Ro­va­nie­men uudesta or­ga­ni­saa­tios­ta pää­te­tään pian: Nyt eh­do­te­taan neljän lau­ta­kun­nan mallia

Toimialojen määrä vähenee, samoin lautakuntien. Paljon pitäisi myös säästää rahaa.

Kaupungin organisaatiouudistuksessa on tullut aika päättää, paljonko Rovaniemellä on jatkossa lautakuntia ja toimialoja.

Kaupunginhallitus käsittelee ensi viikolla ehdotusta, jonka mukaan Rovaniemellä tehtäisiin päätöksiä jatkossa neljässä lautakunnassa, joita olisivat elinvoimalautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, perusturvalautakunta ja ympäristölautakunta.

Niitä vastaavat toimialat olisivat elinvoimapalvelut, sivistys- ja hyvinvointipalvelut, perusturvapalvelut sekä hallinto- ja tukipalvelut.

Uudistus vähentäisi lautakuntia. Nykyorganisaatiossa päätöksiä tehdään perusturva-, koulutus-, vapaa-ajan, ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa sekä liikelaitosten johtokunnassa.

Lisäksi kaupunkiorganisaatioon kuuluvat ja kuuluisivat jatkossakin keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Niiden rooli on hallinnollinen. Nykyiset aluelautakunnat aiotaan lakkauttaa ja korvata uudella vaikuttamiskanavalla.

Organisaatiouudistuksen tavoitteena on muun muassa virtaviivaistaa kaupungin johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä.

Kaupunginhallitus käsittelee ensi viikolla organisaatiouudistuksen lisäksi myös kaupungin taloutta.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää, että tänä vuonna taloutta tasapainotetaan muun muassa mahdollisilla hintojen korotuksilla, hankintoja rajoittamalla ja rakenteellisia muutoksia nopeuttamalla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaupunkikonsernin tulos on tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Keväällä kaupungin tarkastuslautakunta antoi kaupungin johdolle moitteita kaupungin talouden seurannasta. Lautakunnalle valmistellussa vastauksessa todetaan muun muassa, että hallintosääntöä aiotaan selkeyttää.