Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eläinlääkäri
Kyy puri Rollea, mutta matkassa oli onnea – pää on kyynpuremalle paras paikka

Kyy puri Rollea, mutta mat­kas­sa oli onnea – pää on kyyn­pu­re­mal­le paras paikka

08.07.2023 16:00
Tilaajille
Kemijärvellä ryhdytään remontoimaan eläinlääkäritiloja

Ke­mi­jär­vel­lä ryh­dy­tään re­mon­toi­maan eläin­lää­kä­ri­ti­lo­ja

19.04.2022 20:38
Tilaajille
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 16:41
Tilaajille
Lähes 800 eläinlääkäriä ilmoitti tukevansa Kissakriisi hallintaan -kansalaisaloitetta

Lähes 800 eläin­lää­kä­riä il­moit­ti tu­ke­van­sa Kis­sa­krii­si hal­lin­taan -kan­sa­lais­aloi­tet­ta

18.10.2021 12:03 1
Pellolainen eläinlääkäri Pekka Salminen, 70, ei jää eläkkeelle: "Teen tätä niin kauan, kun leikkausveitsi pysyy kädessä"

Pel­lo­lai­nen eläin­lää­kä­ri Pekka Sal­mi­nen, 70, ei jää eläk­keel­le: "Teen tätä niin kauan, kun leik­kaus­veit­si pysyy kä­des­sä"

24.03.2021 17:24 6
Tilaajille
Hirvenpyynti työllistää eläinlääkäriä, kun koiria tuodaan etelästä Ylä-Lappiin asti: " Inarin kunnassa on ihan perinteistä koirien keskinäisten tappeluiden jälkien hoitaminen"

Hir­ven­pyyn­ti työl­lis­tää eläin­lää­kä­riä, kun koiria tuodaan ete­läs­tä Ylä-Lap­piin asti: " Inarin kun­nas­sa on ihan pe­rin­teis­tä koirien kes­ki­näis­ten tap­pe­lui­den jälkien hoi­ta­mi­nen"

01.09.2020 20:25
Tilaajille
Etälääkäripalveluiden suosio kasvaa vauhdilla – Suurin osa potilaista on koiria

Etä­lää­kä­ri­pal­ve­lui­den suosio kasvaa vauh­dil­la – Suurin osa po­ti­lais­ta on koiria

04.11.2019 18:05
Tilaajille

Posio har­kit­see eläin­lää­kin­nän tu­ke­mis­ta

01.11.2019 16:05
Tilaajille
Koiria voi taas viedä ja tuoda Norjasta – sairaustapausten keskittymistä ei ole todettu Suomessa

Koiria voi taas viedä ja tuoda Nor­jas­ta – sai­raus­ta­paus­ten kes­kit­ty­mis­tä ei ole todettu Suo­mes­sa

26.09.2019 08:36
Laki ei kiellä lemmikin lopettamista itse – eläinsuojelulain asettamat ehdot ovat kuitenkin erittäin tiukat

Laki ei kiellä lem­mi­kin lo­pet­ta­mis­ta itse – eläin­suo­je­lu­lain aset­ta­mat ehdot ovat kui­ten­kin erit­täin tiukat

21.09.2019 07:30
Tilaajille