Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

mielenosoitus
Elokapinalla mielenosoitus Levin kaivoskonferenssissa – mielenosoittajat estivät bussin lähtemisen Ruotsiin

Elo­ka­pi­nal­la mie­len­osoi­tus Levin kai­vos­kon­fe­rens­sis­sa – mie­len­osoit­ta­jat estivät bussin läh­te­mi­sen Ruot­siin

31.10.2023 09:52 31
Tilaajille
Hollantilainen van der Poel polki miesten maantiemestariksi mielenosoittajien keskeyttämässä kisassa

Hol­lan­ti­lai­nen van der Poel polki miesten maan­tie­mes­ta­rik­si mie­len­osoit­ta­jien kes­keyt­tä­mäs­sä kisassa

06.08.2023 19:48

Mie­len­osoit­ta­jat tuk­ki­vat tien MM-maan­tie­pyö­räi­lys­sä – lii­ma­si­vat itsensä tiehen ja kah­lit­si­vat toi­siin­sa

06.08.2023 14:57
Vegaanien mielenosoitusisku Ranualle toteutui viikonloppuna –aktivistien vaatimus oli kuitenkin suunnattu väärään osoitteeseen: "Kyllä maailmaan mielipiteitä mahtuu"

Ve­gaa­nien mie­len­osoi­tus­is­ku Ra­nual­le to­teu­tui vii­kon­lop­pu­na –ak­ti­vis­tien vaa­ti­mus oli kui­ten­kin suun­nat­tu väärään osoit­tee­seen: "Kyllä maail­maan mie­li­pi­tei­tä mahtuu"

06.03.2023 13:45 12
Tilaajille
Netissä aktivoitunut vegaaniliike aikoo järjestää mielenosoituksen Ranualla tulevana viikonloppuna – tempauksen puuhamiehen mukaan eläinpuistot ovat "vastuuttomia ja tekopyhiä"

Netissä ak­ti­voi­tu­nut ve­gaa­ni­lii­ke aikoo jär­jes­tää mie­len­osoi­tuk­sen Ra­nual­la tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – tem­pauk­sen puu­ha­mie­hen mukaan eläin­puis­tot ovat "vas­tuut­to­mia ja te­ko­py­hiä"

01.03.2023 11:56 10
Tilaajille
Elokapina on tukkinut työmaaliikenteen Kemin Metsä Groupin tehtaalle

Elo­ka­pi­na on tuk­ki­nut työ­maa­lii­ken­teen Kemin Metsä Groupin teh­taal­le

10.10.2022 10:53
Tilaajille
Elokapina on aloittanut mielenosoituksen Helsinki-Vantaan lentokentällä

Elo­ka­pi­na on aloit­ta­nut mie­len­osoi­tuk­sen Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä

07.05.2022 15:31 5
Lakkosanomaa terästettiin mielenosoituksella Rovaniemellä – tällaiset ovat kuntien työntekijöiden vaatimukset

Lak­ko­sa­no­maa te­räs­tet­tiin mie­len­osoi­tuk­sel­la Ro­va­nie­mel­lä – täl­lai­set ovat kuntien työn­te­ki­jöi­den vaa­ti­muk­set

06.04.2022 17:44 2
Tilaajille
"Venäjä ulos, Putin alas!" – Ukrainaa tukevissa mielenosoituksissa Helsingissä yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa, arvioi poliisi

"Venäjä ulos, Putin alas!" – Uk­rai­naa tu­ke­vis­sa mie­len­osoi­tuk­sis­sa Hel­sin­gis­sä yh­teen­sä ainakin 10 000 osal­lis­tu­jaa, arvioi poliisi

26.02.2022 15:11 4
Noin sata autoa osallistui Torviprotestiin Rovaniemellä – mielenosoituksia myös muualla Suomessa

Noin sata autoa osal­lis­tui Tor­vi­pro­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä – mie­len­osoi­tuk­sia myös muualla Suo­mes­sa

18.02.2022 20:12 21
Tilaajille
Sarvipäiselle shamaanille ja puhemiehen podiumin viejälle syytteet kongressiin tunkeutumisesta – Yhdysvalloissa selvitellään yhä

Sar­vi­päi­sel­le sha­maa­nil­le ja pu­he­mie­hen po­diu­min vie­jäl­le syyt­teet kong­res­siin tun­keu­tu­mi­ses­ta – Yh­dys­val­lois­sa sel­vi­tel­lään yhä

10.01.2021 12:00
Tilaajille
Elokapina järjesti maapallon muistotilaisuuden Rovaniemellä – "Haluamme muistuttaa, että vielä on aikaa ryhtyä toimiin ilmastokatastrofin pysäyttämiseksi"

Elo­ka­pi­na jär­jes­ti maa­pal­lon muis­to­ti­lai­suu­den Ro­va­nie­mel­lä – "Ha­luam­me muis­tut­taa, että vielä on aikaa ryhtyä toimiin il­mas­to­ka­tast­ro­fin py­säyt­tä­mi­sek­si"

07.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Sisäministeri Ohisalo: Ei ole minun tehtäväni arvioida, miten mieltä saa osoittaa – "Poliittisen kannanoton paikka ei ole vielä"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: Ei ole minun teh­tä­vä­ni ar­vioi­da, miten mieltä saa osoit­taa – "Po­liit­ti­sen kan­nan­oton paikka ei ole vielä"

05.10.2020 13:10
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 1