­tuk­seen – taus­tal­la yri­tyk­sen huono ta­lous­ti­lan­ne

03.02.2020 12:24
Karhu, Rapo ja Juuruspolvi Rovaniemen uusien jaostojen vetäjiksi

Karhu, Rapo ja Juu­rus­pol­vi Ro­va­nie­men uusien jaos­to­jen ve­tä­jik­si

27.01.2020 20:16
Tilaajille
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59
Tilaajille
Pekka Latvalalle löytyi Rovaniemen kaupungilta uusi johtajavirka – palkka pysyy ennallaan

Pekka Lat­va­lal­le löytyi Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta uusi joh­ta­ja­vir­ka – palkka pysyy en­nal­laan

09.01.2020 12:05
Tilaajille
Rovaniemen lakkautuslistalla viisi johtajanvirkaa – Kaupunginhallitus päättää maanantaina

Ro­va­nie­men lak­kau­tus­lis­tal­la viisi joh­ta­jan­vir­kaa – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na

15.11.2019 12:38

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ha­ku etenee haas­tat­te­lui­hin

29.10.2019 20:11
Tilaajille
Rovaniemen organisaatiouudistus etenee – rahavaikeudet valtuuston tiedoksi

Ro­va­nie­men or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tus etenee – ra­ha­vai­keu­det val­tuus­ton tie­dok­si

07.10.2019 20:54
Tilaajille