Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Korkeakoulutus
Korkea osaaminen vaatii korkeasti koulutettua väestöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Korkea osaa­mi­nen vaatii kor­keas­ti kou­lu­tet­tua väestöä

14.04.2023 05:44
Tilaajille
Nobelisti Bengt Holmström uudistaisi railakkaasti Suomen opetusjärjestelmää – "Nuorten ahdistukseen tuskin auttaa vapauden ja vaihtoehtojen lisääminen"

No­be­lis­ti Bengt Holm­ström uu­dis­tai­si rai­lak­kaas­ti Suomen ope­tus­jär­jes­tel­mää – "Nuor­ten ah­dis­tuk­seen tuskin auttaa va­pau­den ja vaih­to­eh­to­jen li­sää­mi­nen"

01.04.2023 06:30 3
Tilaajille
Korkeakoulutuksen säilyttävä vahvana Lapissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­kou­lu­tuk­sen säi­lyt­tä­vä vahvana Lapissa

29.03.2023 05:00
Suomi ei kuulu enää maailman koulutetuimpiin kansakuntiin ja oppimistuloksetkin laskevat – hämmästyttävintä on se, ettei opillisen alamäen syitä vieläkään tiedetä
Pääkirjoitus

Suomi ei kuulu enää maail­man kou­lu­te­tuim­piin kan­sa­kun­tiin ja op­pi­mis­tu­lok­set­kin las­ke­vat – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä on se, ettei opil­li­sen alamäen syitä vie­lä­kään tiedetä

13.01.2023 15:32 25
Tilaajille
Liittojen ja opiskelijoiden huoli heräsi taas: lukukausimaksut loisivat kahden kerroksen korkeakoulut

Liit­to­jen ja opis­ke­li­joi­den huoli heräsi taas: lu­ku­kau­si­mak­sut loi­si­vat kahden ker­rok­sen kor­kea­kou­lut

07.01.2023 19:30 3
Lapin yliopisto tarjoaa avoimen yliopiston kursseja ilmaiseksi Suomeen paenneille ukrainalaisille

Lapin yli­opis­to tarjoaa avoimen yli­opis­ton kurs­se­ja il­mai­sek­si Suomeen paen­neil­le uk­rai­na­lai­sil­le

21.05.2022 14:00
Tilaajille
Opiskelijaelämää: Teologia vaihtui hoitoalaan – Hellevi Estama opiskelee Rovaniemellä sairaanhoitajaksi, koska tahtoo auttaa ihmisiä

Opis­ke­li­jae­lä­mää: Teo­lo­gia vaihtui hoi­to­alaan – Hellevi Estama opis­ke­lee Ro­va­nie­mel­lä sai­raan­hoi­ta­jak­si, koska tahtoo auttaa ihmisiä

13.04.2022 07:00
Tilaajille
Koronavuosi näkyi tutkintojen keskeyttämisien lisääntymisenä toisen asteen koulutuksissa – tavoiteajassa läpäisy heikkeni edellisvuodesta

Ko­ro­na­vuo­si näkyi tut­kin­to­jen kes­keyt­tä­mi­sien li­sään­ty­mi­se­nä toisen asteen kou­lu­tuk­sis­sa – ta­voi­te­ajas­sa läpäisy heik­ke­ni edel­lis­vuo­des­ta

17.03.2022 20:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Millä rahalla lisää kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja?

30.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Lapissa opiskelijat ovat palanneet katukuvaan ja kampuksille – Etäaikana monet eivät kokeneet edes elävänsä opiskelijaelämää

Lapissa opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet ka­tu­ku­vaan ja kam­puk­sil­le – Etä­ai­ka­na monet eivät ko­ke­neet edes elä­vän­sä opis­ke­li­ja­elä­mää

27.08.2021 18:02
Tilaajille
Nuoret aikuiset määrittävät Lapin väestökehityksen suunnan – Paluumuuttaja: "Sellainen tietynlainen pohjoinen habitus on se, mikä pitää minut Lapissa"

Nuoret ai­kui­set mää­rit­tä­vät Lapin väes­tö­ke­hi­tyk­sen suunnan – Pa­luu­muut­ta­ja: "Sel­lai­nen tie­tyn­lai­nen poh­joi­nen habitus on se, mikä pitää minut La­pis­sa"

09.06.2021 10:00 3
Tilaajille