Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Eroaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä ti­lan­tees­sa Natosta ero­taan?

18.11.2023 04:30 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Natosta voidaan joutua eroa­maan

16.11.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Marinin päätös menee yli ym­mär­ryk­sen

13.09.2023 08:29 8
Ministeri Vilhelm Junnila eroaa elinkeinoministerin tehtävästä

Mi­nis­te­ri Vilhelm Junnila eroaa elin­kei­no­mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä

30.06.2023 13:29 50
Postin toimitusjohtaja Heikki Malinen eroaa tehtävästään

Postin toi­mi­tus­joh­ta­ja Heikki Malinen eroaa teh­tä­väs­tään

02.10.2019 08:39