Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Haapavesi
Katinkullassa tehdyn henkirikoksen tekniseen tutkintaan odotetaan lausuntoja – niiden saamiseen voi mennä kuukausia

Ka­tin­kul­las­sa tehdyn hen­ki­ri­kok­sen tek­ni­seen tut­kin­taan odo­te­taan lau­sun­to­ja – niiden saa­mi­seen voi mennä kuu­kau­sia

04.05.2023 21:52
Katinkullan henkirikoksesta epäilty mies ja surmansa saanut nainen tunsivat toisensa ennestään – mies tunnusti teon tuttavalleen

Ka­tin­kul­lan hen­ki­ri­kok­ses­ta epäilty mies ja sur­man­sa saanut nainen tun­si­vat toi­sen­sa en­nes­tään – mies tun­nus­ti teon tut­ta­val­leen

30.04.2023 10:20
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii maatilan oma biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii maa­ti­lan oma bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

19.03.2023 06:30 2
Tilaajille
Neljä rivitaloasuntoa tuhoutui rajussa tulipalossa Haapavedellä – asukkaat evakuoitiin hätämajoitukseen

Neljä ri­vi­ta­lo­asun­toa tu­hou­tui rajussa tu­li­pa­los­sa Haa­pa­ve­del­lä – a­suk­kaat eva­kuoi­tiin hä­tä­ma­joi­tuk­seen

06.01.2023 08:49
Haapaveden rivitalopaloa oli sammuttamassa useita pelastuslaitoksen yksiköitä.
Lukijalta

Haa­pa­ve­den ri­vi­ta­lo­pa­loa oli sam­mut­ta­mas­sa useita pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä.

06.01.2023 08:49
Isot elämänkysymykset ja vanhat siirtolaistarinat saivat Anna Dantchevin tekemään levyn rohkeudesta

Isot elä­män­ky­sy­myk­set ja vanhat siir­to­lais­ta­ri­nat saivat Anna Dantc­he­vin te­ke­mään levyn roh­keu­des­ta

09.09.2022 17:30
Aurinkoinen keskiviikko toi mukanaan vuoden korkeimman lämpötilan – Haapavedellä mitattiin 18 astetta lämmintä, Rovaniemelläkin päästiin yli 14 asteeseen

Au­rin­koi­nen kes­ki­viik­ko toi mu­ka­naan vuoden kor­keim­man läm­pö­ti­lan – Haa­pa­ve­del­lä mi­tat­tiin 18 astetta läm­min­tä, Ro­va­nie­mel­lä­kin pääs­tiin yli 14 as­tee­seen

20.04.2022 21:57
Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisten varapuheenjohtaja kiistää solvanneensa Krista Kiurua "lypsylehmäksi", mutta myöntää huolimattomat sanavalinnat – IS: Puoluesihteeri vaatii selvitystä

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kiistää sol­van­neen­sa Krista Kiurua "lyp­sy­leh­mäk­si", mutta myöntää huo­li­mat­to­mat sa­na­va­lin­nat – IS: Puo­lue­sih­tee­ri vaatii sel­vi­tys­tä

07.03.2021 15:08
Tilaajille
Laura Kangasniemi halvaantui oikealta puolelta ja sai aivovamman, mutta palasi ratsastamaan hämmästyttävän nopeasti – "Pidän heitä supersankareina, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne maneesin pohjalle"

Laura Kan­gas­nie­mi hal­vaan­tui oi­keal­ta puo­lel­ta ja sai ai­vo­vam­man, mutta palasi rat­sas­ta­maan häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti – "Pidän heitä su­per­san­ka­rei­na, ilman heitä olisin varmaan kuollut sinne ma­nee­sin poh­jal­le"

26.12.2020 18:00
Tilaajille
Sudet tappaneet viikossa neljä metsästyskoiraa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – riittävätkö perusteet vahinkoperusteiselle luvalle?

Sudet tap­pa­neet vii­kos­sa neljä met­säs­tys­koi­raa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – riit­tä­vät­kö pe­rus­teet va­hin­ko­pe­rus­tei­sel­le lu­val­le?

12.10.2020 12:21 1
Tilaajille
Sudet tappoivat jahdissa olleen hirvikoiran Haapavedellä, koiransa menetystä surevan metsästäjän mielestä susia on nyt liikaa – "Ei kukaan perheenjäseniä vapaaehtoisesti laske tapettavaksi"

Sudet tap­poi­vat jah­dis­sa olleen hir­vi­koi­ran Haa­pa­ve­del­lä, koi­ran­sa me­ne­tys­tä surevan met­säs­tä­jän mie­les­tä susia on nyt liikaa – "Ei kukaan per­heen­jä­se­niä va­paa­eh­toi­ses­ti laske ta­pet­ta­vak­si"

11.10.2020 13:50
Tilaajille
Mies ajoi Haapavedellä ulos tieltä ja poistui jostain syystä metsään – poliisikoira löysi tunteja kadoksissa olleen yöllä

Mies ajoi Haa­pa­ve­del­lä ulos tieltä ja poistui jostain syystä metsään – po­lii­si­koi­ra löysi tunteja ka­dok­sis­sa olleen yöllä

27.10.2019 10:50