Tur­val­li­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ki­vi­jal­ka­na – Muutama yk­sit­täi­nen oppilas jää Kaa­ka­mon kou­lus­ta kotiin

-
Kuva: Jouni Valikainen

Peruskoulujen lähiopetus jatkuu etäopiskelun jälkeen torstaina. Jotta oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus voitaisiin koronaepidemian vuoksi turvata, se vaatii tiettyjä erityisjärjestelyjä.

Isoissa kouluissa järjestelyt ovat isoja ja pienissä kyläkouluissa maltillisempia. Kaakamon koulussa luokkakoot ovat suhteellisen pieniä.

– Pyrkimyksemme on, että ryhmissä on alle viisitoista oppilasta ja luokissa noudatetaan turvavälejä. Jaoimme kolmannen luokan kahtia, jotta pääsisimme tuohon lukumäärään. Onneksi meidän ei tarvinnut tehdä useampia jakoja, sillä silloin edessä olisi ollut tilaongelma. Nyt otimme musiikkiluokan toisen ryhmän käyttöön, Kaakamon koulunjohtaja Päivi Slunga kertoi.

Kaakamon koulussa oma opettaja huolehtii ryhmästä luokassa, ruokailussa ja välitunneilla. Avustaja toimii myös omassa ryhmässään.

– Olemme järjestäneet ruokailun varsinaisen ruokasalin lisäksi luokkahuoneisiin ja liikuntasaliin. Ruokailuaikoja on porrastettu ajallisesti ja alueellisesti eri ryhmien kesken. Siistijä ehtii puhdistamaan ruoka- ja liikuntasalin ruokailujen välillä, Slunga sanoi.

Välitunnit voivat olla koronaviruksen mahdollisen leviämisen kannalta haastava tilanne. Alakoululaiset tapaavat kavereitaan vajaan kahden kuukauden tauon jälkeen. Lähikontakteja on vaikea välttää.

– Oppilaat ovat varmasti innoissaan toistensa näkemisestä. Meidän pitää ohjeistaa oppilaita mahdollisimman hyvin, jotta turvavälit säilyisivät välitunneillakin. Torstaina näemme, miten ohjeistus käytännössä toimii. Koulumatkat ovat asia erikseen. Meillä ei ole mahdollisuuksia valvoa, miten oppilaat käyttäytyvät koulumatkoillaan.

Kaakamon koulussa, kuten muissakin peruskouluissa, kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan. Kädet pestään aina kouluun tullessa, välituntien ja ruokailun yhteydessä sekä ennen kotiin lähtöä. Niistämiseen ja aivastamiseen annetaan oppilaille ohjausta. Koululle on hankittu myös käsidesejä ja desinfiointipyyhkeitä jokaiseen luokkaan. Käsidesin käyttöä on aina opettaja valvomassa.

– Pitää muistaa, että vain terveenä voi tulla kouluun. Meillä on varattu mahdollisten sairastumisten varalta koululla erillinen tila sekä oppilaita että henkilökuntaa varten. Jos lapsi sairastuu, otamme heti yhteyttä vanhempiin, jotta he voivat hakea lapsensa kotiin ja ohjata hänet terveydenhuollon puoleen. On tärkeää, että muita henkilöitä ei tule koululle sisään, vaan esimerkiksi lapsen hakeminen ja tuominen tapahtuu ulkotiloissa.

Julkisuudessa on ollut puhetta, että kaikki vanhemmat eivät päästä lapsiaan kouluun, vaikka näillä ei ole mitään perusteltua syytä jäädä pois opinahjosta.

– Kaakamossa poissaoloja tulee oppilaille lähiopetukseen siirtymisen myötä vain muutamia. Heillä on oikea syy poissaoloon.

Koulunjohtaja Päivi Slungan mielestä etäopetus sujui Kaakamon koululla hyvin, kun ottaa huomioon kuinka lyhyessä ajassa se otettiin käyttöön.

– Opettajat ja henkilökunta ovat tehneet paljon työtä, jotta etäopetus toimisi mahdollisimman hyvin. Siitä olen erityisen tyytyväinen, että me saimme jokaiseen oppilaaseen yhteyden etäopetuksen aikana.

Kaakamon koulu on 1–6 -luokkainen alakoulu, jossa on 92 oppilasta. Samassa rakennuksessa olevassa esikoulussa on 17 lasta.