Mainos

Lä­hi­Ta­pio­la Lappi kam­pan­joi tur­val­lis­ten kou­lu­mat­ko­jen puo­les­ta – ”Mitä vä­hem­män on­net­to­muuk­sia tai ris­ki­ti­lan­tei­ta il­me­nee, sitä pa­rem­min olemme on­nis­tu­neet”

LähiTapiola Lapin, SPR:n, Liikenneturvan ja Woman Volleyn edustajat jalkautuvat elokuussa Lapin alueen koulujen läheisyyteen turvaamaan kesälaitumilta pulpetin ääreen palaavien koulumatkaa sekä herättelemään autoilijoita huomioimaan pienet tielläkulkijat. Lapsia muistutetaan liikenneturvan perusasioista, jotka helposti lomalla unohtuvat: ”Pysähdy – katso – kuuntele – katso – kävele!”

LähiTapiolan valtakunnallinen suojatiekampanja jalkautuu elokuussa ensikertaa Lappiin. Kouluteiden turvaamiseen ja liikenteenkäyttäjien herättelyyn tähtäävä kampanja on osa laajempaa, liikenneturvaa edistävää työtä, jota LähiTapiola tekee maan- ja LähiTapiola Lappi koko Lapin laajuisesti.
LähiTapiolan valtakunnallinen suojatiekampanja jalkautuu elokuussa ensikertaa Lappiin. Kouluteiden turvaamiseen ja liikenteenkäyttäjien herättelyyn tähtäävä kampanja on osa laajempaa, liikenneturvaa edistävää työtä, jota LähiTapiola tekee maan- ja LähiTapiola Lappi koko Lapin laajuisesti.

Elokuu on koululaisille kutkuttavaa aikaa: kesälomat on taputeltu ja edessä siintää syksyinen koulutie. Tien päälle pyrähdetään kertarysäyksellä sankoin joukoin: kuka autolla tai bussilla, kuka jalan taikka pyöräillen. Syksyiseen koulutiepöhinään on valmistauduttu myös LähiTapiola Lapissa. Elämänturvayhtiön edustajat yhteistyökumppaneineen rantautuvat nimittäin Kemin, Tornion, Sallan ja Rovaniemen koulujen lähettyville Turvallinen suojatie -kampanjan nimissä 7. ja 8. elokuuta.

– Kyse on ennaltaehkäisevästä työstä ja asennekasvatuksesta vahinkojen välttämiseksi ja liikenneturvan tehostamiseksi. Kampanjalla ei pyritä ainoastaan turvaamaan lasten koulutietä vaan herättelemään myös lasten vanhempia ja muita tienkäyttäjiä, kertoo Sallan LähiTapiolan palvelupisteyrittäjä Tanja Parkkinen.

Omalla läsnäolollaan liikenteenohjaajat pyrkivät muistuttelemaan myös autoilijoita huomioimaan pienet tielläkulkijat. Ensimmäisen, kesälomanjälkeisen koulupäivän askeleita on Lapin alueella turvaamassa kaikkiaan 60-henkinen joukko paitsi LähiTapiola Lapin, myös SPR:n, Liikenneturvan ja Rovaniemellä WoVon edustajia. Suojateidenturvaajat toivotettiin koulujen taholta tervetulleiksi enempää empimättä.

Sallan LähiTapiolan palvelupisteyrittäjä Tanja Parkkinen haluaa oman työnsä kautta olla mukana kunnan kehitystyössä etenkin mitä tulee kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. ”LähiTapiolan suojatiekampanja on hyvä esimerkki tempauksesta, joka edistää yhteistä hyvää”, hän toteaa.
Sallan LähiTapiolan palvelupisteyrittäjä Tanja Parkkinen haluaa oman työnsä kautta olla mukana kunnan kehitystyössä etenkin mitä tulee kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. ”LähiTapiolan suojatiekampanja on hyvä esimerkki tempauksesta, joka edistää yhteistä hyvää”, hän toteaa.

– Lapsia täytyy aika ajoin muistutella liikennesäännöistä ja liikennekäyttäytymisen periaatteista. Koulunalku on siihen hyvä ajankohta. LähiTapiolan suojatiekampanja tuo asialle näkyvyyttä ja herättelee vanhempiakin, joilla on päävastuu muksujensa liikkumisesta, Sallan Kirkonkylän koulun rehtori Jenni Tervo tähdentää.

Liikennekäytänteitä kädestä pitäen

Pysähdy – katso – kuuntele – katso – kävele!

Katso ensin vasempaan, sitten oikeaan ja vielä kerran vasempaan!

Muista katsekontakti autonkuljettajan kanssa. Jos autonkuljettaja ei huomannut sinua, jää odottamaan.

Tarkkaile auton liikettä: jos olet varma, että kuljettaja on huomannut sinut, voit lähteä ylittämään tietä.

Muista: liikenteessä arvailu on vaarallista. Ylitä tie vasta kun tiedät, mitä autoilija tekee.

Ja heilauta lopuksi autoilijalle kättä kiitokseksi!

Tällaisia muistutuksia koululaiset tulevat pian kuulemaan vapaaehtoisten liikenteenohjaajien huulilta. Ensi kuulemalta neuvot saattavat kuulostaa itsestäänselvyyksiltä: kyllähän tämä tiedetään! Jos jotkut, niin liikenneturvan ja lasten parissa työskentelevät kuitenkin tietävät, ettei oppi ojaan kaada ja että kertaus on opintojen äiti – paitsi lapsille, myös äideille, isille ja autoilijoille.

– Etenkin lapset ja nuoret voivat olla ajattelemattomia toimintansa seurauksista, vaikka periaatteessa tuntisivatkin säännöt. Autotiellä ajaminen ja auton eteen hyppääminen ovat hurjan isoja turvallisuusriskejä kaikille liikkujille, mutta lapset tuntuvat usein pitävän niitä jonkinlaisina haasteina tai peleinä, Tervo tietää.

Sallan kaltaisissa kunnissa osasyy huolettomuuteen lienee siinä, että onnettomuuksia tapahtuu verrattain harvoin. Myös ajotiet on suunniteltu ja liikenneratkaisut toteutettu tienkäyttäjien turvallisuutta ajatellen. Usein myös liikennesääntöjen ajatellaan olevan omalla kohdalla hallussa. Totta ehkä toinen puoli:

– Pääsääntöisesti voisi sanoa, että meillä Sallassa on turvalliset tiet ja kuntalaisilla liikennesäännöt hallussa. Onnettomuuksia sattuu aika vähän etenkin kun otetaan huomioon suuri autoilijoiden, turistien ja muun liikenteen määrä. Mutta muistutus liikennesäännöistä on silti aina paikallaan, Parkkinen huomauttaa.

Sallan kunnanjohtaja, Erkki Parkkisen mukaan LähiTapiola Lapin luotsaama suojatiekampanja tuo myönteistä julkisuutta tärkeälle, kaikkia koskettavalle asialle. ”Kampanja panee aikuisetkin ajattelemaan liikenneturvaan liittyviä kysymyksiä. Kyse on ennen kaikkea tärkeästä muistutuksesta”, hän sanoo.
Sallan kunnanjohtaja, Erkki Parkkisen mukaan LähiTapiola Lapin luotsaama suojatiekampanja tuo myönteistä julkisuutta tärkeälle, kaikkia koskettavalle asialle. ”Kampanja panee aikuisetkin ajattelemaan liikenneturvaan liittyviä kysymyksiä. Kyse on ennen kaikkea tärkeästä muistutuksesta”, hän sanoo.

– Kaikkien, ja etenkin kotiväen tehtävänä, olisi muistuttaa lapsia ja nuoria liikenteessä toimimisen pelisäännöistä ja siitä, mitä missäkin saa, voi ja on turvallista tehdä, Tervo lisää.

Myös Sallan kunta on antanut panoksensa liikenneturvan edistämiseksi ja lähtenyt innolla mukaan suojatiekampanjaan. Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen korostaa, että kuntalaisten turvallisuus on kaiken aa ja oo, ja kaikkien yhteinen etu.

– Kunnan näkökulmasta katsottuna yksi tärkeimmistä, alueellisista vetovoimatekijöistä on se, että alue koetaan turvalliseksi asua ja elää ja että palvelut ovat kunnossa. Sitä me haluamme myös kuntana edistää yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten LähiTapiolan kanssa, Erkki Parkkinen perustelee.

Yhteistyössä on ytyä

Sallan LähiTapiolassa jo neljän vuoden ajan asiakkaita palvellut Parkkinen tietää, että paikalliset ihmiset arvostavat vuorovaikutteista, kasvotusten tapahtuvaa palvelua. Toimipisteelle tullaan keskustelemaan paitsi vakuuttamisesta, sijoittamisesta ja säästämisestä, myös säästä ja muista päivän polttavista aiheista. Asiakas on ystävä, jota kuunnellaan ja kunnioitetaan ja jonka toiveisiin ja tarpeisiin pyritään vastaamaan.

– Asiakkaamme arvostavat henkilökohtaista palvelua, ja sitä pyrimme tarjoamaan. Eikä se suinkaan rajoitu vain virka-aikaan vaan puhelimen päässä ollaan lähes aina ja ajanvarauksen voi tehdä myöhään illallakin. Haluan osaltani olla mukana turvaamassa tasokasta, paikallista palvelua kuntalaisille, Parkkinen summaa.

Samaan henkilökohtaisuuden ja vuorovaikutteisuuden periaatteeseen nojaa myös Turvallinen suojatie -kampanja, jonka tiimoilta yhteistyö LähiTapiola Lapin, paikallisten koulujen, kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut saumatonta. Pohjoisen leveysasteilla on ymmärretty olennaisin: yhteistyössä on voimaa ja aidot ihmiskohtaamiset kantavat hedelmää.

– Sallan LähiTapiola on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen koulujen ja kunnan kanssa ennenkin. Pyrimme olemaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kunnan ja kuntalaisten kanssa ja esimerkiksi erilaisten kampanjoiden kautta edistämään elämänturvaa, Parkkinen ynnää.

”Tämä liikennekamppis toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä LähiTapiola Lapin kanssa. Mutta yhteistyötä on tehty ennenkin. Meillä oli esimerkiksi heijastinkampanja ja parina vuonna LähiTapiola tarjosi ensiaputaitojen sankarikoulutusta viidesluokkalaisillemme. Se on ollut ihan huikea juttu”, Sallan Kirkonkylän koulun rehtori Jenni Tervo kertoo. Vieressä Sallan kuntajohtaja Erkki Parkkinen ja Sallan LähiTapiolan palvelupisteyrittäjä Tanja Parkkinen.
”Tämä liikennekamppis toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä LähiTapiola Lapin kanssa. Mutta yhteistyötä on tehty ennenkin. Meillä oli esimerkiksi heijastinkampanja ja parina vuonna LähiTapiola tarjosi ensiaputaitojen sankarikoulutusta viidesluokkalaisillemme. Se on ollut ihan huikea juttu”, Sallan Kirkonkylän koulun rehtori Jenni Tervo kertoo. Vieressä Sallan kuntajohtaja Erkki Parkkinen ja Sallan LähiTapiolan palvelupisteyrittäjä Tanja Parkkinen.

Valtakunnallinen suojatiekampanja on Lapissa ensimmäinen laatuaan. Toiveissa on, että se edistäisi kuntien elinvoimaa ja hyvinvointia ja jättäisi liikenneturvan perusteet kaikkien tieliikenteen käyttäjien mieleen.

– Mitä useampi lapsi, vanhempi ja autoilija ottaa kopin ohjaamisesta, opastamisesta ja hyvän mallin näyttämisestä turvalliseen liikennekäyttäytymiseen, sitä vaikuttavampaa se on koko kunnan kannalta. Mitä vähemmän onnettomuuksia tai riskitilanteita ilmenee, sitä paremmin olemme onnistuneet, Tervo ynnää.

Lapin kouluista LähiTapiolan suojatiekampanjassa ovat mukana: Kivikon koulu ja Sauvosaaren koulu (Kemi), Rantavitikan peruskoulu, Saaren koulu, Syväsenvaaran koulu, Nivavaaran koulu, Ounasrinteen koulu sekä Ounasvaaran peruskoulu (Rovaniemi), Kivirannan koulu (Tornio), sekä Sallan ala-aste (Salla).

Lisätietoja suojatieturvallisuudesta Liikenneturvan sivuilta >>