lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Harrastus
Taskurahaa taiteentekijöille
Kolumni

Tas­ku­ra­haa tai­teen­te­ki­jöil­le

31.10.2021 20:30
Tilaajille
Harrastaminen kannattaa aina
Pääkirjoitus

Har­ras­ta­mi­nen kan­nat­taa aina

13.10.2021 13:30
Harrastus: Aikidon voi aloittaa Rovaniemellä milloin vain

Har­ras­tus: Aikidon voi aloit­taa Ro­va­nie­mel­lä milloin vain

22.09.2021 09:17
Viikon kuva: Lennokkaat peliliikkeet
Kolumni

Viikon kuva: Len­nok­kaat pe­li­liik­keet

09.09.2021 17:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko kau­pun­ki kus­tan­taa har­ras­tuk­sen?

19.07.2021 05:00
Tilaajille
Lapin ainoa velomobiili kerää katseita – keskinopeus jopa 10 km/h tavallista pyörää suurempi

Lapin ainoa ve­lo­mo­bii­li kerää kat­sei­ta – kes­ki­no­peus jopa 10 km/h ta­val­lis­ta pyörää suu­rem­pi

06.07.2021 14:32
Kuin kauppakasseja kantaisi - vahvin lajien harrastamisen voi aloittaa, vaikkei olisikaan vielä hirveän vahva

Kuin kaup­pa­kas­se­ja kan­tai­si - vahvin lajien har­ras­ta­mi­sen voi aloit­taa, vaikkei oli­si­kaan vielä hirveän vahva

27.05.2021 15:03
Päiväkirja: Pelillinen alamäki
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pe­lil­li­nen alamäki

17.05.2021 07:00
Tilaajille
Torniolaisella Frans Mäntynenällä oli mielekästä tekemistä korona-aikanakin – Vanhoille kolikoille löytyi uusi käyttötarkoitus

Tor­nio­lai­sel­la Frans Män­ty­ne­näl­lä oli mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä ko­ro­na-ai­ka­na­kin – Van­hoil­le ko­li­koil­le löytyi uusi käyt­tö­tar­koi­tus

12.05.2021 17:03
"Nyt jatketaan vähän päivää" – Anne Airola järjestää huskyilleen uutta puuhaa: rovaniemeläiset pääsevät liikkumaan vetokoirien kanssa

"Nyt jat­ke­taan vähän päivää" – Anne Airola jär­jes­tää hus­kyil­leen uutta puuhaa: ro­va­nie­me­läi­set pää­se­vät liik­ku­maan ve­to­koi­rien kanssa

28.04.2021 09:09
Hirvaslaisesta autotallista löytyy satojen taulujen mies – Reino Vaaraniemi yllättyi, kun maalaaminen vei mukanaan

Hir­vas­lai­ses­ta au­to­tal­lis­ta löytyy satojen tau­lu­jen mies – Reino Vaa­ra­nie­mi yl­lät­tyi, kun maa­laa­mi­nen vei mu­ka­naan

21.04.2021 13:49
Yksi neule syntyy viikossa - islantilaisneuleet viehättävät myös merilappilaisia, välillä lankakauppa on joutunut myymään ei oota

Yksi neule syntyy vii­kos­sa - is­lan­ti­lais­neu­leet vie­hät­tä­vät myös me­ri­lap­pi­lai­sia, välillä lan­ka­kaup­pa on jou­tu­nut myymään ei oota

17.03.2021 10:35
Harrastus: Koko perhe Siepakoissa – tanssin iloa ja talkootyötä

Har­ras­tus: Koko perhe Sie­pa­kois­sa – tanssin iloa ja tal­koo­työ­tä

07.01.2021 17:51
Freeridealue moottorikelkoille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Free­ri­dea­lue moot­to­ri­kel­koil­le

04.12.2020 08:59 1
Tilaajille
Itse tehty: Jakkaran korjanneesta poikaystävästä tuli aviomies ja jakkarasta muistorikas

Itse tehty: Jak­ka­ran kor­jan­nees­ta poi­ka­ys­tä­väs­tä tuli avio­mies ja jak­ka­ras­ta muis­to­ri­kas

25.11.2020 09:03
Päiväkirja: Taistelua harmaan arjen kanssa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tais­te­lua harmaan arjen kanssa

15.10.2020 06:00
Tilaajille
Kansallisharrastuksessa yhdistyvät huvi ja hyöty sopivassa suhteessa
Pääkirjoitus

Kan­sal­lis­har­ras­tuk­ses­sa yh­dis­ty­vät huvi ja hyöty so­pi­vas­sa suh­tees­sa

04.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Lupaavan tanssija-nuoren mielestä tanssi kuuluu kaikille – Stagelle menestystä tanssikisoissa

Lu­paa­van tans­si­ja-nuo­ren mie­les­tä tanssi kuuluu kai­kil­le – Sta­gel­le me­nes­tys­tä tans­si­ki­sois­sa

24.09.2020 10:45
Perämeren kansallispuiston kävijämäärät ovat kasvussa – vedenalainen luontopolku kadonnut

Pe­rä­me­ren kan­sal­lis­puis­ton kä­vi­jä­mää­rät ovat kas­vus­sa – ve­den­alai­nen luon­to­pol­ku ka­don­nut

26.08.2020 16:47
Purjelentäjäksi voi oppia Lapissa enää vain Sodankylässä

Pur­je­len­tä­jäk­si voi oppia Lapissa enää vain So­dan­ky­läs­sä

02.06.2020 07:00
Tilaajille