Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Lemmikkieläimet
Punkkien haitoilta voi suojautua

Punk­kien hai­toil­ta voi suo­jau­tua

27.07.2023 09:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koirien res­cue­työl­le ei ole vaih­to­eh­to­ja – meillä lem­mik­ke­jä lo­pe­te­taan ennen ai­ko­jaan

11.07.2023 10:48 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lem­mik­kien hau­taus­maa kuntoon Pel­los­sa

04.09.2022 17:00
Tilaajille
Ahvenen talutuksessa koiraa ja ohjaajaa opetetaan oppimaan – Mukana parhaimmillaan 50 nelitassuista

Ahvenen ta­lu­tuk­ses­sa koiraa ja oh­jaa­jaa ope­te­taan op­pi­maan – Mukana par­haim­mil­laan 50 ne­li­tas­suis­ta

20.07.2022 10:00
Tilaajille
Luonnossa eletään herkkää aikaa – koirat ja kissat pidettävä kytkettyinä elokuun 20. päivään asti

Luon­nos­sa eletään herkkää aikaa – koirat ja kissat pi­det­tä­vä kyt­ket­tyi­nä elokuun 20. päivään asti

20.05.2022 13:44 2
Tilaajille
Päätös lopettaa lemmikki on vaikea mutta välttämätön

Päätös lo­pet­taa lem­mik­ki on vaikea mutta vält­tä­mä­tön

13.02.2022 16:30 2
Suomessa varmistettu ensimmäinen koronavirustartunta kissalla – lemmikkien tartunnoilla ei uskota olevan merkitystä epidemian leviämisessä

Suo­mes­sa var­mis­tet­tu en­sim­mäi­nen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta kis­sal­la – lem­mik­kien tar­tun­noil­la ei uskota olevan mer­ki­tys­tä epi­de­mian le­viä­mi­ses­sä

28.12.2021 11:59
Tilaajille
Pitkäjänteinen harrastustoiminta tuotti tulosta, kun Poju valittiin vuoden agilitykissaksi – Eläintenkouluttaja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaikkapa kultakala

Pit­kä­jän­tei­nen har­ras­tus­toi­min­ta tuotti tu­los­ta, kun Poju va­lit­tiin vuoden agi­li­ty­kis­sak­si – Eläin­ten­kou­lut­ta­ja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaik­ka­pa kul­ta­ka­la

04.02.2021 19:46
Tilaajille
Kissa hyppii työpöydällä ja eroahdistus vaanii koiraa – selviytymisvinkit lemmikkiperheiden etätyöarkeen

Kissa hyppii työ­pöy­däl­lä ja ero­ah­dis­tus vaanii koiraa – sel­viy­ty­mis­vin­kit lem­mik­ki­per­hei­den etä­työ­ar­keen

28.10.2020 16:09
Tilaajille
Lemmikkejä sirutetaan maksutta Kemijärvellä lauantaina 17. lokakuuta – Tunnistusmerkintä nopeuttaa karkulaisen saamista takaisin kotiin

Lem­mik­ke­jä si­ru­te­taan mak­sut­ta Ke­mi­jär­vel­lä lauan­tai­na 17. lo­ka­kuu­ta – Tun­nis­tus­mer­kin­tä no­peut­taa kar­ku­lai­sen saa­mis­ta ta­kai­sin kotiin

08.10.2020 21:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ar­vos­tus­ta kis­soil­le

02.10.2020 05:00
Tilaajille
Kyypakkaukseen ei kannata luottaa – Jos kyykäärme puree koiraa, on lähdettävä eläinlääkäriin

Kyy­pak­kauk­seen ei kannata luottaa – Jos kyy­käär­me puree koiraa, on läh­det­tä­vä eläin­lää­kä­riin

09.06.2020 08:45
Tilaajille
Vuoden 1995 jääkiekon maailmanmestari Ari Sulander muutti pohjoiseen ja alkoi lemmikkien hautausurakoitsijaksi: "Itsellänikin on joskus itku kurkun päällä"

Vuoden 1995 jää­kie­kon maail­man­mes­ta­ri Ari Su­lan­der muutti poh­joi­seen ja alkoi lem­mik­kien hau­tau­su­ra­koit­si­jak­si: "It­sel­lä­ni­kin on joskus itku kurkun päällä"

07.02.2020 21:36
Tilaajille
Ennen häntää ja hännän kanssa
Kolumni

Ennen häntää ja hännän kanssa

24.01.2020 11:40
Tilaajille
Teinit saivat sakkoja kissan lopettamisesta – Syyttäjän mukaan vanhemmat yllyttivät lapsensa kohtelemaan kissaa julmasti

Teinit saivat sakkoja kissan lo­pet­ta­mi­ses­ta – Syyt­tä­jän mukaan van­hem­mat yl­lyt­ti­vät lap­sen­sa koh­te­le­maan kissaa jul­mas­ti

11.11.2019 16:32
Tilaajille
Alkutalvi on vaarallista aikaa metsästyskoirille – Pelastuspäällikkö: Omaa henkeä ei kannata riskeerata, jos eläintä ei voi turvallisesti lähteä pelastamaan

Al­ku­tal­vi on vaa­ral­lis­ta aikaa met­säs­tys­koi­ril­le – Pe­las­tus­pääl­lik­kö: Omaa henkeä ei kannata ris­kee­ra­ta, jos eläintä ei voi tur­val­li­ses­ti lähteä pe­las­ta­maan

07.11.2019 18:50
Tilaajille
Oululaiset kissakaverukset päätyivät kansainväliselle viihdesivustolle – soitimme Sämpyn sihteerille ja kysyimme, mitä kuuluu

Ou­lu­lai­set kis­sa­ka­ve­ruk­set pää­tyi­vät kan­sain­vä­li­sel­le viih­de­si­vus­tol­le – soi­tim­me Sämpyn sih­tee­ril­le ja ky­syim­me, mitä kuuluu

02.11.2019 18:06
Tilaajille
Ranualainen Tiia Leppiaho haaveili alpakoista jo pikkutyttönä – Leona, Helynia ja Kaija saapuivat Kuukasjärvelle keväällä viihdyttämään matkailijoita

Ra­nua­lai­nen Tiia Lep­pia­ho haa­vei­li al­pa­kois­ta jo pik­ku­tyt­tö­nä – Leona, Helynia ja Kaija saa­pui­vat Kuu­kas­jär­vel­le ke­vääl­lä viih­dyt­tä­mään mat­kai­li­joi­ta

25.10.2019 07:00
Tilaajille
Koirien terveys- ja kisatiedot koostava mobiilisovellus suunniteltiin Rovaniemellä – sovelluksen toivotaan tuovan läpinäkyvyyttä lemmikkien omistajille ja kasvattajille

Koirien ter­veys- ja ki­sa­tie­dot koos­ta­va mo­bii­li­so­vel­lus suun­ni­tel­tiin Ro­va­nie­mel­lä – so­vel­luk­sen toi­vo­taan tuovan lä­pi­nä­ky­vyyt­tä lem­mik­kien omis­ta­jil­le ja kas­vat­ta­jil­le

14.10.2019 08:41
Tilaajille
Miksi kissa on arvoton? – Suomessa päätyy kodittomaksi vuosittain vähintään 20 000 kissaa

Miksi kissa on ar­vo­ton? – Suo­mes­sa päätyy ko­dit­to­mak­si vuo­sit­tain vä­hin­tään 20 000 kissaa

08.10.2019 18:02 1
Tilaajille