Mikko Kärnä
HS: Poliisi aloittaa esitutkinnan Mikko Kärnän professori Tuomas Ojasta koskevasta tviittailusta

HS: Poliisi aloit­taa esi­tut­kin­nan Mikko Kärnän pro­fes­so­ri Tuomas Ojasta kos­ke­vas­ta tviit­tai­lus­ta

18.12.2020 14:34 3
Väyrynen ja Kärnä tippuivat Helsingin pormestarikisasta, mutta etälappilainen Ville-Veikko Rantamaula on mukana

Väy­ry­nen ja Kärnä tip­pui­vat Hel­sin­gin por­mes­ta­ri­ki­sas­ta, mutta etä­lap­pi­lai­nen Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­la on mukana

17.12.2020 13:52 1
Tilaajille

HS: Pro­fes­so­ri Tuomas Ojanen tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen Mikko Kär­näs­tä

14.12.2020 14:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kärnä käyttää to­tuut­ta sääs­te­liääs­ti

04.12.2020 05:25
Tilaajille
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

02.12.2020 08:00 3
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Kemin-risteilyistä hienona – väylä on riittävän syvä isoille ruotsinlaivoillekin

Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Ke­min-ris­tei­lyis­tä hienona – väylä on riit­tä­vän syvä isoille ruot­sin­lai­voil­le­kin

05.10.2020 12:31 1
Tilaajille
Kärnällä kuppi nurin alkoholin etämyyntiasiassa – teki hallitusneuvos Ismo Tuomisesta kantelun oikeuskanslerille ja tutkintapyynnön poliisille

Kär­näl­lä kuppi nurin al­ko­ho­lin etä­myyn­ti­asias­sa – teki hal­li­tus­neu­vos Ismo Tuo­mi­ses­ta kan­te­lun oi­keus­kans­le­ril­le ja tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

04.09.2020 15:23 2
Tilaajille
Ohisalon kommenteista roihahti jalkapantakeskustelu, jota Kärnä luonnehti hallituskriisiksi – Ohisalo tarkensi näkemyksiään, myös Marin puuttui keskusteluun

Ohi­sa­lon kom­men­teis­ta roi­hah­ti jal­ka­pan­ta­kes­kus­te­lu, jota Kärnä luon­neh­ti hal­li­tus­krii­sik­si – Ohisalo tar­ken­si nä­ke­myk­siään, myös Marin puuttui kes­kus­te­luun

07.07.2020 13:56 4
Tilaajille
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48
Sekä Autto että Kärnä peräävät hallitukselta toimia Finnairin suunnitelmien estämiseksi, myös Enontekiön kentän toiminta turvattava

Sekä Autto että Kärnä pe­rää­vät hal­li­tuk­sel­ta toimia Finn­ai­rin suun­ni­tel­mien es­tä­mi­sek­si, myös Enon­te­kiön kentän toi­min­ta tur­vat­ta­va

17.05.2020 17:20
Tilaajille
Edustaja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää räväkällä tyylillään ihailijoita ja vihaajia, mutta miten poliittiseen uraan vaikuttaa hänen vauhdikas yksityiselämänsä?

Edus­ta­ja K.Ä.R.N.Ä. – Villi ja ärhäkkä Mikko Kärnä kerää rä­vä­käl­lä tyy­lil­lään ihai­li­joi­ta ja vi­haa­jia, mutta miten po­liit­ti­seen uraan vai­kut­taa hänen vauh­di­kas yk­si­tyi­se­lä­män­sä?

09.05.2020 06:00 1
Tilaajille
Kurvinen: Keskustan ryhmä olisi halunnut jatkaa Uudenmaan eristämistä, mutta nokan koputtamista ei ollut

Kur­vi­nen: Kes­kus­tan ryhmä olisi ha­lun­nut jatkaa Uu­den­maan eris­tä­mis­tä, mutta nokan ko­put­ta­mis­ta ei ollut

15.04.2020 12:28
Lukijalta: Kansanedustaja Kärnän koronavirusviesti on häpeällinen
Lukijalta Mielipide Yannick Lahti

Lu­ki­jal­ta: Kan­san­edus­ta­ja Kärnän ko­ro­na­vi­rus­vies­ti on hä­peäl­li­nen

11.03.2020 08:33
Tilaajille
Kärnä haluaa käynnistää joutsenten metsästyksen

Kärnä haluaa käyn­nis­tää jout­sen­ten met­säs­tyk­sen

28.02.2020 09:59
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: tulvat, kärnät ja koronat, miksi uutisoimme Kärnän edesottamuksista viime viikolla mutta emme tällä? Miksi tulvat nousivat uutisaiheeksi? Koronakaan ei jätä mediassa rauhaan

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: tulvat, kärnät ja ko­ro­nat, miksi uu­ti­soim­me Kärnän edes­ot­ta­muk­sis­ta viime vii­kol­la mutta emme tällä? Miksi tulvat nou­si­vat uu­ti­sai­heek­si? Ko­ro­na­kaan ei jätä me­dias­sa rauhaan

27.02.2020 14:55
Näkökulma: Genitaalikuvat ovat yksityisasia – Perätön vihjaus henkilön syyllistymisestä rikokseen on rikos

Nä­kö­kul­ma: Ge­ni­taa­li­ku­vat ovat yk­si­tyis­asia – Perätön vihjaus hen­ki­lön syyl­lis­ty­mi­ses­tä ri­kok­seen on rikos

22.02.2020 15:35
Tilaajille
Rikosoikeuden professori: Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö ei täyty -Kärnä kommentoi itse: En ole syyllistynyt minkään tyyppisiin rikoksiin enkä ole häirinnyt ketään

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Sek­suaa­li­sen ah­dis­te­lun tun­nus­mer­kis­tö ei täyty -Kärnä kom­men­toi itse: En ole syyl­lis­ty­nyt minkään tyyp­pi­siin ri­kok­siin enkä ole häi­rin­nyt ketään

21.02.2020 12:49
Keskustan puheenjohtaja Kulmuni Mikko Kärnän seksiviesteistä: "Kaikille sattuu välillä myös tyhmyyksiä"

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Kulmuni Mikko Kärnän sek­si­vies­teis­tä: "Kai­kil­le sattuu välillä myös tyh­myyk­siä"

20.02.2020 14:30
Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häiritseviä viestejä baarissa tapaamalleen naiselle, kansanedustaja ei kommentoi yksityiselämäänsä koskevia väitteitä "Olen tehnyt virheitä"

Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häi­rit­se­viä vies­te­jä baa­ris­sa ta­paa­mal­leen nai­sel­le, kan­san­edus­ta­ja ei kom­men­toi yk­si­tyis­elä­mään­sä kos­ke­via väit­tei­tä "Olen tehnyt vir­hei­tä"

20.02.2020 14:37
Tilaajille