Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

mielenosoitus
Elokapina on tukkinut työmaaliikenteen Kemin Metsä Groupin tehtaalle

Elo­ka­pi­na on tuk­ki­nut työ­maa­lii­ken­teen Kemin Metsä Groupin teh­taal­le

10.10.2022 10:53
Tilaajille
Elokapina on aloittanut mielenosoituksen Helsinki-Vantaan lentokentällä

Elo­ka­pi­na on aloit­ta­nut mie­len­osoi­tuk­sen Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ken­täl­lä

07.05.2022 15:31 5
Lakkosanomaa terästettiin mielenosoituksella Rovaniemellä – tällaiset ovat kuntien työntekijöiden vaatimukset

Lak­ko­sa­no­maa te­räs­tet­tiin mie­len­osoi­tuk­sel­la Ro­va­nie­mel­lä – täl­lai­set ovat kuntien työn­te­ki­jöi­den vaa­ti­muk­set

06.04.2022 17:44 2
Tilaajille
"Venäjä ulos, Putin alas!" – Ukrainaa tukevissa mielenosoituksissa Helsingissä yhteensä ainakin 10 000 osallistujaa, arvioi poliisi

"Venäjä ulos, Putin alas!" – Uk­rai­naa tu­ke­vis­sa mie­len­osoi­tuk­sis­sa Hel­sin­gis­sä yh­teen­sä ainakin 10 000 osal­lis­tu­jaa, arvioi poliisi

26.02.2022 15:11 4
Noin sata autoa osallistui Torviprotestiin Rovaniemellä – mielenosoituksia myös muualla Suomessa

Noin sata autoa osal­lis­tui Tor­vi­pro­tes­tiin Ro­va­nie­mel­lä – mie­len­osoi­tuk­sia myös muualla Suo­mes­sa

18.02.2022 20:12 21
Tilaajille
Sarvipäiselle shamaanille ja puhemiehen podiumin viejälle syytteet kongressiin tunkeutumisesta – Yhdysvalloissa selvitellään yhä

Sar­vi­päi­sel­le sha­maa­nil­le ja pu­he­mie­hen po­diu­min vie­jäl­le syyt­teet kong­res­siin tun­keu­tu­mi­ses­ta – Yh­dys­val­lois­sa sel­vi­tel­lään yhä

10.01.2021 12:00
Tilaajille
Elokapina järjesti maapallon muistotilaisuuden Rovaniemellä – "Haluamme muistuttaa, että vielä on aikaa ryhtyä toimiin ilmastokatastrofin pysäyttämiseksi"

Elo­ka­pi­na jär­jes­ti maa­pal­lon muis­to­ti­lai­suu­den Ro­va­nie­mel­lä – "Ha­luam­me muis­tut­taa, että vielä on aikaa ryhtyä toimiin il­mas­to­ka­tast­ro­fin py­säyt­tä­mi­sek­si"

07.10.2020 19:30 3
Tilaajille
Sisäministeri Ohisalo: Ei ole minun tehtäväni arvioida, miten mieltä saa osoittaa – "Poliittisen kannanoton paikka ei ole vielä"

Si­sä­mi­nis­te­ri Ohi­sa­lo: Ei ole minun teh­tä­vä­ni ar­vioi­da, miten mieltä saa osoit­taa – "Po­liit­ti­sen kan­nan­oton paikka ei ole vielä"

05.10.2020 13:10
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 1