Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Korona-altistus
Viimeisin tunti

Ro­va­nie­mel­lä Näs­män­kie­pin pal­ve­lu­ta­lon työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – Pal­ve­lu­ta­lon osasto 3 yli viikon vie­rai­lu­kiel­toon

13:27 4
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Ro­va­nie­mel­lä on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le useassa pai­kas­sa – In­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas pai­not­taa ko­ro­na­tes­tien ja ro­ko­tus­ten tär­keyt­tä

29.07.2021 17:37 9
Vanhemmat

Dri­ve-in -tes­tauk­ses­sa pitkä jono, poliisi valvoi lii­ken­net­tä – ­Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lo­pun ko­ro­na-al­tis­tu­mi­set saivat ihmiset ha­keu­tu­maan toiseen tes­ti­ker­taan

08.07.2021 16:16 16
Tilaajille

Tornion Ci­ty­mar­ke­tis­sa ja Tok­man­nis­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

12.06.2021 10:11 5

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä pa­la­taan pan­de­mian pe­rus­ta­sol­le, Län­si-Poh­jas­sa viisi uutta tar­tun­taa – Näät­saa­ren koulu Tor­nios­sa siirtyy etä­ope­tuk­seen tar­tun­to­jen vuoksi, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme tar­tun­taa ja Suo­mes­sa 331

06.04.2021 21:35 4

Ke­mi­jär­vel­lä alkoi ka­ran­tee­ni­ar­ki 350 asuk­kaal­la – Kau­pun­ki muis­tut­taa, että lasten ka­ran­tee­neis­sa vastuu on van­hem­mil­la

22.03.2021 10:23
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä to­det­tiin tänään kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa, joihin liittyy lu­kui­sia al­tis­tu­mi­sia – kou­lu­lai­sia ja päi­vä­ko­din väkeä ase­te­taan ka­ran­tee­niin

19.03.2021 16:11
Tilaajille

19 tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä tällä vii­kol­la, kaikki liit­ty­vät mat­kai­luun – Näissä pai­kois­sa mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Levillä

04.03.2021 13:40 4
Kolumni

Lappiin ei pidä ja pitää mat­kus­taa – Kun vi­ran­omai­set sanovat yhtä ja po­lii­ti­kot toista, näyttää siltä kuin media se­koi­li­si

22.02.2021 12:50 6
Tilaajille

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6

Ko­la­ris­sa kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua kir­kon­ky­läl­lä kah­des­sa eri pai­kas­sa

07.02.2021 10:31
Tilaajille

Ko­ro­na­tes­tien määrä alkoi tällä vii­kol­la taas hie­noi­ses­ti nousta tam­mi­kuun rajun pu­do­tuk­sen jälkeen – HUSin Leh­to­nen eh­dot­taa al­tis­tu­nei­den tes­taa­mis­ta

21.01.2021 06:00

Jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa Ke­mis­sä, neljä uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

15.01.2021 11:13
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä on todettu seit­se­män uutta tar­tun­taa – Al­tis­tu­mi­sia Ro­va­nie­mel­lä ja Saa­ri­se­läl­lä

07.01.2021 16:58 1
Tilaajille

Lapin lo­ma­kes­kuk­siin jou­lu­lo­mal­le tul­leil­la on todettu tois­tai­sek­si 14 ko­ro­na­tar­tun­taa – Jat­ko­tar­tun­to­ja ei vielä tie­dos­sa

07.01.2021 16:47 5
Tilaajille

Ke­mi–­Tor­nio-alueen lin­ja-au­to­vuo­roil­la mat­kus­ta­neet ovat voineet al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

16.12.2020 14:10
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia huol­to-ase­mal­la – Lapissa tes­tat­tiin enemmän kuin missään muualla

08.12.2020 15:00 1
Tilaajille

Inarin kun­nas­sa on todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Saa­ri­se­län mat­kai­luun liit­ty­väs­sä ket­jus­sa on run­saas­ti al­tis­tu­mi­sia

03.12.2020 20:11 1
Tilaajille

Tor­nios­sa on jo 500 ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – Joh­ta­van lää­kä­rin huoli ei ole hel­lit­tä­nyt, vaan kas­va­nut

10.11.2020 08:10
Tilaajille

Tor­nio­lai­sen Putaan koulun opet­ta­jal­la on todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Noin sata op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin

09.11.2020 13:34