Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

LähiTapiola
Vakuutusyhtiö: Lappilainen säästää käteistä pahan päivän varalle – tyypillinen säästösumma alle 250 kuussa

Va­kuu­tu­syh­tiö: Lap­pi­lai­nen säästää kä­teis­tä pahan päivän varalle – ­tyy­pil­li­nen sääs­tö­sum­ma alle 250 kuussa

11.04.2022 10:43 1
Tilaajille
Uusi pysäköintitapa lisännyt vaaratilanteita – viiden metrin etäisyys suojatiestä unohtunut

Uusi py­sä­köin­ti­ta­pa li­sän­nyt vaa­ra­ti­lan­tei­ta – ­vii­den metrin etäi­syys suo­ja­ties­tä unoh­tu­nut

11.03.2022 11:18
Tilaajille
Lapissa syttyi viime vuonna 129 rakennuspaloa – valtaosa paloista olisi ehkäistävissä toimivalla palovaroittimella

Lapissa syttyi viime vuonna 129 ra­ken­nus­pa­loa – val­ta­osa pa­lois­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä toi­mi­val­la pa­lo­va­roit­ti­mel­la

26.11.2020 09:33
Tilaajille
Vammautumisriski liikenteessä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moottorikelkat

Vam­mau­tu­mis­ris­ki lii­ken­tees­sä on Lapissa suuri – syynä muun muassa moot­to­ri­kel­kat

20.07.2020 12:17
Näin kotiseudullasi sairastetaan – selvitä mikä kansansairaus sinua uhkaa
Mainos LähiTapiola

Näin ko­ti­seu­dul­la­si sai­ras­te­taan – selvitä mikä kan­san­sai­raus sinua uhkaa

10.02.2020 06:00
Lähi-Tapiola on vakuuttunut Juha Koposen pätevyydestä pääjohtajaksi – hallitusten puheenjohtajana hän aloittaa vuodenvaihteessa

Lä­hi-Ta­pio­la on va­kuut­tu­nut Juha Koposen pä­te­vyy­des­tä pää­joh­ta­jak­si – hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­ja­na hän aloit­taa vuo­den­vaih­tees­sa

12.11.2019 19:35
LähiTapiola Lappi kampanjoi turvallisten koulumatkojen puolesta – ”Mitä vähemmän onnettomuuksia tai riskitilanteita ilmenee, sitä paremmin olemme onnistuneet”
Mainos LähiTapiola

Lä­hi­Ta­pio­la Lappi kam­pan­joi tur­val­lis­ten kou­lu­mat­ko­jen puo­les­ta – ”Mitä vä­hem­män on­net­to­muuk­sia tai ris­ki­ti­lan­tei­ta il­me­nee, sitä pa­rem­min olemme on­nis­tu­neet”

09.08.2019 06:00
LähiTapiola Lappi sponsoroi urheiluseuroja, jakaa turvallisuustuotteita ja kouluttaa sankareita – ”Pienet teot voivat tuottaa suuria säästöjä”
Mainos LähiTapiola

Lä­hi­Ta­pio­la Lappi spon­so­roi ur­hei­lu­seu­ro­ja, jakaa tur­val­li­suus­tuot­tei­ta ja kou­lut­taa san­ka­rei­ta – ”Pienet teot voivat tuottaa suuria sääs­tö­jä”

09.03.2019 06:00