Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­mi­ala­joh­ta­jan va­lin­taan liittyi eri­koi­nen ma­nöö­ve­ri – seu­raa­ko siitä pitkä oi­keus­kiis­ta?

Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.

Rovaniemen kaupunginhallitus piti 16. joulukuuta kokouksen, jonka jälkipyykkiä pestäneen vielä pitkään. Kokouksessa kaupunginhallitus päätti kahden uuden toimialajohtajan viran perustamisesta sekä virkoihin liittyvistä henkilövalinnoista.

Elinvoimapalvelujen toimialajohtajan virasta ja elinkeinojohtaja Jukka Kujalan siirtämisestä siihen kaupunginhallitus päätti nuijankopautuksella. Sen sijaan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virka perustettiin erikoisen manööverin myötä.

Kaupunginhallitus oli puinut sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan liittyviä ratkaisuja jo kahteen otteeseen ennen joulukuun kokousta, mutta yksimielisyyttä ei ollut löytynyt.

Suurin erimielisyys liittyi siihen, että osa päättäjistä olisi halunnut laittaa viran avoimeen hakuun. Tämä siksi, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja on kaupungin organisaatiossa apulaiskaupunginjohtajan veroinen: hän johtaa erittäin laajaa toimialaa, joka vastaa kaupunkilaisten peruspalveluista ja käyttää niihin paljon rahaa.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvosen mukaan virkaa ei kuitenkaan voinut laittaa auki, vaan sitä täytyi lain mukaan tarjota Antti Lassilalle, jonka aiempi virka sivistyspalvelujen toimialajohtajana lakkautettiin organisaatiouudistuksessa. Lotvosen mukaan asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että kaupunki olisi rikkonut lakia, jos virka olisi laitettu auki tarjoamatta sitä Lassilalle.

Lassilan valinnan vastustajat päätyivätkin kaupunginhallituksessa strategiaan, jossa viran kelpoisuusehtoja ensin kiristettiin äänestäen ja sitten Lassila sijoitettiin virkaan yksimielisesti. Näin he saivat ainakin omasta mielestään aikaan tilanteen, jossa Lassila ei täytä viran uusia kelpoisuusehtoja. Lassilan sijoittamisesta virkaan onkin myöhemmin tehty kaksi oikaisuvaatimusta.

Merkille pantavaa on, että viran kelpoisuusehtoja kiristettiin Maarit Simoskan esityksestä ja esitys voitti äänestyksen luvuin 6-5. Simoska on kaupunginhallituksen puheenjohtajan Liisa Ansalan henkilökohtainen varajäsen ja hän osallistui kokoukseen, koska Ansala oli sairauslomalla. Jos Ansala olisi ollut paikalla kokouksessa, päätös olisi todennäköisesti ollut toisenlainen.

"Lisämausteen soppaan tuo se, että päätös viran kelpoisuusehtojen kiristämisestä saattaa myös olla laiton. Tätä mieltä ovat ainakin kaupunginjohtaja ja viisi kaupunginhallituksen jäsentä, jotka jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä."

Kaupunkilaisen näkökulmasta koko prosessi on erittäin sekava. Vastakkain ovat kaupungin käyttämät lakiasiantuntijat ja kuusi kaupunginhallituksen jäsentä, joiden mielestä uutta virkaa ei tarvitse tarjota Lassilalle, koska hän ei ole siihen pätevä.

Lisämausteen soppaan tuo se, että päätös viran kelpoisuusehtojen kiristämisestä saattaa myös olla laiton. Tätä mieltä ovat ainakin kaupunginjohtaja ja viisi kaupunginhallituksen jäsentä, jotka jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Nähtäväksi jää, seuraako päätöksistä vuosien oikeuskiista Kittilän tapaan. Sellainen ei tietenkään olisi kenenkään etu.