Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Koronatartunta

Ro­va­nie­mel­lä Yli­ky­län päi­vä­ko­dis­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta

12.08.2021 17:16

Ro­va­nie­mel­lä Näs­män­kie­pin pal­ve­lu­ta­lon työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – Pal­ve­lu­ta­lon osasto 3 yli viikon vie­rai­lu­kiel­toon

30.07.2021 13:27 4
Tilaajille

Po­siol­la todetun ko­ro­na­tar­tun­nan saaja ja al­tis­tu­neet ovat kaikki ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia – "Ketju ei liity millään tavalla mar­jan­poi­mi­joi­hin"

23.07.2021 13:00
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Ro­va­nie­men Half­moon-yö­ker­hos­sa on voinut vii­kon­lop­pu­na al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le, testiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan

15.06.2021 14:15 3

Pölkky Kuu­sa­mon len­to­pal­loi­li­jat ehtivät Ori­ve­del­le ja kään­tyi­vät ta­kai­sin – ko­ro­na­tar­tun­ta LP Kan­gas­alan jouk­kuees­sa päätti vä­li­erä­sar­jan

19.03.2021 12:49
Tilaajille

SDP:n kan­san­edus­ta­ja Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­nal­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

27.02.2021 10:57

Kolari sulki kun­nan­ta­lon ko­ro­na­tar­tun­nan takia – Vi­ruk­sel­le on voinut al­tis­tua kir­kon­ky­läl­lä kau­pas­sa

19.02.2021 10:43 3
Tilaajille

"E­te­läs­tä tu­le­val­la lii­ken­teel­lä ei pitäisi olla mitään asiaa Ruotsin puo­lel­le" – Neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa Tor­nios­sa, tilanne ke­hit­tyy taas huo­les­tut­ta­vaan suun­taan

22.12.2020 11:12 8
Tilaajille

Län­si-Poh­jan il­maan­tu­vuus­lu­ku on Suomen korkein – Näyt­teen­ot­to­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet, etenkin Tor­nios­sa

11.11.2020 14:30 1
Tilaajille

Nais­lei­jo­nien Kuor­ta­neen lei­ril­lä ol­leel­ta pe­laa­jal­ta löytyi ko­ro­na­tar­tun­ta

06.11.2020 20:00
Tilaajille