Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Etäopetusta voisi hyödyntää lähiopetuksessa

Koronakriisi on tuonut vahvasti esille sen, ettei koulu ole vain opetuslaitos, vaan paljon enemmän. Koulu on perheen jälkeen lasten tärkein kasvuympäristö. Sen tehtävänä ei ole vain opettaa vaan myös kasvattaa sekä tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Koulu ja kouluyhteisö rakentavat lasten sosiaalisia suhteita ja tarjoavat monella tavoin tukea lapsille.

Etäopetusvaihe asetti oppilaat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkälaiset tekniset välineet heillä on käytettävissään ja millaiset mahdollisuudet vanhemmilla on heitä ohjata. Myös lasten toiminnanohjaus ja itseohjautuvuus vaihtelevat suuresti. Kokoaikainen etäopetus ei turvaa riittävällä tavalla lasten yhdenvertaisia opiskelumahdollisuuksia.