Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Digitaalisuus
E-kirjasto kokoaa ensi vuonna kuntien kirjastojen digiaineistot yhteen – yksittäisten kirjastojen digitarjonta vielä hyvin suppeaa

E-kir­jas­to kokoaa ensi vuonna kuntien kir­jas­to­jen di­gi­ai­neis­tot yhteen – yk­sit­täis­ten kir­jas­to­jen di­gi­tar­jon­ta vielä hyvin suppeaa

17.09.2023 14:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­set pal­ve­lut hei­ken­ty­neet

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Kohti älykästä Lappia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohti äly­käs­tä Lappia

14.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin

Woltin uusi maa­joh­ta­ja Joel Jär­vi­nen on aina ha­keu­tu­nut osaksi mur­ros­ta – Tu­le­vai­suu­des­sa yhtiö haluaa toi­mit­taa kaikkea lääk­keis­tä pu­he­li­men la­tu­rei­hin

01.10.2022 06:30
Tilaajille
Pörssiyhtiö Digia ostaa Kemissä perustetun Avalonin

Pörs­si­yh­tiö Digia ostaa Kemissä pe­rus­te­tun Ava­lo­nin

20.09.2022 10:17
Tilaajille
Onko pakko, jos ei taho? Digitaidoton on vaarassa syrjäytyä, vaikka hän olisi muuten millainen moniosaaja tahansa
Kolumni

Onko pakko, jos ei taho? Di­gi­tai­do­ton on vaa­ras­sa syr­jäy­tyä, vaikka hän olisi muuten mil­lai­nen mo­ni­osaa­ja tahansa

30.07.2022 07:00 5
Tilaajille
Posion Sirniössä ajetaan mäen päälle, kun halutaan puhua puhelimessa tai maksaa laskut – tällaista on elämä toimimattomien puhelin- ja verkkoyhteyksien takana:  "Minusta tämä tuntuu erittäin epäreilulta"

Posion Sir­niös­sä ajetaan mäen päälle, kun ha­lu­taan puhua pu­he­li­mes­sa tai maksaa laskut – täl­lais­ta on elämä toi­mi­mat­to­mien pu­he­lin- ja verk­ko­yh­teyk­sien takana:  "Mi­nus­ta tämä tuntuu erit­täin epä­rei­lul­ta"

09.03.2022 17:31 1
Tilaajille
Suomi ja Viro houkuttelemaan yhdessä osaajia digitaaliseen ja vihreään siirtymään – Uusi yhteistyöraportti esiteltiin Tallinnassa pääministereille

Suomi ja Viro hou­kut­te­le­maan yhdessä osaajia di­gi­taa­li­seen ja vih­reään siir­ty­mään – Uusi yh­teis­työ­ra­port­ti esi­tel­tiin Tal­lin­nas­sa pää­mi­nis­te­reil­le

07.03.2022 17:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Re­sur­si­pu­la uhkaa sote-on­nis­tu­mis­ta

22.01.2022 05:30 1
Tilaajille
Ikäihmisten digipulmiin on saatavilla apua: Rovaniemen eläkeläisten digiklinikalla opeteltiin laitteiden käyttöä ja innostuttiin kokeilemaan uusia sovelluksia

Ikä­ih­mis­ten di­gi­pul­miin on saa­ta­vil­la apua: Ro­va­nie­men elä­ke­läis­ten di­gi­kli­ni­kal­la ope­tel­tiin lait­tei­den käyttöä ja in­nos­tut­tiin ko­kei­le­maan uusia so­vel­luk­sia

22.11.2021 19:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hui­jauk­sel­le estoa opas­tuk­sel­la

17.11.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sia pal­ve­lui­ta ih­mi­sel­tä ih­mi­sel­le

17.05.2021 06:30
Tilaajille
"Ei meinaa mitään löytää": Rovaniemen uudistetut verkkosivut saavat kritiikkiä – kaupunki vastaa, että kehitystyö jatkuu

"Ei meinaa mitään löy­tää": Ro­va­nie­men uu­dis­te­tut verk­ko­si­vut saavat kri­tiik­kiä – kau­pun­ki vastaa, että ke­hi­tys­työ jatkuu

14.04.2021 09:59 1
Neve vaihtaa vedenkulutuksen seurannan etäluettaviin mittareihin – Vesimittarit uusitaan vuoteen 2030 mennessä

Neve vaihtaa ve­den­ku­lu­tuk­sen seu­ran­nan etä­luet­ta­viin mit­ta­rei­hin – Ve­si­mit­ta­rit uu­si­taan vuoteen 2030 men­nes­sä

09.02.2021 11:32 3
Tilaajille
Luotatko digitaalisuuteen? –Minä en enää luota

Luo­tat­ko di­gi­taa­li­suu­teen? –Minä en enää luota

28.10.2020 06:14 1
Tilaajille