Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Mikko Kärnä
Uutissuomalainen: Mikko Kärnä valitti saamastaan kunnianloukkaustuomiosta hovioikeuteen

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Mikko Kärnä valitti saa­mas­taan kun­nian­louk­kaus­tuo­mios­ta ho­vi­oi­keu­teen

28.11.2022 21:29 5
Tilaajille
Mikko Kärnä tunnusti kirjoittaneensa vanhaan kansallismieliseen blogiin – "Kannan vastuuni siitä, että olen ollut mukana tällaisissa hölmöilyissä"

Mikko Kärnä tun­nus­ti kir­joit­ta­neen­sa vanhaan kan­sal­lis­mie­li­seen blogiin – "Kannan vas­tuu­ni siitä, että olen ollut mukana täl­lai­sis­sa höl­möi­lyis­sä"

23.11.2022 14:17 9
Väyrysen äkkijarrutus hämmentää Lapissa: "Minulla on kunnioitusta hänen uraansa kohtaan, mutta..."

Väy­ry­sen äk­ki­jar­ru­tus häm­men­tää La­pis­sa: "Mi­nul­la on kun­nioi­tus­ta hänen uraansa koh­taan, mut­ta..."

19.10.2022 18:00 24
Tilaajille
Helsingistä ehdolle aikovan Mikko Kärnän epäluulo konkaripoliitikkoa kohtaan syvenee: "Puolueen pitäisi ottaa lopullisesti Paavo Väyryseltä aloite pois"

Hel­sin­gis­tä ehdolle aikovan Mikko Kärnän epä­luu­lo kon­ka­ri­po­lii­tik­koa kohtaan sy­ve­nee: "Puo­lueen pitäisi ottaa lo­pul­li­ses­ti Paavo Väy­ry­sel­tä aloite pois"

19.10.2022 12:12 7
Tilaajille
Lappilaiskansanedustaja Mikko Kärnä yllättää: lähtee sittenkin eduskuntavaaleihin, mutta Helsingin vaalipiiristä

Lap­pi­lais­kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä yl­lät­tää: lähtee sit­ten­kin edus­kun­ta­vaa­lei­hin, mutta Hel­sin­gin vaa­li­pii­ris­tä

11.10.2022 19:58 32
Tilaajille
Professori vaatii kansanedustaja Mikko Kärnältä 6 000 euron kärsimyskorvauksia kunnianloukkauksesta

Pro­fes­so­ri vaatii kan­san­edus­ta­ja Mikko Kär­näl­tä 6 000 euron kär­si­mys­kor­vauk­sia kun­nian­louk­kauk­ses­ta

29.09.2022 16:55 2
Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä vastaa kunnianloukkaussyytteeseen käräjäoikeudessa – professori vaatii 6 000 euron kärsimyskorvausta Kärnän tviiteistä

Lap­pi­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä vastaa kun­nian­louk­kaus­syyt­tee­seen kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – pro­fes­so­ri vaatii 6 000 euron kär­si­mys­kor­vaus­ta Kärnän tvii­teis­tä

29.09.2022 13:49 3
Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin – syynä Paavo Väyrynen

Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seu­raa­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin – syynä Paavo Väy­ry­nen

22.08.2022 21:57 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kärnä rasite kes­kus­tal­le

09.08.2022 07:02 2
Tilaajille
Lapin keskustajohdon on pohdittava, onko Väyrysestä enemmän haittaa vai hyötyä ehdokkaana – tilanne on puolueelle nolo ja kiusallinen
Pääkirjoitus

Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

06.07.2022 20:00 25
Tilaajille
Päiväkirja: Humpuukilla tekee hyvän tilin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hum­puu­kil­la tekee hyvän tilin

02.07.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pahin vi­hol­li­nen omassa puo­luees­sa

22.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Mikko Kärnä pysyy kannassaan: ei aio lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi samalta listalta Väyrysen kanssa – "En voi hyväksyä tällaista Kremlin pussiin pelaamista"

Mikko Kärnä pysyy kan­nas­saan: ei aio lähteä edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si samalta lis­tal­ta Väy­ry­sen kanssa – "En voi hy­väk­syä täl­lais­ta Kremlin pussiin pe­laa­mis­ta"

13.06.2022 19:03 13
Tilaajille
Mikko Kärnä: "En tule olemaan ehdolla samalla listalla Paavo Väyrysen kanssa"

Mikko Kärnä: "En tule olemaan ehdolla samalla lis­tal­la Paavo Väy­ry­sen kanssa"

03.05.2022 15:28 23
Tilaajille
Metsähallitus reagoi kohuun ja lopetti ilmaisten metsästyslupien jakamisen poliitikoille ja muille sidosryhmäläisille

Met­sä­hal­li­tus reagoi kohuun ja lopetti il­mais­ten met­säs­tys­lu­pien ja­ka­mi­sen po­lii­ti­koil­le ja muille si­dos­ryh­mä­läi­sil­le

14.04.2022 14:11 9
Tilaajille
Putin-mielinen suomalaistohtori, dosentti Johan Bäckman jakaa propagandaa ja uhkailee somessa – Yliopisto: Titteliä ei voi ottaa pois

Pu­tin-mie­li­nen suo­ma­lais­toh­to­ri, do­sent­ti Johan Bäckman jakaa pro­pa­gan­daa ja uh­kai­lee somessa – Ylio­pis­to: Tit­te­liä ei voi ottaa pois

06.03.2022 16:29 5
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
Keskustan Kärnältä rajuja vaatimuksia: Rokottamattomia ei saa päästää mihinkään – "Töihinkin ainoastaan, jos työnantaja on niin tyhmä"

Kes­kus­tan Kär­näl­tä rajuja vaa­ti­muk­sia: Ro­kot­ta­mat­to­mia ei saa päästää mi­hin­kään – "Töi­hin­kin ai­noas­taan, jos työn­an­ta­ja on niin tyhmä"

16.11.2021 10:11 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarjoan ver­tais­tu­kea Kär­näl­le

05.11.2021 04:30 3
Tilaajille