työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lua­lan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

Mielipide: Pel­ko­sen­nie­mi ei ole krii­si­kun­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Lähiopetus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa opis­ke­li­jat

07.09.2022 04:59
Tilaajille
Korona teki Lapin yliopiston matkalaukkuproffista etäproffia – paluu pelkkään lähiopetukseen ei nykyaikaa

Korona teki Lapin yli­opis­ton mat­ka­lauk­ku­prof­fis­ta etä­prof­fia – paluu pelk­kään lä­hi­ope­tuk­seen ei ny­ky­ai­kaa

03.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Aikuisten edun nimissä ei pitäisi tarpeettomasti vaarantaa lasten ja nuorten etua
Pääkirjoitus

Ai­kuis­ten edun nimissä ei pitäisi tar­peet­to­mas­ti vaa­ran­taa lasten ja nuorten etua

09.01.2022 17:00 13
Tilaajille
Lähiopetus on syksyllä lähtökohtainen opetusmuoto, linjaavat opetusministeriö ja THL

Lä­hi­ope­tus on syk­syl­lä läh­tö­koh­tai­nen ope­tus­muo­to, lin­jaa­vat ope­tus­mi­nis­te­riö ja THL

05.08.2021 09:54
STM: Koronapotilaissa korostuvat nyt nuoret aikuiset ja rokottamattomat – sairaalahoidon tarve loivassa kasvussa

STM: Ko­ro­na­po­ti­lais­sa ko­ros­tu­vat nyt nuoret ai­kui­set ja ro­kot­ta­mat­to­mat – sai­raa­la­hoi­don tarve loi­vas­sa kas­vus­sa

29.07.2021 10:54
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30
Tilaajille
Kouluissa on todettu useita koronatartuntoja – "Riski koronan laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

Kou­luis­sa on todettu useita ko­ro­na­tar­tun­to­ja – "Riski koronan laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

21.05.2020 19:19
Ei joukkopakoa: 80 prosenttia lapsista palasi viime viikolla kouluun Lapissa

Ei jouk­ko­pa­koa: 80 pro­sent­tia lap­sis­ta palasi viime vii­kol­la kouluun Lapissa

20.05.2020 11:53
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Etä­ope­tus­ta voisi hyö­dyn­tää lä­hi­ope­tuk­ses­sa

17.05.2020 19:31
Tilaajille
Turvallinen oppimisympäristö kivijalkana – Muutama yksittäinen oppilas jää Kaakamon koulusta kotiin

Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

13.05.2020 16:11
Ylen kysely: Paluu lähiopetukseen jakaa mielipiteet

Ylen kysely: Paluu lä­hi­ope­tuk­seen jakaa mie­li­pi­teet

13.05.2020 08:12
Tilaajille
Pääkirjoitus: Lähiopetukseen palaaminen on askel kohti normaalimpaa kouluarkea
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mi­nen on askel kohti nor­maa­lim­paa kou­lu­ar­kea

13.05.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta: Kouluun palaaminen vaatii kaikilta paljon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kouluun pa­laa­mi­nen vaatii kai­kil­ta paljon

08.05.2020 06:00
Tilaajille
Tornion kielikoululaiset palaavat lähiopetukseen - 140 oppilaalle todistus rajan ylittämistä varten

Tornion kie­li­kou­lu­lai­set pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen - 140 op­pi­laal­le to­dis­tus rajan ylit­tä­mis­tä varten

06.05.2020 15:09
Tilaajille
OAJ Lappi: Opettajilla hyvin erilaiset mahdollisuudet työskennellä poikkeusoloissa

OAJ Lappi: Opet­ta­jil­la hyvin eri­lai­set mah­dol­li­suu­det työs­ken­nel­lä poik­keus­olois­sa

04.05.2020 20:51
Tilaajille
Lähiopetuksen valmistelut alkoivat heti kouluissa – Kysyimme Lapin koulujen rehtoreilta, miten koulujen avaaminen käytännössä toteutetaan

Lä­hi­ope­tuk­sen val­mis­te­lut al­koi­vat heti kou­luis­sa – Ky­syim­me Lapin kou­lu­jen reh­to­reil­ta, miten kou­lu­jen avaa­mi­nen käy­tän­nös­sä to­teu­te­taan

01.05.2020 12:15
Tilaajille