ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Pro­fes­so­ri vaatii kan­san­edus­ta­ja Mikko Kär­näl­tä 6 000 euron kär­si­mys­kor­vauk­sia kun­nian­louk­kauk­ses­ta

Kärnä vihjasi Twitterissä, että professori Tuomas Ojanen olisi kirjoittanut kahden vihreiden kansanedustajan vastalauseen perustuslakivaliokunnan mietintöön. Kärnän mukaan hänen tviittinsä eivät kohdistuneet Ojaseen, vaan valiokunnan vihreiden jäsenten toimintaan.

Kansanedustaja Mikko Kärnä kiistää arvostelleensa tai syyttäneensä Ojasta tviiteissä tai esittäneensä tästä valheellista tietoa tai vihjausta.
Kansanedustaja Mikko Kärnä kiistää arvostelleensa tai syyttäneensä Ojasta tviiteissä tai esittäneensä tästä valheellista tietoa tai vihjausta.

Syyttäjä vaatii kansanedustaja Mikko Kärnälle (kesk.) sakkorangaistusta Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin Tuomas Ojasen kunnian loukkaamisesta. Lisäksi Ojanen vaatii Kärnältä 6 000 euron kärsimyskorvauksia.

Kunnianloukkaussyytettä käsiteltiin torstaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Kärnä vihjaili joulukuussa 2020 Twitterissä, että Ojanen olisi kirjoittanut vihreiden kahden kansanedustajan Mari Holopaisen ja Bella Forsgrénin vastalauseen perustuslakivaliokunnan mietintöön ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasiassa.

– Kuka kirjoitti teidän vastalauseenne perustuslakivaliokunnan mietintöön? Eihän se vain ollut sama valtiosääntöoikeuden professori, jota PeV kuuli asiantuntijana @Haavisto-asiassa, Kärnä tviittasi.

Aiheesta virinneeseen Twitter-keskusteluun Kärnä vastasi yhdelle kommentoijalle muun muassa, että "Sinä et siis näe ongelmaa siinä, että perustuslakivaliokunnan käyttämät riippumattomat asiantuntijat ryhtyvät kirjoittamaan puolueille vastalauseita rahasta?".

Ojanen: Tviitit omiaan horjuttamaan luottamusta

Syyttäjän mukaan Kärnä esitti Ojasesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä Ojaselle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa.

Vaatimuskirjelmässään oikeudelle Ojanen sanoo, että Kärnän arvostelu ja vihjailu ylittivät selvästi sen, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, ja ne ovat olleet omiaan horjuttamaan luottamusta hänen toimintaansa muun muassa tieteenharjoittajana ja eduskunnan kuulemana asiantuntijana

– Ojanen ei ole koskaan tavannut tai ollut suoraan millään tavoin tekemisissä Kärnän kanssa. Ojanen ei siten ole vastaajan julkinen tai edes salainen vihamies. Siksi kaikki vastaajan juuri Ojaseen kohdistuva toiminta on erikoista ja yllättävää, kirjelmässä sanotaan.

Kärnä: Kriittiset kysymykset eivät kohdistuneet Ojaseen

Kärnä on myöntänyt kirjoittaneensa tviitit, mutta kiistää syytteen kunnianloukkauksesta. Hänen mukaansa tviitit eivät liittyneet Ojaseen henkilönä, vaan kriittiset kysymykset kohdistuivat perustuslakivaliokunnan vihreisiin kuuluvien jäsenten toimintaan.

– Päätelmän keskeinen sisältö ei ollut väite, että Ojanen olisi tilausta ja maksua vastaan kirjoittanut vihreiden vastalauseen, vaan se, että “...vihreät eivät itse ainakaan vastalausettaan kirjoittaneet”, Kärnän vastauksessa käräjäoikeudelle kirjoitetaan.

Kärnä kiistää arvostelleensa tai syyttäneensä Ojasta tviiteissä tai esittäneensä tästä valheellista tietoa tai vihjausta.

– Asiakokonaisuudesta ilmenee selvästi, että Kärnä ei ole väittänyt mitään vaan on nimenomaan täsmentänyt haluavansa vain selvittää asian ja odottavansa vihreiden vastausta kysymykseensä.