kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Helsinki-Vantaan lentoasema
Lumipyry sotkee Helsinki-Vantaan lentoliikennettä – myös Lapin lennot jopa tunteja myöhässä

Lu­mi­py­ry sotkee Hel­sin­ki-Van­taan len­to­lii­ken­net­tä – myös Lapin lennot jopa tunteja myö­häs­sä

22.12.2023 12:44
Lentoliikenteen kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana  – Rovaniemellä ylitetty vuoden 2019 matkustajamäärä

Len­to­lii­ken­teen kasvu on jat­ku­nut al­ku­vuo­den aikana  – ­Ro­va­nie­mel­lä yli­tet­ty vuoden 2019 mat­kus­ta­ja­mää­rä

31.08.2023 10:56 3
Tilaajille
Pölynimurista ja monitoimikoneesta löytyi 300 000 euron edestä käteistä Helsinki-Vantaalla

Pö­ly­ni­mu­ris­ta ja mo­ni­toi­mi­ko­nees­ta löytyi 300 000 euron edestä kä­teis­tä Hel­sin­ki-Van­taal­la

29.12.2022 14:24
Finnairin matkustamohenkilökunta järjestää ulosmarssin viikonvaihteessa

Fin­nai­rin mat­kus­ta­mo­hen­ki­lö­kun­ta jär­jes­tää ulos­mars­sin vii­kon­vaih­tees­sa

19.11.2022 16:06 4
Elokapina on aloittanut mielenosoituksen Helsinki-Vantaan lentokentällä

Elo­ka­pi­na on aloit­ta­nut mie­le­no­soi­tuk­sen Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä

07.05.2022 15:31 5
Lentoliikenne keskeytettiin pariksi tunniksi Helsinki-Vantaalla vaikean kelin takia

Len­to­lii­ken­ne kes­key­tet­tiin pariksi tun­nik­si Hel­sin­ki-Van­taal­la vaikean kelin takia

11.12.2021 10:07
Näkökulma: Remontoitu lentoasema on kädenpuristus myös maakunnista matkustaville – Helsinki–Vantaan saavutettavuus paranee joka kulkuvälineellä uudistusten myötä

Nä­kö­kul­ma: Re­mon­toi­tu len­toa­se­ma on kä­den­pu­ris­tus myös maa­kun­nis­ta mat­kus­ta­vil­le – Hel­sin­ki–­Van­taan saa­vu­tet­ta­vuus paranee joka kul­ku­vä­li­neel­lä uu­dis­tus­ten myötä

25.11.2021 18:30 1
Tilaajille
Helsinki-Vantaan remontin valmistuminen helpottaa monen taivalta lentokoneeseen – kuljettajaa auttaa uusi lähestymisramppi ja kävelymatka juna-asemalta lyhenee

Hel­sin­ki-Van­taan re­mon­tin val­mis­tu­mi­nen hel­pot­taa monen tai­val­ta len­to­ko­nee­seen – kul­jet­ta­jaa auttaa uusi lä­hes­ty­mis­ramp­pi ja kä­ve­ly­mat­ka ju­na-ase­mal­ta lyhenee

09.10.2021 06:30
Tilaajille
Korona pysäytti kasvun – Tältä näyttää autioitunut Helsinki-Vantaan lentokenttä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 miljoonaa matkustajaa

Korona py­säyt­ti kasvun – Tältä näyttää au­tioi­tu­nut Hel­sin­ki-Van­taan len­to­kent­tä, jonka läpi kulki viime vuonna lähes 22 mil­joo­naa mat­kus­ta­jaa

17.11.2020 07:00
Tilaajille
Matkustajamäärät romahtivat Helsinki-Vantaalla: "Tilanne on erittäin huolestuttava"

Mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat Hel­sin­ki-Van­taal­la: "Ti­lan­ne on erit­täin huo­les­tut­ta­va"

11.11.2020 09:41
Helsinki-Vantaan koronakoirien rahoitus katkolla vuodenvaihteessa, valtio ei maksa koirien koulutusta – "Sitä rahaa ei ole olemassa vielä"

Hel­sin­ki-Van­taan ko­ro­na­koi­rien ra­hoi­tus kat­kol­la vuo­den­vaih­tees­sa, valtio ei maksa koirien kou­lu­tus­ta – "Sitä rahaa ei ole ole­mas­sa vielä"

10.10.2020 06:00
Helsinki-Vantaan lentokentällä kokeillaan koronakoiria, joita tarvittaisiin pian jo satoja lisää

Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä ko­keil­laan ko­ro­na­koi­ria, joita tar­vit­tai­siin pian jo satoja lisää

22.09.2020 16:58
Meneekö Helsinki-Vantaan lentoaseman miljardipanostus hukkaan, jos lentoliikenne ei toivu koronasta? Näin Finavia vastaa

Meneekö Hel­sin­ki-Van­taan len­toa­se­man mil­jar­di­pa­nos­tus huk­kaan, jos len­to­lii­ken­ne ei toivu ko­ro­nas­ta? Näin Finavia vastaa

18.09.2020 19:00
Tilaajille
Helsinki-Vantaan vapaaehtoisista koronatesteistä on tullut kymmenkunta positiivista tulosta – Tänään massatestataan Frankfurtin ja Malagan lennot

Hel­sin­ki-Van­taan va­paa­eh­toi­sis­ta ko­ro­na­tes­teis­tä on tullut kym­men­kun­ta po­si­tii­vis­ta tulosta – Tänään mas­sa­tes­ta­taan Frank­fur­tin ja Malagan lennot

26.08.2020 16:41
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53
Ulkomailta Helsinki-Vantaalle lentävä lappilainen ohjataan nyt taksiin eikä Rovaniemen lentokoneeseen

Ul­ko­mail­ta Hel­sin­ki-Van­taal­le lentävä lap­pi­lai­nen oh­ja­taan nyt taksiin eikä Ro­va­nie­men len­to­ko­nee­seen

02.04.2020 10:14
Tilaajille
Finnair vaihtoi Lapin koneet pienempiin – Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä oli tiistaina ainoa matkustaja lennolla Rovaniemeltä Helsinkiin

Finnair vaihtoi Lapin koneet pie­nem­piin – Kan­sa­ne­dus­ta­ja Johanna Oja­la-Nie­me­lä oli tiis­tai­na ainoa mat­kus­ta­ja len­nol­la Ro­va­nie­mel­tä Hel­sin­kiin

01.04.2020 17:56
Tilaajille