Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

kielikoulu

Yh­dek­sän tor­nio­lais­ta eka­luok­ka­lais­ta aloit­taa koulun re­mon­toi­dus­sa Kie­li­kou­lus­sa Haa­pa­ran­nal­la –ra­ja­ny­li­tys­ten odo­te­taan sujuvan on­gel­mit­ta

16.08.2020 14:59
Tilaajille

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen iden­ti­teet­ti löytyi Gö­te­bor­gis­ta

17.06.2020 18:00
Tilaajille

Tornion kie­li­kou­lu­lai­set pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen - 140 op­pi­laal­le to­dis­tus rajan ylit­tä­mis­tä varten

06.05.2020 15:09
Tilaajille

Tornio päätti, että lapset eivät enää käy Haa­pa­ran­nal­la kie­li­kou­lus­sa – myös päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta päätös

17.03.2020 17:38
Tilaajille

Kemi sulki kau­pun­gin jul­ki­set tilat etu­ke­nos­sa –Kun­nil­la on omaa har­kin­ta­val­taa siihen, miten tautia hi­das­te­taan

13.03.2020 18:18
Tilaajille

Haa­pa­ran­ta myllää kou­lu­verk­kon­sa– kie­li­kou­lu muuttaa Ma­rie­lun­diin, mutta idean lu­va­taan säi­ly­vän

14.01.2020 16:57
Tilaajille