Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Helsingin Sanomat

Hel­sin­gin Sa­no­mien kysely: Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jis­ta val­ta­osan mie­les­tä Suo­mes­sa ei esiinny ra­sis­mia juuri lain­kaan

11.08.2023 14:38 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Milloin leh­des­tä tulee po­liit­ti­nen toi­mi­ja?

04.08.2023 05:00
Lapin kautta kulkevien läntisten maayhteyksien arvo on suunnaton
Kolumni

Lapin kautta kul­ke­vien län­tis­ten maa­yh­teyk­sien arvo on suun­na­ton

24.05.2023 06:00 7
HS:n entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta sakkoihin – maksettavaa 23 800 euroa

HS:n entinen vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sak­koi­hin – mak­set­ta­vaa 23 800 euroa

05.04.2023 20:13 3
Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Erja Yläjärvi

Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si on valittu Erja Ylä­jär­vi

07.03.2023 14:33
Suomen sotilastiedustelun ex-päällikköä Georgij Alafuzoffia epäillään törkeästä palvelusrikoksesta Viestikoekeskus-jutussa

Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­köä Georgij Ala­fu­zof­fia epäil­lään tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

15.02.2023 15:53 2
Kahdelle Helsingin Sanomien toimittajalle tuomio lehden Viestikoekeskus-artikkelista – toiselle sakkoja, toinen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Kah­del­le Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le tuomio lehden Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta – toi­sel­le sak­ko­ja, toinen jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

27.01.2023 14:47
HS:n entiselle vastaavalle päätoimitoimittajalle Kaius Niemelle ei edelleenkään syytettä Viestikoekeskus-asiassa

HS:n en­ti­sel­le vas­taa­val­le pää­toi­mi­toi­mit­ta­jal­le Kaius Nie­mel­le ei edel­leen­kään syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa

16.12.2022 12:04
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty Kaius Niemi sai lähtöpassit Helsingin Sanomista, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos parkkihallista

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty Kaius Niemi sai läh­tö­pas­sit Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos park­ki­hal­lis­ta

18.11.2022 13:00 1
Tilaajille
Toinen kirjoittajista sanoo kirjoittaneensa Viestikoekeskus-juttua tekstiviestin verran – toisen epäillään tuoneen salaisen materiaalin Brysselistä jo vuonna 2014

Toinen kir­joit­ta­jis­ta sanoo kir­joit­ta­neen­sa Vies­ti­koe­kes­kus-jut­tua teks­ti­vies­tin verran – toisen epäil­lään tuoneen sa­lai­sen ma­te­riaa­lin Brys­se­lis­tä jo vuonna 2014

17.10.2022 12:05
Analyysi: Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun käsittely käräjillä mittaa journalismin vastuut – Puntarissa ovat turvallisuussalaisuudet ja sananvapaus

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin Sa­no­mien Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun kä­sit­te­ly kä­rä­jil­lä mittaa jour­na­lis­min vastuut – Pun­ta­ris­sa ovat tur­val­li­suus­sa­lai­suu­det ja sa­nan­va­paus

28.09.2022 21:24
Tilaajille
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:54
Oikeudenkäynti Helsingin Sanomien toimittajia vastaan alkaa – syyttäjä vaatii puolentoista vuoden ehdollista vankeutta

Oi­keu­den­käyn­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jia vastaan alkaa – syyt­tä­jä vaatii puo­len­tois­ta vuoden eh­dol­lis­ta van­keut­ta

25.08.2022 11:03 1
Käräjillä aletaan käsitellä HS:n Viestikoekeskus-juttua, jonka epäillään pohjautuvan Brysselissä tapahtuneeseen tietovuotoon

Kä­rä­jil­lä aletaan kä­si­tel­lä HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-jut­tua, jonka epäil­lään poh­jau­tu­van Brys­se­lis­sä ta­pah­tu­nee­seen tie­to­vuo­toon

24.08.2022 08:47 1
HS: Aineisto todistaa kohudosentti Johan Bäckmanin vuosia kestäneet pyrkimykset Suomen ja muiden länsimaiden mustamaalaamiseksi

HS: Ai­neis­to to­dis­taa ko­hu­do­sent­ti Johan Bäck­ma­nin vuosia kes­tä­neet pyr­ki­myk­set Suomen ja muiden län­si­mai­den mus­ta­maa­laa­mi­sek­si

10.07.2022 10:40 4
HS:n kysely: Enemmistö suomalaisista ei halua Suomen taipuvan Turkin ehtoihin Nato-jäsenyydelle, jos vaatimuksena lakimuutokset tai periaatteista tinkiminen

HS:n kysely: Enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta ei halua Suomen tai­pu­van Turkin eh­toi­hin Na­to-jä­se­nyy­del­le, jos vaa­ti­muk­se­na la­ki­muu­tok­set tai pe­ri­aat­teis­ta tin­ki­mi­nen

27.06.2022 07:53 3
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 21:17 1
Tilaajille
HS -gallup: Kokoomus kiri suosituimmaksi, keskusta neljäntenä

HS -gal­lup: Ko­koo­mus kiri suo­si­tuim­mak­si, kes­kus­ta nel­jän­te­nä

22.04.2022 07:54 7
Tilaajille

Kolme poh­jois­maa­lais­ta sa­no­ma­leh­teä alkaa jul­kais­ta ar­tik­ke­lei­ta ve­nä­jäk­si

10.03.2022 10:23
Tilaajille
Syyttäjä: Viestikoekeskus-tapauksessa oli konkreettinen uusien salassa pidettävien tietojen julkistamisen vaara – HS:n päätoimittaja: Syyte "ei kestä mitään tarkastelua"

Syyt­tä­jä: Vies­ti­koe­kes­kus-ta­pauk­ses­sa oli konk­reet­ti­nen uusien salassa pi­det­tä­vien tie­to­jen jul­kis­ta­mi­sen vaara – HS:n pää­toi­mit­ta­ja: Syyte "ei kestä mitään tar­kas­te­lua"

07.11.2021 11:25 3