Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Johtajahaku
Inarin kunnanjohtajaksi haki 23 – hakeneiden joukossa muun muassa Utsjoen nykyinen kunnanjohtaja

Inarin kun­nan­joh­ta­jak­si haki 23 – ha­ke­nei­den jou­kos­sa muun muassa Utsjoen ny­kyi­nen kun­nan­joh­ta­ja

22.07.2022 17:20 5
Tilaajille
Posion kunnanhallitus valitsi hyvinvointipalvelujen palvelujohtajaksi hakeneiden joukosta haastateltavat

Posion kun­nan­hal­li­tus valitsi hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­joh­ta­jak­si ha­ke­nei­den jou­kos­ta haas­ta­tel­ta­vat

20.06.2022 20:43
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajaksi haki 22 henkilöä – valinnan on tavoitteena olla selvillä kesäkuun loppuun mennessä

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si haki 22 hen­ki­löä – va­lin­nan on ta­voit­tee­na olla sel­vil­lä ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

14.06.2022 09:58
Tilaajille
Aluehallitus pyytää, etteivät kunnat suostuisi Attendon hinnankorotuksiin

Alue­hal­li­tus pyytää, ett­ei­vät kunnat suos­tui­si At­ten­don hin­nan­ko­ro­tuk­siin

11.05.2022 19:38 11
Tilaajille
Taas etsitään pätevintä sopivaa
Kolumni

Taas et­si­tään pä­te­vin­tä sopivaa

31.03.2022 05:00 12
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le avat­tiin uusi pääl­lik­kö­vir­ka – ra­ken­nus­pääl­lik­kö avustaa kau­pun­gin­joh­ta­jaa

03.12.2021 13:16 2
Tilaajille

Kaksi hakijaa Sa­vu­kos­ken so­siaa­li­joh­ta­jak­si

23.02.2021 09:40
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajakisan kärkinelikosta yksi on syntynyt Rovaniemellä, kaksi muuta opiskellut Lapin yliopistossa - Kuka heistä johtaa matkailukaupungin uudelle vuosikymmenelle?

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­san kär­ki­ne­li­kos­ta yksi on syn­ty­nyt Ro­va­nie­mel­lä, kaksi muuta opis­kel­lut Lapin yli­opis­tos­sa - Kuka heistä johtaa mat­kai­lu­kau­pun­gin uudelle vuo­si­kym­me­nel­le?

13.11.2019 18:58
Tilaajille
Lähi-Tapiola on vakuuttunut Juha Koposen pätevyydestä pääjohtajaksi – hallitusten puheenjohtajana hän aloittaa vuodenvaihteessa

Lä­hi-Ta­pio­la on va­kuut­tu­nut Juha Koposen pä­te­vyy­des­tä pää­joh­ta­jak­si – hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­ja­na hän aloit­taa vuo­den­vaih­tees­sa

12.11.2019 19:35
Vain muutama enää jäljellä: Nämä neljä kutsuttiin soveltuvuusarviointiin Rovaniemen kaupunginjohtajahaussa, kaupungin omat nimet tippuivat

Vain muutama enää jäl­jel­lä: Nämä neljä kut­sut­tiin so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­haus­sa, kau­pun­gin omat nimet tip­pui­vat

08.11.2019 19:14
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajahaastatteluun kutsutaan 11 hakijaa, koviakin nimiä jäi pois listalta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­haas­tat­te­luun kut­su­taan 11 ha­ki­jaa, ko­via­kin nimiä jäi pois lis­tal­ta

21.10.2019 12:53
Tilaajille
Valinnanvaraa on, mutta onko riittävästi? Kaupungin johtoon pyrkivien joukko ei täysin tyydytä Rovaniemen päättäjiä – hakijoista voi silti löytyä helmiä

Va­lin­nan­va­raa on, mutta onko riit­tä­väs­ti? Kau­pun­gin johtoon pyr­ki­vien joukko ei täysin tyydytä Ro­va­nie­men päät­tä­jiä – ha­ki­jois­ta voi silti löytyä helmiä

11.10.2019 20:21
Tilaajille
Toimitusjohtaja Toni Hemminki jättää Fennovoiman – siirtyy osakkaaksi energiayhtiö Wega Groupiin

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Hem­min­ki jättää Fen­no­voi­man – siirtyy osak­kaak­si ener­gia­yh­tiö Wega Grou­piin

10.10.2019 18:09
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginjohtajan paikkaa tavoittelee 22 hakijaa – katso nimet tästä

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ta­voit­te­lee 22 hakijaa – katso nimet tästä

10.10.2019 16:28
Tilaajille
Asiakirja: Aamulehden päätoimittajahaussa nostettiin esiin asuminen: "Lasten iät kuultuaan Telanne oli kysynyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äitiään”

Asia­kir­ja: Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­haus­sa nos­tet­tiin esiin asu­mi­nen: "Lasten iät kuul­tuaan Telanne oli ky­sy­nyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äi­tiään”

08.10.2019 19:29
Kittilä lykkää kunnanjohtajan valintaa – päätös syntyi äänin 18–8

Kittilä lykkää kun­nan­joh­ta­jan va­lin­taa – päätös syntyi äänin 18–8

07.10.2019 20:25
Tilaajille
Ex-pääjohtaja arvostelee Metsähallitusta ristiriitaisesta johtamisjärjestelmästä: "Kaikki langat eivät edes pääjohtajan käsissä"

Ex-pää­joh­ta­ja ar­vos­te­lee Met­sä­hal­li­tus­ta ris­ti­rii­tai­ses­ta joh­ta­mis­jär­jes­tel­mäs­tä: "Kaikki langat eivät edes pää­joh­ta­jan kä­sis­sä"

25.09.2019 07:00