kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

kveenit
Kveenien norjalaistaminen halutaan näkyväksi – Kveeni Suomi Liitto: Kveenisuomalaisten syrjintää ei huomioida tarpeeksi totuus- ja sovintokomitean raportissa

Kvee­nien nor­ja­lais­ta­mi­nen ha­lu­taan nä­ky­väk­si – K­vee­ni Suomi Liitto: Kvee­ni­suo­ma­lais­ten syr­jin­tää ei huo­mioi­da tar­peek­si totuus- ja so­vin­to­ko­mi­tean ra­por­tis­sa

01.06.2023 19:30 1
Tilaajille
Katveeseen jääneet Ruijan suomalaiset
Kolumni

Kat­vee­seen jääneet Ruijan suo­ma­lai­set

13.05.2023 06:00 10
”Luova pää on koko ajan vauhissa”

”Luova pää on koko ajan vau­his­sa”

06.05.2023 14:18
Pohjanhevonen julistettiin kveenien kansalliseläimeksi

Poh­jan­he­vo­nen ju­lis­tet­tiin kvee­nien kan­sal­lis­eläi­mek­si

29.03.2023 20:15
Tilaajille
Norjassa suomen ja kveenin kieltä voi opiskella yliopistotasolla ainoastaan Tromssassa

Nor­jas­sa suomen ja kveenin kieltä voi opis­kel­la yli­opis­to­ta­sol­la ai­noas­taan Troms­sas­sa

27.06.2022 15:37
Tilaajille
”Emämaayhteys” on tärkeä vähemmistökielille – elinvoimaan vaikuttavat myös historia, kulttuuri, politiikka ja jopa uskonto

”E­mä­maayh­teys” on tärkeä vä­hem­mis­tö­kie­lil­le – elin­voi­maan vai­kut­ta­vat myös his­to­ria, kult­tuu­ri, po­li­tiik­ka ja jopa uskonto

03.05.2022 16:57
Tilaajille
Norjan Vesisaaressa avattiin uusi Kveenimuseo – Museo pyrkii edistämään suomalaisperäisen väestön tietoisuutta juuristaan ja kielestään

Norjan Ve­si­saa­res­sa avat­tiin uusi Kvee­ni­mu­seo – Museo pyrkii edis­tä­mään suo­ma­lais­pe­räi­sen väestön tie­toi­suut­ta juu­ris­taan ja kie­les­tään

28.08.2021 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kvee­nit­kin ovat al­ku­pe­räis­kan­saa

28.06.2021 05:30
Tilaajille
Suomalaisperäisen kveenivähemmistön kohtelua selvitetään Norjassa – Totuus- ja sovintokomissio selvittää, miten norjalaistaminen on vaikuttanut kveeneihin ja heidän jälkeläisiinsä

Suo­ma­lais­pe­räi­sen kvee­ni­vä­hem­mis­tön koh­te­lua sel­vi­te­tään Nor­jas­sa – Totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sio sel­vit­tää, miten nor­ja­lais­ta­mi­nen on vai­kut­ta­nut kvee­nei­hin ja heidän jäl­ke­läi­siin­sä

10.10.2020 13:55
Tilaajille