Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hoitajien palkka
Hallituksen esitys mahdollistaisi jopa työtaistelussa irtisanoutuneen hoitajan määräämisen takaisin työhön – kiistelty lakiesitys lähti eduskuntaan

Hal­li­tuk­sen esitys mah­dol­lis­tai­si jopa työ­tais­te­lus­sa ir­ti­sa­nou­tu­neen hoi­ta­jan mää­rää­mi­sen ta­kai­sin työhön – kiis­tel­ty la­ki­esi­tys lähti edus­kun­taan

13.09.2022 20:36 7
Hoitajien työriitaa sovitellaan valtakunnansovittelijan johdolla

Hoi­ta­jien työ­rii­taa so­vi­tel­laan val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la

09.09.2022 08:21
Ylittävätkö hoitajat työtaisteluiden kirjoittamattomat säännöt? – Lakot osuvat suoraan hoitotyön sydämeen, ja se kertoo tulehtuneesta neuvottelutilanteesta

Ylit­tä­vät­kö hoi­ta­jat työ­tais­te­lui­den kir­joit­ta­mat­to­mat sään­nöt? – Lakot osuvat suoraan hoi­to­työn sy­dä­meen, ja se kertoo tu­leh­tu­nees­ta neu­vot­te­lu­ti­lan­tees­ta

04.09.2022 06:30 14
Tilaajille
Kalustettu kesäkoti, elokuvalippuja ja satasia lisää palkkaa – kilpailu hoitoalan ammattilaisista johti Lapin kunnissa rekrytointikisaan

Ka­lus­tet­tu ke­sä­ko­ti, elo­ku­va­lip­pu­ja ja satasia lisää palkkaa – kil­pai­lu hoi­to­alan am­mat­ti­lai­sis­ta johti Lapin kun­nis­sa rek­ry­toin­ti­ki­saan

05.06.2022 11:22 4
Tilaajille
"Hoitajat joutuvat joustamaan, koska vaihtoehtoja ei ole" – rovaniemeläisen sairaanhoitajan mukaan hoitajien työtaisteluissa on kyse terveydenhuollon tulevaisuudesta

"Hoi­ta­jat jou­tu­vat jous­ta­maan, koska vaih­to­eh­to­ja ei ole" – ro­va­nie­me­läi­sen sai­raan­hoi­ta­jan mukaan hoi­ta­jien työ­tais­te­luis­sa on kyse ter­vey­den­huol­lon tu­le­vai­suu­des­ta

20.04.2022 14:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­tuis­ta rahat palk­ka­kuop­paan

02.04.2022 04:59 10
Tilaajille
Hoitajien palkankorotuksia ei estä raha
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien pal­kan­ko­ro­tuk­sia ei estä raha

25.03.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jien palk­kauk­sen pa­ran­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

19.02.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi Tehy ei näe vikaa jul­ki­sel­la puo­lel­la?

26.06.2020 05:00
Tilaajille