Hongkong
"Ehkä jossain kolmannen maailman maassa on tällaista" – mediamoguli ja kuusi muuta pidätettiin Hongkongissa

"Ehkä jossain kol­man­nen maail­man maassa on täl­lais­ta" – me­dia­mo­gu­li ja kuusi muuta pi­dä­tet­tiin Hong­kon­gis­sa

10.08.2020 09:44 0
Yhdysvallat asettaa pakotteita Hongkongin johtajalle perjantaina – itsehallintoalue harkitsee vastatoimia

Yh­dys­val­lat asettaa pa­kot­tei­ta Hong­kon­gin joh­ta­jal­le per­jan­tai­na – it­se­hal­lin­toa­lue har­kit­see vas­ta­toi­mia

08.08.2020 09:27 0
"Tulevaisuudessa tällaisia herkkiä poliittisiin aiheisiin liittyviä kirjoja ei enää ole" – Itsesensuuri laskeutui Hongkongiin

"Tu­le­vai­suu­des­sa täl­lai­sia herkkiä po­liit­ti­siin ai­hei­siin liit­ty­viä kirjoja ei enää ole" – It­se­sen­suu­ri las­keu­tui Hong­kon­giin

16.07.2020 06:30 0
EU:n ulkoministerit tapasivat ensi kertaa kasvokkain sitten maaliskuun – Haavisto Hongkongin turvallisuuslaista: "Luovutussopimusta ei enää voida soveltaa"

EU:n ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat ensi kertaa kas­vok­kain sitten maa­lis­kuun – Haa­vis­to Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lais­ta: "Luo­vu­tus­so­pi­mus­ta ei enää voida so­vel­taa"

13.07.2020 21:16 0
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19 0
Hongkongissa oikeus ei päästänyt ensimmäistä uuden turvallisuuslain perusteella syytettyä ihmistä vapaaksi

Hong­kon­gis­sa oikeus ei pääs­tä­nyt en­sim­mäis­tä uuden tur­val­li­suus­lain pe­rus­teel­la syy­tet­tyä ihmistä va­paak­si

07.07.2020 10:13 0
Hongkongissa jälleen mielenosoituksia – uuteen turvallisuuslakiin vedoten tehtiin ensimmäiset pidätykset

Hong­kon­gis­sa jälleen mie­le­no­soi­tuk­sia – uuteen tur­val­li­suus­la­kiin vedoten tehtiin en­sim­mäi­set pi­dä­tyk­set

01.07.2020 15:53 0
Hongkongia nimellisesti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

Hong­kon­gia ni­mel­li­ses­ti johtava Carrie Lam tekee mitä Kiina käskee

31.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kiinan kansankongressi hyväksyi Hongkongin turvallisuuslain – Yhdysvallat uhkaa taloudellisilla seurauksilla

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 16:34 0
"Täydellinen tapa vaientaa oppositio ja aktivistit" – Kiina ajaa Hongkongiin pakolla historiallisen lain, joka rapauttaisi Hongkongin autonomian

"Täy­del­li­nen tapa vaien­taa op­po­si­tio ja ak­ti­vis­tit" – Kiina ajaa Hong­kon­giin pakolla his­to­rial­li­sen lain, joka ra­paut­tai­si Hong­kon­gin au­to­no­mian

25.05.2020 20:00 0
"Jos tämä toteutuu, se on Hongkongin loppu" – Kiina säätää Hongkongiin uudet turvallisuuslait, joiden pelätään kaventavan alueen autonomiaa

"Jos tämä to­teu­tuu, se on Hong­kon­gin loppu" – Kiina säätää Hong­kon­giin uudet tur­val­li­suus­lait, joiden pe­lä­tään ka­ven­ta­van alueen au­to­no­miaa

22.05.2020 12:36 0
Hongkongissa palataan varovaisesti kohti normaalimpaa arkea – ulkomailta tulleiden karanteenin noudattamista valvotaan mobiilisovelluksella

Hong­kon­gis­sa pa­la­taan va­ro­vai­ses­ti kohti nor­maa­lim­paa arkea – ul­ko­mail­ta tul­lei­den ka­ran­tee­nin nou­dat­ta­mis­ta val­vo­taan mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la

04.05.2020 12:04 0
Analyysi: Kehuttu Hongkongin malli koronantorjunnassa paljastui puutteelliseksi – Ratkaiseva virhe on pahentanut tartuntatilannetta alueella
Kolumni Björn Ådahl

Ana­lyy­si: Kehuttu Hong­kon­gin malli ko­ro­nan­tor­jun­nas­sa pal­jas­tui puut­teel­li­sek­si – Rat­kai­se­va virhe on pa­hen­ta­nut tar­tun­ta­ti­lan­net­ta alueel­la

06.04.2020 13:58 0
Tilaajille
Hongkong sulkee rajat turisteilta ja harkitsee alkoholin myynnin kieltoa ravintoloissa, koska ihmiset pussailevat humalassa

Hong­kong sulkee rajat tu­ris­teil­ta ja har­kit­see al­ko­ho­lin myynnin kieltoa ra­vin­to­lois­sa, koska ihmiset pus­sai­le­vat hu­ma­las­sa

24.03.2020 10:46 0
Hongkongissa osoitetaan tällä viikolla mieltä lounasaikaan – osa mainosväestä jäi pois töistä ja suunnittelee demokratialiikkeen mainoksia

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­na­sai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mok­ra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43 0
"Kannattaako täällä asua, jos kallis kaupunki ei tuota" – Otto Lilja pyörittää digimarkkinointia Hongkongin kaaoksessa ja punnitsee tulevaisuudennäkymiä

"Kan­nat­taa­ko täällä asua, jos kallis kau­pun­ki ei tuota" – Otto Lilja pyö­rit­tää di­gi­mark­ki­noin­tia Hong­kon­gin kaaok­ses­sa ja pun­nit­see tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

01.12.2019 10:11 0
Tilaajille
Protestien koetteleman Hongkongin vaalitulos oli "demokraattinen tsunami"

Pro­tes­tien koet­te­le­man Hong­kon­gin vaa­li­tu­los oli "de­mok­raat­ti­nen tsu­na­mi"

25.11.2019 12:59 0
Hongkongin nuoria protestoijia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mielenosoittajia Tiananmenin aukiolla 30 vuotta sitten
Kolumni Ilkka Timonen

Hong­kon­gin nuoria pro­tes­toi­jia ei saa odottaa sama kohtalo kuin mie­le­no­soit­ta­jia Tia­nan­me­nin au­kiol­la 30 vuotta sitten

20.11.2019 06:30 0
Tilaajille

Vii­mei­set mie­le­no­soit­ta­jat sin­nit­te­le­vät ylio­pis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02 0
Hongkongin mielenosoitusten pelätään kärjistyvän veriseksi yhteenotoksi – Poliisi pitää mielenosoittajia loukussa oppilaitoksessa

Hong­kon­gin mie­le­no­soi­tus­ten pe­lä­tään kär­jis­ty­vän ve­ri­sek­si yh­tee­no­tok­si – Poliisi pitää mie­le­no­soit­ta­jia lou­kus­sa op­pi­lai­tok­ses­sa

18.11.2019 13:39 0