Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oi­keu­den­käyn­ti Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jia vastaan alkaa – syyt­tä­jä vaatii puo­len­tois­ta vuoden eh­dol­lis­ta van­keut­ta

HS julkaisi vuonna 2017 artikkelin Puolustusvoimien salaisesta Viestikoekeskuksesta. Lähteenä oli käytetty salaiseksi leimattuja asiakirjoja.

Syyttäjä vaatii Helsingin Sanomien toimittajille vähintään puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia. Kolmea lehden toimittajaa syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä.

Syytteet koskevat loppuvuonna 2017 julkaistua artikkelia Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Toimittajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Kukaan syytetyistä ei ole paikalla Helsingin käräjäoikeudessa torstaina alkaneessa valmisteluoikeudenkäynnissä.

Enimmäisrangaistus neljä vuotta vankeutta

Joulukuussa 2017 julkaistussa artikkelissa kerrottiin Puolustusvoimien salaisen keskuksen toiminnasta ja lähteenä käytettiin salaiseksi leimattuja asiakirjoja. Viestikoekeskuksesta oli aiemmin kerrottu vain vähän tietoa julkisuuteen. Keskuksen lisäksi juttu käsitteli laajemminkin sotilastiedustelua ja maanpuolustusta.

Syytteessä on kaksi jutun kirjoittajaa sekä esimiesasemassa ollut henkilö. Syyttäjän mukaan kolmikko julkaisi oikeudettomasti tietoja seikoista, jotka on säädetty tai määrätty salassa pidettäviksi Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen kuuluu rikoslaissa maanpetosrikoksiin. Siitä voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Kuinka paljon oikeusjutusta salataan?

Valmisteluistunnossa käydään läpi esimerkiksi jutun riitaisia ja riidattomia seikkoja sekä todistelun tarvetta ja sen aikatauluja.

Yleensä valmisteluistunnossa myös syytteet, syytettyjen vastaukset niihin sekä poliisin esitutkintamateriaali tulevat julkisiksi. Tässä tapauksessa on kuitenkin odotettavissa, että asiakirjoista isoja osia tullaan määräämään salaisiksi. Esimerkiksi keskusrikospoliisi (KRP) on jo etukäteen kertonut, että tämän takia esitutkintamateriaali voidaan luovuttaa medialle vasta mahdollisesti viikkojen kuluttua.

Varsinaisen pääkäsittelyn on määrä alkaa 29. syyskuuta.

Juttua päivitetty syytteiden osalta kello 10.19.

Julkaisupäätöksen tekijä selvittämättä

Esitutkinnassa rikoksesta epäiltiin myös Helsingin Sanomien vastaavaa päätoimittajaa Kaius Niemeä ja toimituspäällikkö Esa Mäkistä, mutta heitä vastaan syytteitä ei nostettu. Poliisi epäili, että Niemi ja Mäkinen olivat hyväksyneet Viestikoekeskus-artikkelin julkaisemisen.

Asiassa on jäänyt epäselväksi, kuka teki lopullisen julkaisupäätöksen. Syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan asiassa ei löytynyt näyttöä siitä, että Niemi olisi tiennyt artikkelista ennen sen julkaisua ja Mäkisen tietoisuus artikkelista jäi epäselväksi. Nykyisen sananvapauslain mukaan yleisön saataville toimitetun viestin sisältöön perustuvasta rikoksesta vastaavat vain ne henkilöt, jotka ovat osallisia rikoksen tekemiseen.

Aiemmin Niemi ei ole vastannut STT:n kysymyksiin siitä, milloin artikkeli tuli hänen tietoonsa. Hän ei syyttämättäjättämispäätöksen mukaan vastannut kysymyksiin myöskään poliisitutkinnassa vedoten itsekriminointisuojaan.

Tietovuodon tutkinta edelleen kesken

Jutussa on myös toinen haara, jossa esitutkinta on edelleen kesken. Siinä selvitetään tietovuotoa itsessään.

STT:n tietojen mukaan Helsingin Sanomien epäillään saaneen sotilastiedustelun salassa pidettävää aineistoa muistitikulla jo vuonna 2014. KRP epäilee vuodosta Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikköä Georgij Alafuzoffia. Alafuzoff siirtyi Suomen sotilastiedustelusta EU:n tiedustelupäälliköksi vuonna 2013.

Yksi syytteessä olevista Helsingin Sanomien toimittajista, Tuomo Pietiläinen, haastatteli häntä Brysselissä joulukuussa 2014. STT:n tietojen mukaan aineiston epäillään päätyneen toimittajalle muistitikulla haastattelun yhteydessä.

Alafuzoff on aiemmin julkisuudessa vahvistanut, että häntä on kuultu tietovuototapauksen esitutkinnassa, mutta hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

STT:n enemmistöomistaja on Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland.