Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Kallinkangas
Eveliina Toivanen ja Jeremias Lipsanen hyvässä vauhdissa Meri-Lappi Hiihdoissa

Eve­lii­na Toi­va­nen ja Je­re­mias Lip­sa­nen hyvässä vauh­dis­sa Me­ri-Lap­pi Hiih­dois­sa

27.01.2024 16:05
Tilaajille
Yli sata lasta suksilla Leijona-hiihdoissa Kallilla

Yli sata lasta suk­sil­la Lei­jo­na-hiih­dois­sa Kal­lil­la

29.03.2023 15:38
Kuusivuotias Sulo Nyman on "Kallin maskotti" – laskettelu aloitetaan nykyään yhä nuorempana

Kuu­si­vuo­tias Sulo Nyman on "Kallin mas­kot­ti" – las­ket­te­lu aloi­te­taan nykyään yhä nuo­rem­pa­na

02.03.2023 10:54 1
Eveliina Toivanen ja Anssi Koirikivi Kallin valtiaat – ”Yhteislähtökisassa paremmuus mitataan”

Eve­lii­na Toi­va­nen ja Anssi Koi­ri­ki­vi Kallin val­tiaat – ”Yh­teis­läh­tö­ki­sas­sa pa­rem­muus mi­ta­taan”

28.01.2023 18:00
Tilaajille
Kallivuoren peikkometsää herätellään taas henkiin - myös yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa suunnitellaan

Kal­li­vuo­ren peik­ko­met­sää he­rä­tel­lään taas henkiin - myös yh­teis­työ­tä mat­kai­lu­toi­mi­joi­den kanssa suun­ni­tel­laan

30.07.2022 08:30
Yli 500 risteystä valittavana – Yleisön toivotaan tulevan hiihtostadionille eikä maastoon

Yli 500 ris­teys­tä va­lit­ta­va­na – Yleisön toi­vo­taan tulevan hiih­to­sta­dio­nil­le eikä maas­toon

09.03.2022 23:10
Koirahiihtoa voi harrastaa rotuun katsomatta – Mäyräkoira Harald herättää hilpeyttä ladulla

Koi­ra­hiih­toa voi har­ras­taa rotuun kat­so­mat­ta – Mäy­rä­koi­ra Harald he­rät­tää hil­peyt­tä ladulla

04.03.2022 08:35
Keminmaan Urheilijoiden Ville-Petteri Saarela ja Lapin Veikkojen Matias Maijala hiihtosuunnistuksen MM-joukkueeseen

Ke­min­maan Ur­hei­li­joi­den Vil­le-Pet­te­ri Saarela ja Lapin Veik­ko­jen Matias Maijala hiih­to­suun­nis­tuk­sen MM-jouk­kuee­seen

01.03.2022 12:52
Tilaajille
Venäläisurheilijat sivuun Keminmaan MM-hiihtorasteilta - kisoihin osallistuu yli 250 hiihtosuunnistajaa

Ve­nä­läis­ur­hei­li­jat sivuun Ke­min­maan MM-hiih­to­ras­teil­ta - ki­soi­hin osal­lis­tuu yli 250 hiih­to­suun­nis­ta­jaa

28.02.2022 16:49
Tilaajille
Järjestelyt käynnissä koronatilanteesta huolimatta – Kallinkangas ja kisaorganisaatio valmistautuu ottamaan MM- ja EM-hiihtosuunnistajat vastaan

Jär­jes­te­lyt käyn­nis­sä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta – Kal­lin­kan­gas ja ki­sa­or­ga­ni­saa­tio val­mis­tau­tuu ot­ta­maan MM- ja EM-hiih­to­suun­nis­ta­jat vastaan

12.01.2022 09:52
Freestylelaskija menestyy sekä slopestylessä että big airissa – Keminmaalainen Jaakko Koskinen on luonut pohjat osaamiseensa Kallinkankaalla

Free­sty­le­las­ki­ja me­nes­tyy sekä slo­pes­ty­les­sä että big airissa – Ke­min­maa­lai­nen Jaakko Kos­ki­nen on luonut pohjat osaa­mi­seen­sa Kal­lin­kan­kaal­la

05.01.2022 09:39
Kallin hissin ala-asemarakennus on sisustusta vaille valmis

Kallin hissin ala-ase­ma­ra­ken­nus on si­sus­tus­ta vaille valmis

08.12.2021 09:29
Kallilla kävi ennätysmäärä laskettelijoita – Uusi ala-asema palvelee asiakkaita heti ensi kauden alusta

Kal­lil­la kävi en­nä­tys­mää­rä las­ket­te­li­joi­ta – Uusi ala-ase­ma pal­ve­lee asiak­kai­ta heti ensi kauden alusta

05.05.2021 15:57
Valtion rahaa luvassa useille Lapin liikenne- ja luontohankkeille: Simon Martimoaavalle 200 000 retkeilykohteiden kunnostukseen

Valtion rahaa luvassa useille Lapin lii­ken­ne- ja luon­to­hank­keil­le: Simon Mar­ti­moaa­val­le 200 000 ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen

11.12.2020 12:43
Tilaajille
Kuntoiluportaille on kysyntää – Jungon portaat saivat alkunsa kuntalaisten ehdotuksesta

Kun­toi­lu­por­tail­le on ky­syn­tää – Jungon portaat saivat alkunsa kun­ta­lais­ten eh­do­tuk­ses­ta

11.11.2020 13:46
Meri-Lapin ainoaa laskettelukeskusta on paranneltu pala kerrallaan, mutta iso loppuhuipennus lykkääntyy

Me­ri-La­pin ainoaa las­ket­te­lu­kes­kus­ta on pa­ran­nel­tu pala ker­ral­laan, mutta iso lop­pu­hui­pen­nus lyk­kään­tyy

11.11.2020 06:30
Tilaajille
Pyörähuoltamo laskettelurinteen juurella – 17-vuotias Veeti Yrjänheikki ryhtyi pyörähuoltamoyrittäjäksi Ammattiopisto Lappian yrittäjyyskurssin avustuksella

Pyö­rä­huol­ta­mo las­ket­te­lu­rin­teen juu­rel­la – 17-vuo­tias Veeti Yr­jän­heik­ki ryhtyi pyö­rä­huol­ta­mo­yrit­tä­jäk­si Am­mat­ti­opis­to Lappian yrit­tä­jyys­kurs­sin avus­tuk­sel­la

29.07.2020 14:30 1
SM-mitalit jaetaan Kallinkankaalla – Valjakkohiihtäjät pääsevät koirien kanssa nauttimaan vähintäänkin maajoukkuehiihtäjien vauhdista

SM-mi­ta­lit jaetaan Kal­lin­kan­kaal­la – Val­jak­ko­hiih­tä­jät pää­se­vät koirien kanssa naut­ti­maan vä­hin­tään­kin maa­jouk­kue­hiih­tä­jien vauh­dis­ta

04.03.2020 10:36
Hiihtokouluun löytyy osanottajia pienistä lapsista aikuisiin saakka

Hiih­to­kou­luun löytyy osan­ot­ta­jia pie­nis­tä lap­sis­ta ai­kui­siin saakka

19.02.2020 02:15
Kalli muuttuu valkoiseksi

Kalli muuttuu val­koi­sek­si

01.11.2019 09:56