Työsyrjintä
Äijäkulttuuri elää ja voi hyvin yliopistolla
Kolumni Taru Salo

Äi­jä­kult­tuu­ri elää ja voi hyvin yli­opis­tol­la

11.10.2020 18:31 3
Tilaajille
Kittilä maksaa kunnanjohtajaksi hakeneelle korvausta työsyrjinnästä

Kittilä maksaa kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neel­le kor­vaus­ta työ­syr­jin­näs­tä

06.05.2020 15:54 0
Tilaajille
KHO: Kittilän määräaikaisen kunnanjohtajan valinnassa syrjittiin mieshakijaa vuonna 2017 – vähemmän ansioitunut naishakija valittiin sukupuolen perusteella

KHO: Kit­ti­län mää­rä­ai­kai­sen kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nas­sa syr­jit­tiin mies­ha­ki­jaa vuonna 2017 – vä­hem­män an­sioi­tu­nut nais­ha­ki­ja va­lit­tiin su­ku­puo­len pe­rus­teel­la

05.02.2020 11:21 0
Asiakirja: Aamulehden päätoimittajahaussa nostettiin esiin asuminen: "Lasten iät kuultuaan Telanne oli kysynyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äitiään”

Asia­kir­ja: Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­ja­haus­sa nos­tet­tiin esiin asu­mi­nen: "Lasten iät kuul­tuaan Telanne oli ky­sy­nyt, eikö lapsi ikinä kaipaa äi­tiään”

08.10.2019 19:29 0
Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne saa syytteen työsyrjinnästä Aamulehden päätoimittajan valintaprosessissa

Alma Median toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai Telanne saa syyt­teen työ­syr­jin­näs­tä Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­jan va­lin­ta­pro­ses­sis­sa

08.10.2019 13:28 0