tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Esko Lotvonen
Oikeudessa kuuma kysymys Esko Lotvoselle: Olisitko esitellyt sijoituspäätöksen, jos olisit tiennyt, että kyse on pikavippifirmoista?

Oi­keu­des­sa kuuma kysymys Esko Lot­vo­sel­le: Oli­sit­ko esi­tel­lyt si­joi­tus­pää­tök­sen, jos olisit tien­nyt, että kyse on pi­ka­vip­pi­fir­mois­ta?

17.06.2022 17:54 17
Tilaajille
Rovaniemen virkarikoskäräjät jatkuvat syytettyjen kuulemisilla – perjantaina ääneen pääsee myös entinen kaupunginjohtaja Lotvonen

Ro­va­nie­men vir­ka­ri­kos­kä­rä­jät jat­ku­vat syy­tet­ty­jen kuu­le­mi­sil­la – per­jan­tai­na ääneen pääsee myös entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Lot­vo­nen

17.06.2022 07:00 3
Tilaajille
Esko Lotvonen ei saa syytettä Rovaniemen sijoitussotkussa

Esko Lot­vo­nen ei saa syy­tet­tä Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kus­sa

31.03.2022 08:41 9
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitukset valmistellut Heli Välikangas ei kertonut kaupungille, että hänellä on omatkin rahat pelissä

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­set val­mis­tel­lut Heli Vä­li­kan­gas ei ker­to­nut kau­pun­gil­le, että hänellä on omatkin rahat pelissä

30.12.2021 16:34 45
Tilaajille
Alvar Aalto näki maakunnan vahvuudet Lapin aluesuunnitelmassaan – Kemijärvi oli 1950-luvulla Lapin toinen maakunnallinen keskus

Alvar Aalto näki maa­kun­nan vah­vuu­det Lapin alue­suun­ni­tel­mas­saan – Ke­mi­jär­vi oli 1950-lu­vul­la Lapin toinen maa­kun­nal­li­nen keskus

23.03.2021 21:16 2
Tilaajille
Esko Lotvoselle myönnettiin maakuntaneuvoksen arvonimi

Esko Lot­vo­sel­le myön­net­tiin maa­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­mi

11.12.2020 20:04 2
Tilaajille
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42
Tilaajille
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

21.05.2020 07:00
Tilaajille
Toimittajalta: Toimialajohtajan valintaan liittyi erikoinen manööveri – seuraako siitä pitkä oikeuskiista?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­mi­ala­joh­ta­jan va­lin­taan liittyi eri­koi­nen ma­nöö­ve­ri – seu­raa­ko siitä pitkä oi­keus­kiis­ta?

08.01.2020 09:16
Rovaniemen kaupunki juhli tulella, raketeilla ja musiikilla – Esko Lotvonen teki viimeisessä uudenvuodenpuheessaan tilinpäätöstä johtajakaudestaan ja jätti terveisensä 100-vuotiaalle kaupungille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki juhli tu­lel­la, ra­ke­teil­la ja mu­sii­kil­la – Esko Lot­vo­nen teki vii­mei­ses­sä uu­den­vuo­den­pu­hees­saan ti­lin­pää­tös­tä joh­ta­ja­kau­des­taan ja jätti ter­vei­sen­sä 100-vuo­tiaal­le kau­pun­gil­le

31.12.2019 19:20
Tilaajille
Ulla-Kirsikka Vainio on Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja – "Päällimmäinen tunne on ilo"

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio on Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja – "Pääl­lim­mäi­nen tunne on ilo"

09.12.2019 17:35
Tilaajille
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

23.10.2019 16:11
Tilaajille
Toimittajalta: Kaupunginjohtajan testamentti – jotain on tehty oikeinkin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­jan tes­ta­ment­ti – jotain on tehty oi­kein­kin

23.10.2019 09:46
Rovaniemen uudesta organisaatiosta päätetään pian: Nyt ehdotetaan neljän lautakunnan mallia

Ro­va­nie­men uudesta or­ga­ni­saa­tios­ta pää­te­tään pian: Nyt eh­do­te­taan neljän lau­ta­kun­nan mallia

03.10.2019 16:23