Korona-altistus
Lappiin ei pidä ja pitää matkustaa – Kun viranomaiset sanovat yhtä ja poliitikot toista, näyttää siltä kuin media sekoilisi
Kolumni Katja Kärki

Lappiin ei pidä ja pitää mat­kus­taa – Kun vi­ran­omai­set sanovat yhtä ja po­lii­ti­kot toista, näyttää siltä kuin media se­koi­li­si

22.02.2021 12:50 6
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6
Kolarissa kolme uutta koronatartuntaa – virukselle on voinut altistua kirkonkylällä kahdessa eri paikassa

Ko­la­ris­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua kir­kon­ky­läl­lä kah­des­sa eri pai­kas­sa

07.02.2021 10:31
Tilaajille
Koronatestien määrä alkoi tällä viikolla taas hienoisesti nousta tammikuun rajun pudotuksen jälkeen – HUSin Lehtonen ehdottaa altistuneiden testaamista

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

21.01.2021 06:00
Joukkoaltistuminen toimintakeskuksessa Kemissä, neljä uutta koronatapausta

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mis­sä, neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

15.01.2021 11:13
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu seitsemän uutta tartuntaa – Altistumisia Rovaniemellä ja Saariselällä

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu seit­se­män uutta tar­tun­taa – Al­tis­tu­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Saa­ri­se­läl­lä

07.01.2021 16:58 1
Tilaajille
Lapin lomakeskuksiin joululomalle tulleilla on todettu toistaiseksi 14 koronatartuntaa – Jatkotartuntoja ei vielä tiedossa

Lapin lo­ma­kes­kuk­siin jou­lu­lo­mal­le tul­leil­la on todettu tois­tai­sek­si 14 ko­ro­na­tar­tun­taa – Jat­ko­tar­tun­to­ja ei vielä tie­dos­sa

07.01.2021 16:47 5
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä mahdollisia altistumisia huolto-asemalla – Lapissa testattiin enemmän kuin missään muualla

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia huol­to-ase­mal­la – Lapissa tes­tat­tiin enemmän kuin missään muualla

08.12.2020 15:00 1
Tilaajille
Inarin kunnassa on todettu kaksi uutta koronavirustapausta – Saariselän matkailuun liittyvässä ketjussa on runsaasti altistumisia

Inarin kun­nas­sa on todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Saa­ri­se­län mat­kai­luun liit­ty­väs­sä ket­jus­sa on run­saas­ti al­tis­tu­mi­sia

03.12.2020 20:11 1
Tilaajille
Torniossa on jo 500 koronakaranteenissa – Johtavan lääkärin huoli ei ole hellittänyt, vaan kasvanut

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:10
Tilaajille
Torniolaisen Putaan koulun opettajalla on todettu koronavirustartunta – Noin sata oppilasta karanteeniin

Tor­nio­lai­sen Putaan koulun opet­ta­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Noin sata op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin

09.11.2020 13:34
Iissä todettu koronatapaus, johon liittyy joukkoaltistuminen: 46 ihmistä karanteeniin

Iissä todettu ko­ro­na­ta­paus, johon liittyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen: 46 ihmistä ka­ran­tee­niin

30.10.2020 21:32

Ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Pizza & Buffa -ra­vin­to­las­sa ja Nesteen huol­to­ase­mal­la Ro­va­nie­mel­lä

30.10.2020 21:09
Kolmella koronavirustartunta REDU:n Jokiväylä 9 toimintayksikössä – Talossa asioineita kehotetaan välttämään lähikontakteja

Kol­mel­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta REDU:n Jo­ki­väy­lä 9 toi­min­ta­yk­si­kös­sä – Talossa asioi­nei­ta ke­ho­te­taan vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja

30.10.2020 12:17
Tilaajille

Päi­vä­ko­ti Väi­nä­möi­ses­sä todettu toinen ko­ro­na­tar­tun­ta Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2020 16:59
Lisää koulualtistumisia Rovaniemellä: Kaksi Nivavaaran koulun luokkaa määrättiin karanteeniin

Lisää kou­lu­al­tis­tu­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä: Kaksi Ni­va­vaa­ran koulun luokkaa mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin

27.10.2020 21:51
Ounasvaaran lukiolla altistui noin sata opiskelijaa ja viisi opettajaa – Lukio siirtyy kokonaan etäopetukseen 1,5 viikoksi

Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­la al­tis­tui noin sata opis­ke­li­jaa ja viisi opet­ta­jaa – Lukio siirtyy ko­ko­naan etä­ope­tuk­seen 1,5 vii­kok­si

27.10.2020 19:42

Uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Ou­nas­vaa­ran lu­kiol­la Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­gin mukaan odo­tet­ta­vis­sa on "suuri määrä al­tis­tu­nei­ta"

27.10.2020 18:14
Rovaniemen perjantaiseen koronatapaukseen liittyy ravintola-altistuksia – Katso tarkat paikat ja ajat

Ro­va­nie­men per­jan­tai­seen ko­ro­na­ta­pauk­seen liittyy ra­vin­to­la-al­tis­tuk­sia – Katso tarkat paikat ja ajat

18.10.2020 15:36