Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Tilaajille

”E­mä­maayh­teys” on tärkeä vä­hem­mis­tö­kie­lil­le – elin­voi­maan vai­kut­ta­vat myös his­to­ria, kult­tuu­ri, po­li­tiik­ka ja jopa uskonto

Elinvoimaan vaikuttaa historia, kulttuuri, politiikka ja jopa uskonto

Oulun yliopistossa tohtoriksi väitellyt transilvanianunkarilainen Enikő Molnár Bodrogi iloitsee uuden, jo toisen väitöskirjansa, hyväksymisestä. Tällä kertaa tutkimuksen kohteena oli viisi suomalaisugrilaista vähemmistökieltä.
Oulun yliopistossa tohtoriksi väitellyt transilvanianunkarilainen Enikő Molnár Bodrogi iloitsee uuden, jo toisen väitöskirjansa, hyväksymisestä. Tällä kertaa tutkimuksen kohteena oli viisi suomalaisugrilaista vähemmistökieltä.
Kuva: Hannele Kenttä

Tornionlaakson meankielisiltä ja Pohjois-Norjan kveeninkielisiltä puuttuu usein yhteys emämaahan. Yhteyden puute vaikuttaa kielen selviytymiseen ja kehittymiseen.

Sen sijaan Romaniassa asuvat transilvanianunkarilaiset samaistuvat Unkarissa puhuttuun kieleen ja kulttuuriin, ja heidän kielensä voi tällä hetkellä suhteellisen hyvin.