Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Salmonella
Lidl vetää myynnistä erän naudanlihasuikaleita salmonellaepäilyn vuoksi – eihän kaapissasi ole tätä tuotetta?

Lidl vetää myyn­nis­tä erän nau­dan­li­ha­sui­ka­lei­ta sal­mo­nel­la­epäi­lyn vuoksi – eihän kaa­pis­sa­si ole tätä tuo­tet­ta?

28.03.2022 17:40
Tilaajille
Rovaniemen salmonellatartuntojen lähde voi jäädä tuntemattomaksi – 20 ihmisellä todettu tartunta, ei uusia tapauksia

Ro­va­nie­men sal­mo­nel­la­tar­tun­to­jen lähde voi jäädä tun­te­mat­to­mak­si – 20 ih­mi­sel­lä todettu tar­tun­ta, ei uusia ta­pauk­sia

21.12.2020 10:51
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä to­det­tiin seit­se­män uutta sal­mo­nel­la­tar­tun­taa, yh­teen­sä ta­pauk­sia on nyt 18

14.12.2020 19:50
Tilaajille
10 kysymystä salmonellasta – Miksi Rovaniemen tartunnoista kerrottiin vasta joulukuussa? Millainen pöpö on "Pyhimys Paul" ja kuinka vaarallinen se on?

10 ky­sy­mys­tä sal­mo­nel­las­ta – Miksi Ro­va­nie­men tar­tun­nois­ta ker­rot­tiin vasta jou­lu­kuus­sa? Mil­lai­nen pöpö on "Py­hi­mys Paul" ja kuinka vaa­ral­li­nen se on?

14.12.2020 19:48
Tilaajille
Rovaniemellä seitsemän salmonellatartuntaa – monitoimikeittiön työntekijöiden näytteissä ei salmonellaa

Ro­va­nie­mel­lä seit­se­män sal­mo­nel­la­tar­tun­taa – mo­ni­toi­mi­keit­tiön työn­te­ki­jöi­den näyt­teis­sä ei sal­mo­nel­laa

11.12.2020 15:01
Tilaajille
Yksi uusi salmonellatartunta Rovaniemellä – tartunnan lähdettä ei tiedetä, ruokanäytteet ovat puhtaita

Yksi uusi sal­mo­nel­la­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä – tar­tun­nan läh­det­tä ei tie­de­tä, ruo­ka­näyt­teet ovat puh­tai­ta

10.12.2020 12:23
Tilaajille
Ohjeistus epäonnistui Rovaniemellä: Salmonellatestejä tehdään niillekin, joilla oireet jo loppuneet

Oh­jeis­tus epä­on­nis­tui Ro­va­nie­mel­lä: Sal­mo­nel­la­tes­te­jä tehdään niil­le­kin, joilla oireet jo lop­pu­neet

09.12.2020 14:16 2
Tilaajille
Rovaniemellä useita yhteydenottoja salmonellaan liittyen, uusia tartuntoja ei ole ainakaan vielä paljastunut

Ro­va­nie­mel­lä useita yh­tey­den­ot­to­ja sal­mo­nel­laan liit­tyen, uusia tar­tun­to­ja ei ole ai­na­kaan vielä pal­jas­tu­nut

08.12.2020 18:23
Tilaajille
Salmonellaepäily rovaniemeläisissä kouluissa ja päiväkodeissa – oireilleiden syytä hakeutua testiin

Sal­mo­nel­la­epäi­ly ro­va­nie­me­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – oi­reil­lei­den syytä ha­keu­tua testiin

09.12.2020 15:26