Hongkongin mielenosoitukset

Kiinan kan­san­kong­res­si hy­väk­syi Hong­kon­gin tur­val­li­suus­lain – Yh­dys­val­lat uhkaa ta­lou­del­li­sil­la seu­rauk­sil­la

28.05.2020 18:22

Hong­kon­gis­sa osoi­te­taan tällä vii­kol­la mieltä lou­nas­ai­kaan – osa mai­nos­väes­tä jäi pois töistä ja suun­nit­te­lee de­mo­kra­tia­liik­keen mai­nok­sia

02.12.2019 13:43

"Kan­nat­taa­ko täällä asua, jos kallis kau­pun­ki ei tuota" – Otto Lilja pyö­rit­tää di­gi­mark­ki­noin­tia Hong­kon­gin kaaok­ses­sa ja pun­nit­see tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä

01.12.2019 10:11
Tilaajille

Pro­tes­tien koet­te­le­man Hong­kon­gin vaa­li­tu­los oli "de­mok­raat­ti­nen tsu­na­mi"

25.11.2019 12:59

Vii­mei­set mie­len­osoit­ta­jat sin­nit­te­le­vät yli­opis­tol­la Hong­kon­gis­sa – Yli 600 ihmistä poistui kam­puk­sel­ta maa­nan­tai­na

19.11.2019 11:02

Yli sata ihmistä louk­kaan­tui Hong­kon­gis­sa maa­nan­tai­na – pat­ti­ti­lan­ne yli­opis­tol­la jatkui

18.11.2019 22:05
Tilaajille

Vä­ki­val­ta jatkuu Hong­kon­gis­sa – poliisi sai mie­len­osoit­ta­jan nuolen jal­kaan­sa ja katuja sii­voa­vat kii­na­lai­set so­ti­laat epäi­lyt­tä­vät

17.11.2019 21:29

Kiina vaatii ko­vem­pia otteita Hong­kon­gis­sa – Kii­na-mie­lis­tä po­lii­tik­koa puu­ko­tet­tiin kam­pan­ja­ti­lai­suu­des­sa

06.11.2019 08:48

Hong­kon­gin hal­lin­to­joh­ta­ja tyt­tö­ys­tä­vän­sä sur­man­nees­ta mie­hes­tä: "Hän on vapaa mies, jolla on vapaa tahto"

30.10.2019 10:33

Hong­kon­gin hal­lin­to­joh­ta­ja joutui pe­ru­maan pu­heen­sa par­la­men­tis­sa pro­tes­tien takia

16.10.2019 10:56