Pääkirjoitus: Vihreän siir­ty­män jät­ti-in­ves­toin­tien hank­ki­mi­nen Me­ri-Lap­piin edel­lyt­tää alueen kuntien yh­teis­työ­tä – sen aloit­ta­mis­ta ei voi enää lykätä tuon­nem­mak­si

Kolumni: Rkp:n on va­lit­ta­va arvojen ja edun­val­von­nan välillä ja jäl­kim­mäi­nen on vah­voil­la

Merikotka: Me­ri­kot­ka sil­pou­tui tuu­li­voi­ma­laan Kemin Ajok­ses­sa – tut­ki­ja: tällä het­kel­lä tie­dos­sa­ni on yh­teen­sä 48 ta­paus­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tilaajille

Va­kuu­tu­syh­tiö: Lap­pi­lai­nen säästää kä­teis­tä pahan päivän varalle – ­tyy­pil­li­nen sääs­tö­sum­ma alle 250 kuussa

Vakuutusyhtiö LähiTapiola on selvittänyt lappilaisten säästötottumuksia kyselyllä. Tulosten perusteella noin puolella vastaajista säästöön jää kuukausittain alle 250 euroa. Vastaajista osapuilleen viidennes kertoi säästävänsä enintään 50 euroa kuussa ja noin kymmenys 50–100 euroa.

Säästäjät jakautuivat suurempien summien osalta varsin tasaisesti. Noin kaksi kymmenestä sai säästöön 100–250 euroa kuukaudessa. Saman suuruinen joukko pystyi säästämään 250–500 euroa kuukaudessa.

Yli 500 euron kuukausittaisen summan sai säästöön joka kymmenes.

Lappilaiset pitävät arvossa käteistä, sillä ylivoimainen enemmistö kertoi varautuvansa tulevaan kartuttamalla säästötiliä.

Seuraavaksi suosituin tapa säästää olivat rahastotalletukset. Osakesijoituksia tai sijoitusasuntoa suosi vain pieni osa vastaajista.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.