Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liikenneturva
Lukijat älähtivät kehotuksesta luopua pitkien vilkutuksesta – kysyimme Lapin Liikenneturvalta, mikä on paras käytäntö poroista varoittamiseen autoillessa

Lukijat äläh­ti­vät ke­ho­tuk­ses­ta luopua pitkien vil­ku­tuk­ses­ta – ­ky­syim­me Lapin Lii­ken­ne­tur­val­ta, mikä on paras käy­tän­tö po­rois­ta va­roit­ta­mi­seen au­toil­les­sa

06.08.2023 19:30 13
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 10:28 48
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksen palomestari Timo Nyholm palkittiin tekemästään liikenneturvallisuustyöstä – taustalla kahteen vakavaan loukkaantumiseen johtanut tilanne

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sen pa­lo­mes­ta­ri Timo Nyholm pal­kit­tiin te­ke­mäs­tään lii­ken­ne­tur­val­li­suus­työs­tä – taus­tal­la kahteen va­ka­vaan louk­kaan­tu­mi­seen joh­ta­nut tilanne

25.05.2023 10:44 1
Tilaajille
Työmatkatapaturmat putosivat lähes nollaan Lapin ely-keskuksessa

Työ­mat­ka­ta­pa­tur­mat pu­to­si­vat lähes nollaan Lapin ely-kes­kuk­ses­sa

20.03.2023 20:30
Tilaajille
Pohjoisessa on edelleen tapana varoittaa vastaantulijaa poroista väläyttämällä pitkiä valoja – mistä tapa on saanut alkunsa?

Poh­joi­ses­sa on edel­leen tapana va­roit­taa vas­taan­tu­li­jaa po­rois­ta vä­läyt­tä­mäl­lä pitkiä valoja – mistä tapa on saanut al­kun­sa?

17.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Lapissa ennätysalhaiset lukemat liikennekuolemissa – "iso teko ollut alentaa keskustojen nopeusrajoituksia"

Lapissa en­nä­tys­al­hai­set lukemat lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa – "iso teko ollut alentaa kes­kus­to­jen no­peus­ra­joi­tuk­sia"

30.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­lö­au­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 10:06 10
Tilaajille
Tien päällä on pimeää jo iltakahdeksalta – varmista, että autossasi palaa takanakin valot

Tien päällä on pimeää jo il­ta­kah­dek­sal­ta – var­mis­ta, että au­tos­sa­si palaa ta­ka­na­kin valot

22.09.2022 10:10 2
Tilaajille
Autoilijoiden renkaita ratsataan tällä viikolla – lappilaisten renkaiden kunnossa on tapahtunut huima parannus

Au­toi­li­joi­den ren­kai­ta rat­sa­taan tällä vii­kol­la – lap­pi­lais­ten ren­kai­den kun­nos­sa on ta­pah­tu­nut huima pa­ran­nus

12.09.2022 10:39 7
Tilaajille
Vain noin puolet suomalaisista tietää miten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden väistämissääntö suojatiellä menee – koulujen alku tuo liikenteeseen taas paljon pikkuväkeä

Vain noin puolet suo­ma­lai­sis­ta tietää miten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den väis­tä­mis­sään­tö suo­ja­tiel­lä menee – kou­lu­jen alku tuo lii­ken­tee­seen taas paljon pik­ku­vä­keä

02.08.2022 11:11 8
Tilaajille
Näistä liikennesäännöistä autoilijat kysyvät – eniten kysyttävää on väistämis- ja pysäköintisäännöistä sekä pyöräilijän paikasta

Näistä lii­ken­ne­sään­nöis­tä au­toi­li­jat kysyvät – eniten ky­syt­tä­vää on väis­tä­mis- ja py­sä­köin­ti­sään­nöis­tä sekä pyö­räi­li­jän pai­kas­ta

26.02.2022 06:30 4
Tilaajille
Liikenneturva: Alle puolet pyöräilijöistä käyttää kypärää talvisin

Lii­ken­ne­tur­va: Alle puolet pyö­räi­li­jöis­tä käyttää kypärää tal­vi­sin

19.01.2022 11:24
Pasi Anteroinen laski heijastimia teinipoikana Rovaniemellä – nyt hän johtaa Liikenneturvaa, jossa hänelle on pidetty jo kuudet läksiäiset

Pasi An­te­roi­nen laski hei­jas­ti­mia tei­ni­poi­ka­na Ro­va­nie­mel­lä – nyt hän johtaa Lii­ken­ne­tur­vaa, jossa hänelle on pidetty jo kuudet läk­siäi­set

20.12.2021 10:08 1
Tilaajille
Liikenteen joulurauha julistettiin virtuaalisesti Rovaniemellä

Lii­ken­teen jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin vir­tuaa­li­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2021 20:53
Tilaajille

Lii­ken­teen jou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan tänään Ro­va­nie­mel­lä – jou­lu­vii­kol­le luvassa kunnon pak­ka­sia, lii­ken­tees­sä tulee olla va­ro­vai­nen

16.12.2021 06:30
Tilaajille
Liikenneturva: neljännes autoilijoista ei näytä vilkkua liikenneympyrässä, pyöräilijöilläkin paljon petrattavaa

Lii­ken­ne­tur­va: nel­jän­nes au­toi­li­jois­ta ei näytä vilkkua lii­ken­neym­py­räs­sä, pyö­räi­li­jöil­lä­kin paljon pet­rat­ta­vaa

27.10.2021 10:14 3
Pyöräilijä voi saada puuttuvasta takavalosta 40 euron liikennevirhemaksun – Lapin poliisi valvoo valojen käyttöä: "Tummiin vaatteisiin pukeutunut, valoton pyöräilijä on hyvin vaikea havaita taajamissakin"

Pyö­räi­li­jä voi saada puut­tu­vas­ta ta­ka­va­los­ta 40 euron lii­ken­ne­vir­he­mak­sun – Lapin poliisi valvoo valojen käyt­töä: "Tum­miin vaat­tei­siin pu­keu­tu­nut, valoton pyö­räi­li­jä on hyvin vaikea havaita taa­ja­mis­sa­kin"

03.09.2021 10:40 8
Tilaajille
Liikennekuolemien määrä noussut alkuvuodesta – Kesäisin erityisesti nuoret kuljettajat edustettuina liikenneonnettomuuksissa

Lii­ken­ne­kuo­le­mien määrä noussut al­ku­vuo­des­ta – ­Ke­säi­sin eri­tyi­ses­ti nuoret kul­jet­ta­jat edus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa

11.08.2021 06:00
Tilaajille
Huumekuski saa usein kevyen tuomion Suomessa – Liikenneturva kehottaa ottamaan mallia Tanskasta, jossa tuomio törkeästä rikoksesta rapsahtaa herkästi

Huu­me­kus­ki saa usein kevyen tuomion Suo­mes­sa – Lii­ken­ne­tur­va ke­hot­taa ot­ta­maan mallia Tans­kas­ta, jossa tuomio tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta rap­sah­taa her­käs­ti

14.05.2021 07:43 6
Tilaajille
Lumipöllyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohittava auto ja puutavararekka piiloutuvat lumipöllyyn

Lu­mi­pöl­lyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohit­ta­va auto ja puu­ta­va­ra­rek­ka pii­lou­tu­vat lu­mi­pöl­lyyn

21.02.2021 15:00 1
Tilaajille