Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ennakkoäänestäminen
Yli puolet eduskuntavaaleissa annettavista äänistä on jo annettu – vaalin lopputulos ratkaistaan silti vasta varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina
Pääkirjoitus

Yli puolet edus­kun­ta­vaa­leis­sa an­net­ta­vis­ta äänistä on jo annettu – vaalin lop­pu­tu­los rat­kais­taan silti vasta var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä sun­nun­tai­na

29.03.2023 20:03
Ennakkoäänestys päättyy tänään – Lapissa pellolaiset äänestäneet aktiivisimmin, Kolarissa eniten nukkuvia

En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tänään – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

27.03.2023 20:50 11
Tilaajille
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistää tasaisen hallitustaiston jännittävän loppusuoran – pääministeripuolue on joku kolmesta suuresta
Kolumni

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys käyn­nis­tää ta­sai­sen hal­li­tus­tais­ton jän­nit­tä­vän lop­pu­suo­ran – pää­mi­nis­te­ri­puo­lue on joku kol­mes­ta suu­res­ta

21.03.2023 18:00
Keskusta ja vanhoillislestadiolaiset yhdistivät voimansa Rovaniemen seurakuntavaaleissa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta listasta

Kes­kus­ta ja van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­set yh­dis­ti­vät voi­man­sa Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa – myös Tulkaa kaikki -liike luopui omasta lis­tas­ta

08.11.2022 19:33 8
Tilaajille
Puolueet lupaavat vaalien alla paljon, mutta päättäjillä voi olla edessään lupauksia karumpi arki
Pääkirjoitus

Puo­lueet lu­paa­vat vaalien alla paljon, mutta päät­tä­jil­lä voi olla edes­sään lu­pauk­sia karumpi arki

15.01.2022 06:00 8
Tilaajille
Saarenkylän ulkoäänestysteltta vetää väkeä Rovaniemellä – ennakkoäänestyksen toinen viikko alkaa, reilu kymmenes on antanut äänensä

Saa­ren­ky­län ul­ko­ää­nes­tys­telt­ta vetää väkeä Ro­va­nie­mel­lä – en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen toinen viikko alkaa, reilu kym­me­nes on antanut äänensä

01.06.2021 13:23
Pellossa ja Savukoskella innokkaimmat äänestäjät, Rovaniemellä matalin äänestysprosentti – Näin Lappi on ennakkoäänestänyt kuntavaaleissa

Pel­los­sa ja Sa­vu­kos­kel­la in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät, Ro­va­nie­mel­lä matalin ää­nes­tys­pro­sent­ti – Näin Lappi on en­nak­ko­ää­nes­tä­nyt kun­ta­vaa­leis­sa

01.06.2021 18:41
Tilaajille
Äänen voi antaa myös ulkona - Kemin torille rakennettiin drive in -äänestyspaikka.

Äänen voi antaa myös ulkona - Kemin torille ra­ken­net­tiin drive in -ää­nes­tys­paik­ka.

26.05.2021 10:51
Kuntavaaleissa voi Rovaniemellä äänestää myös ulkona: yksi ennakkoäänestyspaikka tulee Saarenkylän urheilukentän parkkipaikalle

Kun­ta­vaa­leis­sa voi Ro­va­nie­mel­lä ää­nes­tää myös ulkona: yksi en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ka tulee Saa­ren­ky­län ur­hei­lu­ken­tän park­ki­pai­kal­le

01.04.2021 09:13
"Tässä ovat vastakkain sairastuneen oikeus äänestää ja vaalitoimitsijan oikeus terveyteen" – Koronaan sairastunut ei pääse äänestämään kuntavaaleissa

"Tässä ovat vas­tak­kain sai­ras­tu­neen oikeus ää­nes­tää ja vaa­li­toi­mit­si­jan oikeus ter­vey­teen" – Ko­ro­naan sai­ras­tu­nut ei pääse ää­nes­tä­mään kun­ta­vaa­leis­sa

23.02.2021 18:00 5
Tilaajille