Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Kissat
Perheiden rahapula näkyy myös lemmikkien hoidossa – Näihin seikkoihin eläinten terveydessä kannattaa kiinnittää huomiota

Per­hei­den ra­ha­pu­la näkyy myös lem­mik­kien hoi­dos­sa – Näihin seik­koi­hin eläin­ten ter­vey­des­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

03.12.2023 06:00
Tilaajille
Nea Luoman Sansa valittiin maailman kauneimmaksi kissaksi – sylihoitoa kaipaava kaunistus sai erityiskehuja kiharasta turkistaan ja isoista korvistaan

Nea Luoman Sansa va­lit­tiin maail­man kau­neim­mak­si kis­sak­si – sy­li­hoi­toa kai­paa­va kau­nis­tus sai eri­tyis­ke­hu­ja ki­ha­ras­ta tur­kis­taan ja isoista kor­vis­taan

26.11.2023 17:15
Tilaajille
Leikkaamattomien kissojen hallitsematon lisääntyminen on edennyt jopa kissakriisiksi – Pipsa Parkkinen ja monet muut vapaaehtoiset tarjoavat kodittomille kissoille sijaiskodin

Leik­kaa­mat­to­mien kis­so­jen hal­lit­se­ma­ton li­sään­ty­mi­nen on edennyt jopa kis­sa­krii­sik­si – Pipsa Park­ki­nen ja monet muut va­paa­eh­toi­set tar­joa­vat ko­dit­to­mil­le kis­soil­le si­jais­ko­din

09.07.2023 11:00 2
Tilaajille
Lemmikki tarvitsee matkustaessa myös passin tai edessä on paluu lähtömaahan – Suomessa ei ole karanteenimahdollisuutta

Lem­mik­ki tar­vit­see mat­kus­taes­sa myös passin tai edessä on paluu läh­tö­maa­han – Suo­mes­sa ei ole ka­ran­tee­ni­mah­dol­li­suut­ta

16.05.2023 08:25 1
Tilaajille
Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei", sanoo brändiprofessori

Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei", sanoo brän­di­pro­fes­so­ri

11.04.2023 14:40 1
Tilaajille
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

19.02.2023 11:00 6
Tilaajille
Tukes: Jyrsijämyrkyt ovat aiheuttaneet lemmikkien myrkytyksiä – tyypillinen uhri vapaasti ulkoileva kissa, Lapista ei havaintoja

Tukes: Jyr­si­jä­myr­kyt ovat ai­heut­ta­neet lem­mik­kien myr­ky­tyk­siä – tyy­pil­li­nen uhri va­paas­ti ul­koi­le­va kissa, Lapista ei ha­vain­to­ja

22.09.2022 12:36 2
Tilaajille
Päiväkirja: Kissan sairaus sai muistamaan, miten helposti tärkeät asiat voi menettää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kissan sairaus sai muis­ta­maan, miten hel­pos­ti tärkeät asiat voi me­net­tää

14.09.2022 07:30 3
Tilaajille
Kissan- ja koiranmuonat pantiin jakoon  Ivalossa – lahjoituksia kertyi yli 3 000 kiloa

Kissan- ja koi­ran­muo­nat pantiin jakoon Iva­los­sa – lah­joi­tuk­sia kertyi yli 3 000 kiloa

01.02.2022 10:49
Tilaajille
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 16:41
Tilaajille
”Yleensä omistajat ovat eläinrakkaita”- Meri-Lapin Eläinsuojeluyhdistys on loukuttanut jopa 70 eläimen kissapopulaation

”Y­leen­sä omis­ta­jat ovat eläin­rak­kai­ta”- Me­ri-La­pin Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys on lou­kut­ta­nut jopa 70 eläimen kis­sa­po­pu­laa­tion

01.12.2021 13:11
Lähes 800 eläinlääkäriä ilmoitti tukevansa Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitetta

Lähes 800 eläin­lää­kä­riä il­moit­ti tu­ke­van­sa Kis­sa­krii­si hal­lin­taan -kan­sa­lais­aloi­tet­ta

18.10.2021 12:03 1
Lapin löytöeläinkodeissa on nyt tavallista vähemmän kissoja – Koronan vaikutus kesäkissojen määrään selviää syksyllä

Lapin löy­tö­eläin­ko­deis­sa on nyt ta­val­lis­ta vä­hem­män kissoja – Koronan vai­ku­tus ke­sä­kis­so­jen määrään selviää syk­syl­lä

26.07.2021 20:25
Tilaajille
Helteellä lemmikit ja luonnoneläimet janoavat viilennystä – "Ideaalitilanne on se, että eläimet ovat sisällä ja asunnossa on ilmalämpöpumppu"

Hel­teel­lä lem­mi­kit ja luon­non­eläi­met ja­noa­vat vii­len­nys­tä – "I­deaa­li­ti­lan­ne on se, että eläimet ovat sisällä ja asun­nos­sa on il­ma­läm­pö­pump­pu"

13.07.2021 19:30
Tilaajille
Pitkäjänteinen harrastustoiminta tuotti tulosta, kun Poju valittiin vuoden agilitykissaksi – Eläintenkouluttaja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaikkapa kultakala

Pit­kä­jän­tei­nen har­ras­tus­toi­min­ta tuotti tu­los­ta, kun Poju va­lit­tiin vuoden agi­li­ty­kis­sak­si – Eläin­ten­kou­lut­ta­ja: Kissa omaksuu lajin siinä missä vaik­ka­pa kul­ta­ka­la

04.02.2021 19:46
Tilaajille
Jenni Yli-Tainio kertoo kissa-agilityn harrastamisesta.

Jenni Yli-Tai­nio kertoo kis­sa-agi­li­tyn har­ras­ta­mi­ses­ta.

04.02.2021 19:44
Jyrsijämyrkky alfakloraloosi saatetaan kieltää vielä tänä vuonna – Tukes: On selvää, että kuluttajakäyttö ei ole turvallista

Jyr­si­jä­myrk­ky al­fak­lo­ra­loo­si saa­te­taan kieltää vielä tänä vuonna – Tukes: On selvää, että ku­lut­ta­ja­käyt­tö ei ole tur­val­lis­ta

10.01.2021 18:00 1
Kissanpennut kelpaavat, aikuiset eivät – Rovaniemeläinen eläinhoitola on saanut yli 90 yhteydenottoa löytölässä olevista pennuista

Kis­san­pen­nut kel­paa­vat, ai­kui­set eivät – Ro­va­nie­me­läi­nen eläin­hoi­to­la on saanut yli 90 yh­tey­den­ot­toa löy­tö­läs­sä ole­vis­ta pen­nuis­ta

30.11.2020 17:02
Tilaajille
Kissojen myrkytykset lisääntyneet marraskuussa – Tukes pyytää ilmoituksia epäillyistä myrkytystapauksista

Kis­so­jen myr­ky­tyk­set li­sään­ty­neet mar­ras­kuus­sa – Tukes pyytää il­moi­tuk­sia epäil­lyis­tä myr­ky­tys­ta­pauk­sis­ta

20.11.2020 15:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ar­vos­tus­ta kis­soil­le

02.10.2020 05:00
Tilaajille