Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kuvagalleria: Kont­ti­sen ki­sois­sa nähtiin rä­väk­kää lasten pu­ku­lois­toa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Josif Stalin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kulakit polt­ti­vat itse talonsa

30.08.2022 07:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ukraina ei unohda Ho­lo­do­mo­ria

13.08.2022 10:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Stal­lii­ne­ja syntyy aina uusia

26.03.2022 05:00
Tilaajille
Vain viiksettömyys erottaa Putinin Stalinista
Kolumni

Vain viik­set­tö­myys erottaa Putinin Sta­li­nis­ta

02.03.2022 20:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Stalin hal­lit­si sa­la­mi­tak­tii­kan

19.04.2021 06:05 4
Tilaajille
Vuoden jutut: Kuuntele viimeisen sotavangin, Eino Hietalan uskomaton tarina Stalinin vankiloista takaisin Sodankylään 10 vuoden sotavankeuden jälkeen

Vuoden jutut: Kuun­te­le vii­mei­sen so­ta­van­gin, Eino Hie­ta­lan us­ko­ma­ton tarina Sta­li­nin van­ki­lois­ta ta­kai­sin So­dan­ky­lään 10 vuoden so­ta­van­keu­den jälkeen

25.12.2020 09:00 1
Tilaajille
Stalinin joukkohautojen paljastaja vankilaan - vuosia jatkunut mustamaalauskampanja huipentui tekaistuina pidettyjen syytteiden tuomaan tuomioon

Sta­li­nin jouk­ko­hau­to­jen pal­jas­ta­ja van­ki­laan - vuosia jat­ku­nut mus­ta­maa­laus­kam­pan­ja hui­pen­tui te­kais­tui­na pi­det­ty­jen syyt­tei­den tuomaan tuo­mioon

22.07.2020 18:50
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä Man­ner­hei­min ti­lal­le?

26.06.2020 05:00
Tilaajille
Elokuvia ja puheenvuoroja Neuvostoliiton poliittisista vainoista: vankileirijärjestelmä vei hengen noin 1,5 miljoonalta ihmiseltä

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33
Kansallisarkisto esittää tutkimusta suomalaisista Venäjällä Stalinin vainojen aikaan – Tietokantaa täydennettäisiin myös kansalaisten tiedoilla

Kan­sal­lis­ar­kis­to esittää tut­ki­mus­ta suo­ma­lai­sis­ta Ve­nä­jäl­lä Sta­li­nin vai­no­jen aikaan – Tie­to­kan­taa täy­den­net­täi­siin myös kan­sa­lais­ten tie­doil­la

15.01.2020 18:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Suomi ei voinut suostua Sta­li­nin eh­do­tuk­siin

08.01.2020 08:05
Tilaajille
Venäjä kiristää kansalaisjärjestöjen lisäksi entisestään yksityishenkilöiden valvontaa – uusi laki pakottaa kantamaan ulkomaisen agentin leimaa

Venäjä ki­ris­tää kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen lisäksi en­ti­ses­tään yk­si­tyis­hen­ki­löi­den val­von­taa – uusi laki pa­kot­taa kan­ta­maan ul­ko­mai­sen agentin leimaa

04.12.2019 07:00
Tilaajille
Kansanmurha vei Tyyne Mantereelta miehen, isäpuolen, pikkuveljen ja monta muuta – jäljelle jäi vain syvä viha

Kan­san­mur­ha vei Tyyne Man­te­reel­ta miehen, isä­puo­len, pik­ku­vel­jen ja monta muuta – jäl­jel­le jäi vain syvä viha

02.11.2019 07:30
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset saivat kolkon maanäären kukoistamaan, kunnes Stalin päätti tappaa heidät
Kolumni

Poh­jois­suo­ma­lai­set saivat kolkon maan­ää­ren ku­kois­ta­maan, kunnes Stalin päätti tappaa heidät

23.10.2019 08:42
Tilaajille