Ennakkoäänestys päättyi: Lähes 30 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta äänesti en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä – vilk­kaim­min uur­nil­la käytiin Pel­los­sa, lais­kim­min Kit­ti­läs­sä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Kiina
Britannia poistaa Huawein laitteiston 5g-verkoista – Kiina varoittaa sijoitusten riskeeraamisesta miljardien arvosta

Bri­tan­nia poistaa Huawein lait­teis­ton 5g-ver­kois­ta – Kiina va­roit­taa si­joi­tus­ten ris­kee­raa­mi­ses­ta mil­jar­dien arvosta

14.07.2020 21:03
FBI-pomo: Kiina on Yhdysvaltojen pahin uhka

FBI-po­mo: Kiina on Yh­dys­val­to­jen pahin uhka

08.07.2020 09:54
Hotellihuoneen oveen koputettiin Keltaisenjoen varrella, ja kohta kuului kauhea parku – siitä alkoi elämämme rikkain aika
Kolumni

Ho­tel­li­huo­neen oveen ko­pu­tet­tiin Kel­tai­sen­joen var­rel­la, ja kohta kuului kauhea parku – siitä alkoi elä­mäm­me rikkain aika

30.06.2020 06:30
Tilaajille
"Täydellinen tapa vaientaa oppositio ja aktivistit" – Kiina ajaa Hongkongiin pakolla historiallisen lain, joka rapauttaisi Hongkongin autonomian

"Täy­del­li­nen tapa vaien­taa op­po­si­tio ja ak­ti­vis­tit" – Kiina ajaa Hong­kon­giin pakolla his­to­rial­li­sen lain, joka ra­paut­tai­si Hong­kon­gin au­to­no­mian

25.05.2020 20:00
Kiinan koronavirustapaukset uudestaan nousussa – Venäjän rajalta tulee kasvavaa painetta

Kiinan ko­ro­na­vi­rus­ta­pauk­set uu­des­taan nou­sus­sa – Venäjän rajalta tulee kas­va­vaa pai­net­ta

13.04.2020 10:40
Korona lykkäsi pelättyjä pääsykokeita Kiinassa, missä ambulanssit päivystävät pyörtyilevien pyrkijöiden varalta
Kolumni

Korona lykkäsi pe­lät­ty­jä pää­sy­ko­kei­ta Kii­nas­sa, missä am­bu­lans­sit päi­vys­tä­vät pyör­tyi­le­vien pyr­ki­jöi­den varalta

08.04.2020 12:05
Kiinalainen kaupunki kielsi ensimmäisenä koiran ja kissan lihan myymisen ja syömisen

Kii­na­lai­nen kau­pun­ki kielsi en­sim­mäi­se­nä koiran ja kissan lihan myy­mi­sen ja syö­mi­sen

02.04.2020 12:22
Ulkomailta kotiin palaavat saivat koronaluvut uudelleen nousuun Aasiassa – Kiina pelkää koronan toista aaltoa

Ul­ko­mail­ta kotiin pa­laa­vat saivat ko­ro­na­lu­vut uu­del­leen nousuun Aa­sias­sa – Kiina pelkää koronan toista aaltoa

24.03.2020 17:41
Yhdysvallat varoitti maailman johtajia kovin sanoin Kiinan uhasta Münchenissä – Kiinan ulkoministeri Yi: "Yhdysvallat ei kestä, että sosialistinen maa nousee"

Yh­dys­val­lat va­roit­ti maail­man joh­ta­jia kovin sanoin Kiinan uhasta Mün­che­nis­sä – Kiinan ul­ko­mi­nis­te­ri Yi: "Yh­dys­val­lat ei kestä, että so­sia­lis­ti­nen maa nousee"

15.02.2020 21:12
EU:n tartuntatautivirastossa on korotettu valmius koronaviruksen takia – useat tahot kehittävät rokotteita ja lääkkeitä maailmalla

EU:n tar­tun­ta­tau­ti­vi­ras­tos­sa on ko­ro­tet­tu valmius ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – useat tahot ke­hit­tä­vät ro­kot­tei­ta ja lääk­kei­tä maail­mal­la

06.02.2020 19:03
Mitä Kiinan sosiaalinen media kertoo koronaviruksesta? Maailma on jaettu kahtia – kovin raivo kohdistuu maihin, joissa virusreaktio "pitää kiinalaisia pilkkanaan"

Mitä Kiinan so­siaa­li­nen media kertoo ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta? Maailma on jaettu kahtia – kovin raivo koh­dis­tuu maihin, joissa vi­rus­reak­tio "pitää kii­na­lai­sia pilk­ka­naan"

05.02.2020 18:38

Niikon kohutut Kii­na-yh­tey­det voivat johtaa kan­san­edus­ta­jil­le an­net­ta­viin oh­jei­siin – Tuo­mio­ja: "Tämä ei sisällä mitään epä­luot­ta­mus­ta"

04.02.2020 18:19
Suomen lakot ja lentotauko tuntuvat Kiinassa asti – apu ei mene perille, maine kärsii ja rahaa jää saamatta

Suomen lakot ja len­to­tau­ko tun­tu­vat Kii­nas­sa asti – apu ei mene pe­ril­le, maine kärsii ja rahaa jää saa­mat­ta

03.02.2020 15:01
Perutaan häät – Kiina käski 020220-hääpäivästä haaveilevia luopumaan aikeistaan koronaviruksen takia

Pe­ru­taan häät – Kiina käski 020220-hää­päi­väs­tä haa­vei­le­via luo­pu­maan ai­keis­taan ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

01.02.2020 15:02
Pääkirjoitus: Korona ei vie yöunia Lapissa, missä on opittu, että matkailun uhkiin on syytä valmistautua ennalta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Korona ei vie yöunia La­pis­sa, missä on opittu, että mat­kai­lun uhkiin on syytä val­mis­tau­tua ennalta

27.01.2020 14:47
Tilaajille
Koronaviruksen kuolonuhrien määrä nousi yli kahdeksaankymmeneen – Aasian pörssit ja matkailuosakkeet laskivat

Ko­ro­na­vi­ruk­sen kuo­lon­uh­rien määrä nousi yli kah­dek­saan­kym­me­neen – Aasian pörssit ja mat­kai­lu­osak­keet las­ki­vat

27.01.2020 10:58
Kiinan mukaan 56 ihmistä on kuollut ja yli 1900 ihmistä sairastunut koronavirukseen

Kiinan mukaan 56 ihmistä on kuollut ja yli 1900 ihmistä sai­ras­tu­nut ko­ro­na­vi­ruk­seen

26.01.2020 10:13
Kohutut kettukuljetukset eivät lähteneet Kokkolasta Kiinaan – ainakaan vielä viime yönä

Kohutut ket­tu­kul­je­tuk­set eivät läh­te­neet Kok­ko­las­ta Kiinaan – ai­na­kaan vielä viime yönä

18.01.2020 13:32
Tilaajille
Etlan tutkimus: Kiinan vientikilpailu on vähentänyt suomalaisyritysten kokonaisviennin arvoa – Yritykset ovat laskeneet tuotehintoja, jotta voivat säilyttää markkinaosuutensa

Etlan tut­ki­mus: Kiinan vien­ti­kil­pai­lu on vä­hen­tä­nyt suo­ma­lais­yri­tys­ten ko­ko­nais­vien­nin arvoa – Yri­tyk­set ovat las­ke­neet tuo­te­hin­to­ja, jotta voivat säi­lyt­tää mark­ki­na­osuu­ten­sa

09.01.2020 09:22
Hongkongin nuoria protestoijia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mielenosoittajia Tiananmenin aukiolla 30 vuotta sitten
Kolumni

Hong­kon­gin nuoria pro­tes­toi­jia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mie­len­osoit­ta­jia Tia­nan­me­nin au­kiol­la 30 vuotta sitten

20.11.2019 06:30
Tilaajille