Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korona-altistus
Rovaniemi lopettaa altistuneiden karanteeniin asettamisen – tartunnan saaneiden eristys jatkossa aina seitsemän päivää

Ro­va­nie­mi lo­pet­taa al­tis­tu­nei­den ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­sen – tar­tun­nan saa­nei­den eristys jat­kos­sa aina seit­se­män päivää

28.01.2022 14:39
Tilaajille
Rovaniemen kuntoutussairaalassa todettu koronatartuntoja – vierailuja kuntoutussairaalan K3-osastolla pyydetään välttämään

Ro­va­nie­men kun­tou­tus­sai­raa­las­sa todettu ko­ro­na­tar­tun­to­ja – vie­rai­lu­ja kun­tou­tus­sai­raa­lan K3-osas­tol­la pyy­de­tään vält­tä­mään

30.12.2021 12:36
Tilaajille
Palvelutalon väki on altistunut koronavirukselle Kolarissa – asukkaiden luona voi edelleen vierailla normaalisti

Pal­ve­lu­ta­lon väki on al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Ko­la­ris­sa – a­suk­kai­den luona voi edel­leen vie­rail­la nor­maa­lis­ti

19.12.2021 11:26
Tilaajille
Pääministerin harkinnan pettäminen keskellä pahenevaa pandemiaa on moka, jota ei voi ohittaa olankohautuksella
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­rin har­kin­nan pet­tä­mi­nen kes­kel­lä pa­he­ne­vaa pan­de­miaa on moka, jota ei voi ohittaa olan­ko­hau­tuk­sel­la

08.12.2021 05:00 44
Tilaajille
Presidentti Niinistö altistunut koronavirukselle – tapaaminen Viron presidentin kanssa peruuntuu

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö al­tis­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­sel­le – ta­paa­mi­nen Viron pre­si­den­tin kanssa pe­ruun­tuu

14.10.2021 13:29
Rovaniemellä järjestetyissä painonnoston EM-kilpailuissa kaksi positiivista koronatulosta

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tyis­sä pai­non­nos­ton EM-kil­pai­luis­sa kaksi po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tu­los­ta

03.10.2021 18:32
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen kokouksessa on tapahtunut korona-altistuminen – altistuneiden joukossa myös kaupunginjohtaja

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa on ta­pah­tu­nut ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – al­tis­tu­nei­den jou­kos­sa myös kau­pun­gin­joh­ta­ja

29.09.2021 15:38 6
Tilaajille
Rovaniemen uimahalli Vesihiidessä on voinut altistua koronavirukselle

Ro­va­nie­men ui­ma­hal­li Ve­si­hii­des­sä on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

22.09.2021 10:14
Rovaniemellä Hillankukan palvelutalon työntekijällä on todettu koronatartunta – asukkaita ja työntekijöitä altistunut

Ro­va­nie­mel­lä Hil­lan­ku­kan pal­ve­lu­ta­lon työn­te­ki­jäl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – asuk­kai­ta ja työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tu­nut

04.08.2021 13:11 1
Tilaajille
Pellon Metsätaitokisoissa voi altistua koronalle

Pellon Met­sä­tai­to­ki­sois­sa voi al­tis­tua ko­ro­nal­le

02.08.2021 21:19
Rovaniemellä Näsmänkiepin palvelutalon työntekijällä koronatartunta – Palvelutalon osasto 3 yli viikon vierailukieltoon

Ro­va­nie­mel­lä Näs­män­kie­pin pal­ve­lu­ta­lon työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – Pal­ve­lu­ta­lon osasto 3 yli viikon vie­rai­lu­kiel­toon

30.07.2021 13:27 4
Tilaajille
Rovaniemellä on voinut altistua koronalle useassa paikassa – Infektioylilääkäri Markku Broas painottaa koronatestien ja rokotusten tärkeyttä

Ro­va­nie­mel­lä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useassa pai­kas­sa – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas pai­not­taa ko­ro­na­tes­tien ja ro­ko­tus­ten tär­keyt­tä

29.07.2021 17:37 10
Drive-in -testauksessa pitkä jono, poliisi valvoi liikennettä – Rovaniemellä viikonlopun korona-altistumiset saivat ihmiset hakeutumaan toiseen testikertaan

Dri­ve-in -tes­tauk­ses­sa pitkä jono, poliisi valvoi lii­ken­net­tä – ­Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lo­pun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set saivat ihmiset ha­keu­tu­maan toiseen tes­ti­ker­taan

08.07.2021 16:16 16
Tilaajille
Tornion Citymarketissa ja Tokmannissa on voinut altistua koronavirukselle

Tornion Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja Tok­man­nis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

12.06.2021 10:11 5
Tiistain koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä palataan pandemian perustasolle, Länsi-Pohjassa viisi uutta tartuntaa – Näätsaaren koulu Torniossa siirtyy etäopetukseen tartuntojen vuoksi, Lapin sairaanhoitopiirissä kolme tartuntaa ja Suomessa 331

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4
Kemijärvellä alkoi karanteeniarki 350 asukkaalla – Kaupunki muistuttaa, että lasten karanteeneissa vastuu on vanhemmilla

Ke­mi­jär­vel­lä alkoi ka­ran­tee­ni­ar­ki 350 asuk­kaal­la – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että lasten ka­ran­tee­neis­sa vastuu on van­hem­mil­la

22.03.2021 10:23
Tilaajille
Kemijärvellä todettiin tänään kaksi koronatartuntaa, joihin liittyy lukuisia altistumisia – koululaisia ja päiväkodin väkeä asetetaan karanteeniin

Ke­mi­jär­vel­lä to­det­tiin tänään kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, joihin liittyy lu­kui­sia al­tis­tu­mi­sia – kou­lu­lai­sia ja päi­vä­ko­din väkeä ase­te­taan ka­ran­tee­niin

19.03.2021 16:11
Tilaajille
19 tartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä tällä viikolla, kaikki liittyvät matkailuun – Näissä paikoissa mahdollisia altistumisia Levillä

19 tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tällä vii­kol­la, kaikki liit­ty­vät mat­kai­luun – Näissä pai­kois­sa mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Levillä

04.03.2021 13:40 4
Lappiin ei pidä ja pitää matkustaa – Kun viranomaiset sanovat yhtä ja poliitikot toista, näyttää siltä kuin media sekoilisi
Kolumni

Lappiin ei pidä ja pitää mat­kus­taa – Kun vi­ran­omai­set sanovat yhtä ja po­lii­ti­kot toista, näyttää siltä kuin media se­koi­li­si

22.02.2021 12:50 6
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6