kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Asemakaava
Posion kunta on muuttamassa Kirintövaaran asemakaavaa niin, että vapaa-ajan asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi – Lohjalta Posiolle muuttaneet Marita Viitala ja Arto Leinonen ovat vielä vailla virallista osoitetta

Posion kunta on muut­ta­mas­sa Ki­rin­tö­vaa­ran ase­ma­kaa­vaa niin, että va­paa-ajan asunto voidaan muuttaa va­ki­tui­sek­si asun­nok­si – Loh­jal­ta Po­siol­le muut­ta­neet Marita Viitala ja Arto Lei­no­nen ovat vielä vailla vi­ral­lis­ta osoi­tet­ta

09.11.2023 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemi maksoi yli 50 vuoden takaiset korvaukset korkoineen: maanomistaja sai 23 000 euroa katualueesta, jonka maalaiskunta otti haltuun vuonna 1971

Ro­va­nie­mi maksoi yli 50 vuoden ta­kai­set kor­vauk­set kor­koi­neen: maan­omis­ta­ja sai 23 000 euroa ka­tua­luees­ta, jonka maa­lais­kun­ta otti haltuun vuonna 1971

10.10.2023 17:25 7
Tilaajille
Saarenkylässä on jopa satoja kiinteistöjä, joiden rajat eivät noudata asemakaavaa – Kulppilantien tapauksessa löytyi lopulta kompromissi

Saa­ren­ky­läs­sä on jopa satoja kiin­teis­tö­jä, joiden rajat eivät noudata ase­ma­kaa­vaa – Kulp­pi­lan­tien ta­pauk­ses­sa löytyi lopulta komp­ro­mis­si

27.06.2023 05:00 17
Tilaajille
Rovaniemi aikoo pakkolunastaa kolmanneksen Jarno Valkosen tontista Saarenkylässä – tieto uudesta katulinjauksesta tuli asukkaille täysin puskista

Ro­va­nie­mi aikoo pak­ko­lu­nas­taa kol­man­nek­sen Jarno Val­ko­sen ton­tis­ta Saa­ren­ky­läs­sä – tieto uudesta ka­tu­lin­jauk­ses­ta tuli asuk­kail­le täysin pus­kis­ta

16.05.2023 16:05 43
Tilaajille
"Tällaisia tappiollisia kaavoja ei saisi tuoda päätöksentekoon" – kaupunginarkkitehti soimaa Rovaniemen kaavoitusta taloudellisten vaikutusten unohtamisesta

"Täl­lai­sia tap­piol­li­sia kaavoja ei saisi tuoda pää­tök­sen­te­koon" – kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti soimaa Ro­va­nie­men kaa­voi­tus­ta ta­lou­del­lis­ten vai­ku­tus­ten unoh­ta­mi­ses­ta

04.10.2022 15:19 11
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa sijaitseva Torkkolan talo on tyhjillään ja heikossa kunnossa – "Joko se puretaan tai katsotaan, kun se rapautuu lisää"

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa si­jait­se­va Tork­ko­lan talo on tyh­jil­lään ja hei­kos­sa kun­nos­sa – "Joko se pu­re­taan tai kat­so­taan, kun se ra­pau­tuu lisää"

01.06.2022 19:30 21
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Katajarannan asemakaavan – punaista tupaa ei saa purkaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Ka­ta­ja­ran­nan ase­ma­kaa­van – pu­nais­ta tupaa ei saa purkaa

24.01.2022 21:01 3
Tilaajille
Valionrannan hotellihanke nytkähti eteenpäin – kyseessä on Lapland Hotelsille yli sadan miljoonan euron investointi, alueen valmistumisessa vierähtänee vuosikymmen

Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – ky­sees­sä on Lapland Ho­tel­sil­le yli sadan mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti, alueen val­mis­tu­mi­ses­sa vie­räh­tä­nee vuo­si­kym­men

02.07.2021 14:13 5
Tilaajille
Sierilän voimalaitos rakennettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos ra­ken­net­ta­va

12.01.2021 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä pilaa Ro­va­nie­men maineen

12.01.2021 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Autoton Sai­raa­la­nie­mi

21.11.2020 05:20 1
Tilaajille
Sodankylä etsii investoijaa kylpylähotellille Jeesiönrantaan – kohdetta markkinoidaan sekä kotimaahan että ulkomaille

So­dan­ky­lä etsii in­ves­toi­jaa kyl­py­lä­ho­tel­lil­le Jee­siön­ran­taan – koh­det­ta mark­ki­noi­daan sekä ko­ti­maa­han että ul­ko­mail­le

05.10.2019 07:30
Tilaajille