Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Karunki
Tornion Karungissa voi olla suurin tulva 112 vuoteen – asukas Jari Tervahauta arvioi, että kylä selviää silti kuivin  jaloin

Tornion Ka­run­gis­sa voi olla suurin tulva 112 vuoteen – asukas Jari Ter­va­hau­ta arvioi, että kylä selviää silti kuivin jaloin

21.05.2023 19:17
Tilaajille
Oliko Tornion kuntaliitos oikea päätös?
Kolumni

Oliko Tornion kun­ta­lii­tos oikea päätös?

09.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Suur-Tornion synnystä 50 vuotta – lännen karjakaupungin liitosta kätilöitiin useampi vuosi

Suur-Tor­nion syn­nys­tä 50 vuotta – lännen kar­ja­kau­pun­gin lii­tos­ta kä­ti­löi­tiin useampi vuosi

30.12.2022 17:31 2
Tilaajille
Tornion Karungin kyläkauppa uudistui – myös sähköautojen latauspiste tulossa alkuvuodesta

Tornion Ka­run­gin ky­lä­kaup­pa uu­dis­tui – myös säh­kö­au­to­jen la­taus­pis­te tulossa al­ku­vuo­des­ta

08.12.2022 15:14 2
Tilaajille
Ilmastointikonehuoneessa kärähtänyt laite aiheutti suuren palohälytyksen palvelukotiin Tornion Karungissa – palosta selvittiin vesivahingoilla

Il­mas­toin­ti­ko­ne­huo­nees­sa kä­räh­tä­nyt laite ai­heut­ti suuren pa­lo­hä­ly­tyk­sen pal­ve­lu­ko­tiin Tornion Ka­run­gis­sa – palosta sel­vit­tiin ve­si­va­hin­goil­la

29.11.2022 11:08
Tilaajille
Timo Törmänen putosi mökillään Tornion Karungissa tikkailta, eikä hänen jalkansa palaa enää ennalleen – kesän tapaturmat käyvät usein ulkoillessa

Timo Tör­mä­nen putosi mö­kil­lään Tornion Ka­run­gis­sa tik­kail­ta, eikä hänen jal­kan­sa palaa enää en­nal­leen – kesän ta­pa­tur­mat käyvät usein ul­koil­les­sa

04.07.2022 06:00 2
Tilaajille
Tornion Karungin kyläkauppa uudistuu isossa remontissa – Kesko ja kauppiaat panostavat kylän palveluihin

Tornion Ka­run­gin ky­lä­kaup­pa uu­dis­tuu isossa re­mon­tis­sa – Kesko ja kaup­piaat pa­nos­ta­vat kylän pal­ve­lui­hin

22.06.2022 19:19 3
Tilaajille
Tuomas Stenudd on suunnitellut Karunkiin jo vuosia biokaasulaitosta – "Tuohon ison tien varteen tulisi tankkauspiste"

Tuomas Stenudd on suun­ni­tel­lut Ka­run­kiin jo vuosia bio­kaa­su­lai­tos­ta – "Tuohon ison tien varteen tulisi tank­kaus­pis­te"

03.05.2022 19:35 2
Tilaajille
Jukka Keskitalo kasvoi karunkilaisesta maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi ka­run­ki­lai­ses­ta maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 15:47 3
Tilaajille
Päiväkirja: Lauri, joka ei halunnut olla sodan pelinappula
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lauri, joka ei ha­lun­nut olla sodan pe­li­nap­pu­la

14.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00 5
Tilaajille
Torniossa ei kylillä ja toreilla porisuteta äänestäjiä – Tuulivoima jakaa ehdokkaiden näkemykset, mutta siitä ei haluta ykkösaihetta

Tor­nios­sa ei kylillä ja to­reil­la po­ri­su­te­ta ää­nes­tä­jiä – Tuu­li­voi­ma jakaa eh­dok­kai­den nä­ke­myk­set, mutta siitä ei haluta yk­kös­ai­het­ta

21.05.2021 19:30 9
Tilaajille
Karungin historia yksiin kansiin – Tornion alueen kuntien historia on tallennettu, kuten 1980-luvulla luvattiin

Ka­run­gin his­to­ria yksiin kansiin – Tornion alueen kuntien his­to­ria on tal­len­net­tu, kuten 1980-lu­vul­la lu­vat­tiin

11.05.2021 11:37
Tilaajille
Kolme autoa törmäsi Tornion Karungissa – Pelastuslaitos muistuttaa autoilijoita huonosta ajokelistä

Kolme autoa törmäsi Tornion Ka­run­gis­sa – Pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä

24.02.2021 15:20
Tilaajille
Melu ja vilkkuvat valot puheena Karungissa – Tuulivoiman vastustajat tulivat joukolla Karhakkamaan kaavan yleisötilaisuuteen

Melu ja vilk­ku­vat valot puheena Ka­run­gis­sa – Tuu­li­voi­man vas­tus­ta­jat tulivat jou­kol­la Kar­hak­ka­maan kaavan ylei­sö­ti­lai­suu­teen

19.08.2020 19:30 1
Tilaajille
Kynttilästä alkunsa saanut palo tuhosi kasvihuoneen Karungissa

Kynt­ti­läs­tä alkunsa saanut palo tuhosi kas­vi­huo­neen Ka­run­gis­sa

01.05.2020 09:55
Tilaajille
Sven-Erik Bucht on Pohjoismaiden rajaesteneuvoston uusi jäsen

Sven-Erik Bucht on Poh­jois­mai­den ra­ja­es­te­neu­vos­ton uusi jäsen

17.04.2020 18:33
Tilaajille